Yhdistäminen tiedostonjakoon Macissa

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten käytät tiedostonjakoa yhteyden muodostamiseen muihin Maceihin, Windows-tietokoneisiin ja tiedostopalvelimiin.

Tiedostojen jakaminen

Ota tiedostonjako käyttöön Macissa avaamalla Jako-järjestelmäasetukset ja laittamalla valinta Tiedostonjako-valintaruutuun. Muut lähiverkon Windows-tietokoneet ja Macit näkevät nyt tietokoneesi. 

Kun Macista, jossa on OS X Mavericks tai OS X Yosemite, muodostetaan yhteys toiseen tietokoneeseen tiedostonjaon avulla, Mac yrittää automaattisesti käyttää SMB-protokollaa kommunikointiin. Jos SMB ei ole käytettävissä, Mac yrittää yhdistää AFP-protokollan avulla.

Yhdistä lähiverkossa tiedostoja jakavaan Mac- tai Windows-tietokoneeseen minkä tahansa Finder-ikkunan Jaetut-osiosta.

Paikallisia tiedostonjakoja voi käyttää myös Avaa- ja Tallenna-ikkunoista ja -välilehdiltä.

Yhdistä suoraan tiedostopalvelimeen Finderin Yhdistä palvelimeen -ominaisuuden avulla. Valitse Siirry > Yhdistä ja kirjoita URL-osoite, IP-osoite tai DNS-nimi.

Voit yrittää pakottaa tietyn yhteysprotokollan (kuten SMB:n tai AFP:n) käyttämällä kelvollista URL-osoitetta. Kunhan kohdepalvelin tukee määrittämääsi protokollaa, URL-osoitteen pitäisi toimia.

    smb://ServerName/ShareName
    afp://DOMAIN;User@ServerName/ShareName

 

Lisävalinnat

Jos haluat rajoittaa, millä protokollilla tietokoneesi tiedostonjakoon voi muodostaa yhteyden, napsauta Jako-osion Lisävalinnat-painiketta. Valitse, mitä protokollia Macissasi käytetään. Oletusarvoisesti SMB ja AFP ovat automaattisesti käytössä OS X Mavericksissa tai sitä uudemmassa versiossa, jotta tiedostonjako on yhteensopiva Windows-tietokoneiden sekä Mavericksia, Yosemitea ja OS X:n vanhempia versioita käyttävien Macien kanssa. 

Vinkkejä

  • URL-osoitteen lisäksi sinun on annettava sen jaetun levyn, taltion tai hakemiston nimi (jakonimi), johon yrität yhdistää. Sitä ei pyydetä erikseen.
  • Yhteyden muodostuksessa käytettävässä jakonimessä ei voi olla välilyöntejä. Jos haluat käyttää jakonimessä välilyöntejä, kirjoita %20.
  • Kun suoritat yhteysongelman vianmääritystä, voit lähettää ping-kutsun toisen tietokoneen IP-osoitteeseen Verkkotyökalun avulla. Onnistunut ping-kutsu vahvistaa, että kahden tietokoneen välillä on TCP/IP-yhteys. Tämä vianmääritystoimenpide on tärkeää suorittaa ensimmäisenä, kun yhteyden muodostamisyritys ei tuota vastausta tai se aikakatkaistaan, sillä Macin SMB-yhteydet vaativat TCP/IP:tä.  Onnistunut ping-kutsu ei kuitenkaan tarkoita, että SMB-palvelu olisi käytettävissä tai toimisi toiselta tietokoneelta käsin.
  • Lue Microsoftin tukiresursseista tietoja siitä, miten tiedostonjako otetaan käyttöön Microsoft Windows -tietokoneessa. Näitä tukiresursseja ovat esimerkiksi Windows-tietokoneeseen asennetut ohjetiedostot ja Microsoftin Knowledge Base verkossa.
  • Kun suoritat SMB-yhteysongelman vianmääritystä, käytä Lisäohjelmat-kansiossa olevaa Konsoli-työkalua. Konsolilokit voivat auttaa kokeneita käyttäjiä tunnistamaan ongelman. Jotkin lokitiedostot näkyvät mahdollisesti vain silloin, jos olet kirjautunut tietokoneeseen ylläpitäjänä.
  • Jos olet muodostamassa yhteyttä Windowsin SMB-resurssiin, tarkista, estääkö palomuuri TCP-portit 137, 138, 139 ja 445. Kun yllä olevia toimenpiteitä on kokeiltu, voit suorittaa lisävianmäärityksen tutkimalla Windowsin SMB-resurssin tapahtumalokin (mikäli siihen on pääsy) lokimerkintöjä tai asiaan liittyviä Macin konsolilokeja.
  • Jos olet muodostamassa yhteyttä Windows XP:hen, varmista, että Windows-tietokoneen internet-yhteyden palomuuriasetukset eivät estä yhteyden muodostamista. SMB käyttää portteja 137, 138, 139 ja 445. Näiden porttien pitäisi olla avoinna Windows XP -tietokoneessa. Tämä saattaa edellyttää lisäasetusten käyttöönottoa XP:n palomuurissa.
  • Mac käyttää SMB:tä vain TCP/IP-protokollan avulla, ei NetBEUI-protokollan avulla.
  • Joskus saattaa olla tarpeen ottaa yhteyttä verkon ylläpitäjään, jotta SMB-resurssiin tai sen isäntäverkkokokoonpanoon saadaan pääsy Macista.
  • Lue lisätietoja yhteyden muodostamisesta vanhoihin AFP-palveluihin

Muita kuin Applen valmistamia tuotteita sekä itsenäisiä verkkosivustoja (joita Apple ei hallitse tai joita se ei ole testannut) koskevat tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Apple ei suosittele tai tue niitä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, suorituskyvystä tai käytöstä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivuston oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Internetin käyttöön liittyy riskejä. Pyydä lisätietoja valmistajalta. Muut yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Julkaisupäivämäärä: