Muistiinpanojen käyttäminen iPhonessa, iPadissa ja iPod touchissa

Muistiinpanojen avulla voit muun muassa tallentaa mieleesi juolahtavia asioita, luoda tarkistuslistoja ja luonnostella ideoita. Lisäksi iCloudin avulla voit pitää muistiinpanosi ajan tasalla kaikissa laitteissasi.

Aloittaminen

 • Varmista, että iPhonessa, iPadissa tai iPod touchissa on uusin iOS-versio.
 • Jos haluat käyttää Muistiinpanot-apin uusimpia ominaisuuksia, varmista, että olet ottanut Muistiinpanot käyttöön iCloudissa tai olet tallentanut muistiinpanot laitteeseen. Monet Muistiinpanot-ominaisuudet eivät toimi muiden sähköpostipalveluiden kanssa.

Uuden muistiinpanon luominen

Voit luoda uuden muistiinpanon suoraan Muistiinpanot-apissa. Voit myös pyytää Siriä luomaan sen sinulle.

Muistiinpanon luominen manuaalisesti

Avaa Muistiinpanot. Napauta Uusi muistiinpano -kuvake ja kirjoita muistiinpano. Kun olet valmis, napauta Valmis. Muistiinpanon ensimmäisestä rivistä tulee sen otsikko.

Muistiinpanon luominen Siriltä pyytämällä

Haluatko tehdä nopean muistiinpanon? Pyydä Siriä luomaan uusi muistiinpano. Kerro sen jälkeen Sirille, mitä haluat muistiinpanon sisältävän.

 

Muistiinpanon poistaminen tai kiinnittäminen

Voit poistaa muistiinpanon napauttamalla Poista-kuvake tai pyyhkäisemällä Muistiinpanot-luettelossa olevan muistiinpanon päällä vasemmalle ja napauttamalla sitten Poista.

Voit palauttaa poistetun muistiinpanon siirtymällä Kansiot-luetteloon ja napauttamalla Äskettäin poistetut. Napauta säilytettävää muistiinpanoa, napauta muistiinpanon sisältöä ja napauta sitten Palauta.

Voit kiinnittää muistiinpanon pyyhkäisemällä sen päällä oikealle ja vapauttamalla sen. Jos tämä on ensimmäinen kiinnittämäsi muistiinpano, Muistiinpanot-luettelon yläosassa näkyy kiinnityskuvake. Poista muistiinpanon kiinnitys pyyhkäisemällä muistiinpanon päällä uudelleen oikealle.

Tee Muistiinpanot-apilla entistä enemmän

Muistiinpanojen avulla voi skannata ja allekirjoittaa dokumentteja, luoda tarkistuslistoja, lisätä liitteitä, liittää kuvia tai videoita sekä luonnostella.

Tarkistuslistan luominen

Napauta jotakin kohtaa muistiinpanossa, ja napauta sitten . Syötä luettelosi ja merkitse sitten tehtävät suoritetuiksi napauttamalla tyhjää ympyrää.

Muistiinpanon muotoilu

Jos haluat lisätä taulukon, otsikon tai luettelomerkityn luettelon, napauta muistiinpanon sisältöä ja napauta sitten  tai . Napauta iPhonessa tai iPod touchissa lopuksi Valmis. iPadissa ei tarvitse napauttaa Valmis.

 

Liitteen lisääminen

Jos haluat lisätä jotain toisesta apista, kuten sijainnin Kartat-apista tai verkkosivuston Safarista, napauta jakokuvaketta siinä apissa, josta haluat jakaa jotain. Napauta sitten Muistiinpanot > Valitse muistiinpano ja valitse muistiinpano, johon haluat lisätä liitteen. Napauta sitten Tallenna. Voit lisätä liitteen uuteen tai olemassa olevaan muistiinpanoon.

Kuvan tai videon lisääminen

Jos haluat lisätä kuvan tai videon, napauta muistiinpanon sisältöä ja napauta sitten . Voit lisätä olemassa olevan kuvan tai videon napauttamalla Kuvakirjastoa. Uuden voit lisätä napauttamalla Ota kuva tai videoi. Napauta lopuksi Valmis tai Käytä kuvaa tai Käytä videota.

 

Muistiinpanon tai liitteen hakeminen

Jos haluat etsiä tiettyä muistiinpanoa, vieritä Muistiinpanot-luettelon yläosaan, napauta hakukenttää ja syötä etsimäsi tiedot.

Jos haluat etsiä tietyn kohdan muistiinpanossa, valitse haluamasi muistiinpano ja napauta Jaa-kuvake ja sitten Etsi muistiinpanosta.

Voit hakea myös liitteitä. Napauta vasemmassa alakulmassa Liiteselain-kuvaketta, niin näet kuvat, videot, luonnokset, skannaukset, verkkosivustot ja dokumentit, jotka olet lisännyt muistiinpanoihisi. Jos haluat hakea liitteen sisältävän muistiinpanon, paina liitteen miniatyyriä pitkään ja napauta sitten Näytä muistiinpanossa.

 

Dokumenttien skannaaminen Muistiinpanot-apissa

iOS 11:ssä ja uudemmissa voit skannata dokumentteja Muistiinpanot-apissa ja lisätä allekirjoituksen tai allekirjoittaa dokumentin manuaalisesti. Voit lisätä allekirjoituksen tai allekirjoittaa dokumentin myös Apple Pencilillä ja yhteensopivalla iPadilla.

Dokumentin skannaaminen:

 1. Avaa muistiinpano tai luo uusi muistiinpano.
 2. Napauta  ja sitten Skannaa dokumentteja.
 3. Aseta dokumentti laitteesi kameran näkyville.
 4. Jos laitteesi on automaattisessa tilassa, dokumentti skannataan automaattisesti. Jos skannaus pitää tehdä manuaalisesti, napauta  tai yhtä äänenvoimakkuuden painiketta.
 5. Säädä skannaus sivulle sopivaksi vetämällä kulmista ja napauta sitten Pidä tämä.
 6. Voit lisätä muita skannauksia dokumenttiin tai napauttaa Tallenna, kun olet valmis.

Dokumentin allekirjoittaminen:

 1. Napauta muistiinpanossa olevaa dokumenttia.
 2. Napauta jakokuvake ja sitten Merkintä.
 3. Lisää allekirjoituksesi napauttamalla  ja sitten . Jos haluat allekirjoittaa dokumentin manuaalisesti, valitse käytettävä työkalu ja allekirjoita sitten sormellasi tai Apple Pencilillä ja yhteensopivalla iPadilla.

Pikamuistiinpanon luominen lukitulta näytöltä

Apple Pencilillä ja yhteensopivalla iPadilla voit luoda pikamuistiinpanon lukitulta näytöltä tai jatkaa edellistä muistiinpanoa siitä, mihin jäit. Jos haluat muuttaa näitä asetuksia, valitse Asetukset > Muistiinpanot, napauta Muistiinpanot lukitulta näytöltä ja valitse vaihtoehto.

Napauta lukittua näyttöä Apple Pencilillä ja luo muistiinpano. Kaikki aikaansaannoksesi tallentuvat automaattisesti Muistiinpanot-appiin.


Muistiinpanojen järjestäminen

Voit pitää muistiinpanosi organisoituna järjestämällä ne luonti- tai muokkauspäivämäärän tai aakkosjärjestyksen mukaisesti. Voit myös tallentaa muistiinpanoja eri kansioihin.

Lajittele Muistiinpanot-luettelo:

 1. Valitse Asetukset > Muistiinpanot.
 2. Napauta Järjestys.
 3. Valitse, miten haluat lajitella muistiinpanot.

Uuden kansion luominen:

 1. Jos olet Muistiinpanot-luettelossa, napauta Takaisin-nuoli, jolloin Kansiot-luettelo tulee näkyviin.
 2. Napauta Kansiot-luettelossa Uusi kansio.
 3. Valitse, minne haluat lisätä kansion.
 4. Anna kansiolle nimi ja napauta sitten Tallenna.

Siirrä muistiinpano toiseen kansioon:

 1. Jos olet muistiinpanossa, tuo Muistiinpanot-luettelo näkyviin napauttamalla Takaisin-nuoli.
 2. Napauta Muistiinpanot-luettelossa Muokkaa.
 3. Napauta siirrettäviä muistiinpanoja. 
 4. Napauta Siirrä kansioon ja valitse kansio, johon haluat siirtää muistiinpanot.

Muistiinpanojen jakaminen

Voit jakaa muistiinpanon toisen henkilön kanssa napauttamalla muistiinpanon yläosassa jakokuvake ja valitsemalla sen jälkeen lähetystavan.

Voit myös kutsua muita muokkaamaan muistiinpanoa ja siten tekemään yhteistyötä esimerkiksi ostoslistojen, projektimuistiinpanojen ja matkasuunnitelmien parissa. Lue lisätietoja yhteistyöstä muiden kanssa muistiinpanon parissa.

Muistiinpanojen turvaaminen

Muistiinpanot-apin avulla voit lukita kaikki muistiinpanot, jotka haluat pitää suojassa muilta laitettasi mahdollisesti käyttäviltä tahoilta. Muistiinpanot käyttää yhtä salasanaa kaikille suojatuille muistiinpanoille kaikissa laitteissa. Jos käytössäsi on iPhone tai iPad, jossa on Touch ID, voit avata lukitut muistiinpanot myös sormenjäljelläsi. Lue lisätietoja muistiinpanojen turvaamisesta salasanasuojauksella.

Muistiinpanojen käyttöönotto iCloudissa

iCloudin avulla voit päivittää muistiinpanoja kaikissa laitteissasi. Jos haluat ottaa Muistiinpanot käyttöön iCloudissa, valitse Asetukset > [nimesi] > iCloud ja ota Muistiinpanot käyttöön. Näet muistiinpanot kaikissa Apple-laitteissasi, joihin olet kirjautunut samalla Apple ID:llä.

Julkaisupäivämäärä: