Apple Pencilin käyttäminen iPadilla

Apple Pencilillä voit kirjoittaa, tehdä merkintöjä ja piirtää.

Ennen kuin aloitat

Apple Pencilillä piirtäminen

Avaa jokin appi, esimerkiksi Muistiinpanot. iPadOS:ssä voit siirtää työkalupalettia näytöllä tai pienentää sen, jotta saat enemmän piirtämis- ja luonnostelutilaa. Työkalupaletin työkaluvalikoima vaihtelee käytössä olevan apin mukaan. Viivaintyökalulla voit luoda suoria viivoja, joita voit sitten kääntää sormillasi. Teitkö virheen? Voit pyyhkiä objekti- tai jopa pikselikohtaisesti.

Piirtäminen Muistiinpanot-apissa:

 1. Avaa Muistiinpanot.
 2. Luo uusi muistiinpano napauttamalla .
 3. Aloita piirtäminen Apple Pencilillä. 

Voit aloittaa myös napauttamalla . Näin saat esille työkalupaletin. Valittavana on useita piirrostyökaluja ja värejä, ja voit pyyhkiä virheet pyyhekumilla. Jos haluat nähdä iPadin pyyhintävaihtoehdot, kaksoisnapauta pyyhekumia. Piirtäessäsi voit varjostaa kynän jälkeä kallistamalla Apple Penciliä ja tummentaa painamalla voimakkaammin. Voit vetää työkalupaletin näytössä toiseen reunaan. Napauttamalla  voit pienentää työkalupaletin automaattisesti ja saada näkyviin lisää vaihtoehtoja.

Lue lisätietoja piirtämisestä Muistiinpanot-apissa.

Jos piirrät Apple Pencilillä lähellä näytön reunaa, Ohjauskeskus, Ilmoituskeskus ja Moniajo eivät aktivoidu. Voit piirtää mihin tahansa kohtaan näytöllä keskeytyksettä.

Apple Pencilillä kirjoittaminen

Voit kirjoittaa Apple Pencilillä muistiinpanon Muistiinpanot-apissa ja muissa apeissa. iOS 14:ssä ja sitä uudemmissa voit kirjoittaa Apple Pencilillä mihin tahansa tekstikenttään.* Voit muuttaa käsinkirjoituksesi tekstiksi. Voit myös käyttää käsinkirjoitettua puhelinnumeroa, päivämäärää tai osoitetta samaan tapaan kuin konekirjoitettuakin.

Kirjoittaminen mihin tahansa tekstikenttään Kirjoitus-ominaisuudella

Käyttämällä iPadia ja Apple Penciliä voit kirjoittaa käsin mihin tahansa tekstikenttään, esimerkiksi Safarin hakukenttään tai tekstikenttään Mail-apissa.* Kaikki käsinkirjoitus ja tekstiksi muuntaminen tapahtuu iPadissa, joten kirjoituksesi pysyy suojattuna ja turvassa.

Voit opetella poistamaan, valitsemaan, lisäämään ja yhdistämään sanoja Kirjoitus-ominaisuudella menemällä kohtaan Asetukset > Apple Pencil ja napauttamalla Kokeile kirjoittaa.

Käsinkirjoitettujen muistiinpanojen muuntaminen tekstiksi

Voit muuntaa käsinkirjoitusta* kahdella tavalla:

 • Voit kirjoittaa kauimpana viivaimesta olevalla kynällä, jossa on merkintä ”A”. Käsinkirjoitus muuntuu kirjoittaessasi automaattisesti tekstiksi. 
 • Jos sinulla on jo joitakin käsinkirjoitettuja muistiinpanoja, voit valita muistiinpanot ja muuntaa ne tekstiksi:
  1. Kaksoisnapauta tai pidä painettuna sanaa, jonka haluat valita. Voit valita lisää sanoja pyyhkäisemällä niiden päältä sormellasi. Kolmoisnapauttamalla voit valita kokonaisen sanarivin.
  2. Napauta valittuja sanoja. 
  3. Napauta esiin tulevassa valikossa Kopioi tekstinä.
  4. Sijoita teksti toiseen kohtaan samassa dokumentissa tai toiseen appiin.

Käsinkirjoitettujen puhelinnumeroiden, päivämäärien, osoitteiden ja muiden tekstien käyttäminen

 1. Napauta numeroa, päivämäärää, osoitetta tai jotakin muuta kirjoittamaasi tunnistettua tietoa. Se muuttuu alleviivatuksi.*
 2. Valitse haluamasi toiminto, kuten numeroon soittaminen tai tapahtuman luominen.

Täydellisten muotojen piirtäminen

Voit tehdä vinosta ympyrästä tai neliöstä täydellisen. Toimi seuraavasti:

 1. Piirrä käsin yhdellä vedolla ympyrä, neliö, tähti tai jokin muu muoto.
 2. Kun muoto on valmis, pysähdy ja pidä Apple Pencilin kärki kiinni näytössä. Piirtämäsi muodon tilalle tulee täydellinen muoto.

Apple Pencilin kaksoisnapauttaminen (2. sukupolvi)

Käyttäessäsi Apple Penciliä (2. sukupolvi) voit vaihtaa nopeasti viimeksi käyttämääsi työkaluun kaksoisnapauttamalla Apple Pencilin kärjen lähellä. Voit muuttaa kaksoisnapautuksen asetuksia siirtymällä kohtaan Asetukset > Apple Pencil ja valitsemalla sitten seuraavista:

 • Vaihda nykyisen työkalun ja pyyhekumin välillä
 • Vaihda nykyisen ja viimeksi käytetyn välillä
 • Näytä väripaletti
 • Pois päältä

Kaksoisnapautus toimii ainoastaan tuetuissa apeissa, kuten Muistiinpanot-apissa.

Lisätietoja

 • Jos Apple Pencil ei piirrä odotetulla tavalla, varmista, että sen kärki ei ole löystynyt. Jos kärki on löystynyt, kiristä se kiertämällä sitä oikealle.
 • Käytä Merkintä-työkalua esimerkiksi Mail-, Viestit- ja Kuvat-apeissa piirrosten, tekstin ja muotojen lisäämiseen iPadilla ja Apple Pencilillä. Voit esimerkiksi lisätä allekirjoituksen PDF-tiedostoon.
 • Lue, miten voit luoda pikamuistiinpanon lukitulla näytöllä tai jatkaa siitä, mihin jäit viimeisimmässä muistiinpanossa.

* Tarkista, onko tämä ominaisuus saatavilla maassasi tai alueellasi iPadOS 14:ään tai sitä uudempiin.

Julkaisupäivämäärä: