Macin toimintonäppäinten toiminnan muuttaminen

Voit käyttää Apple-näppäimistön ylärivin näppäimiä tavallisina toimintonäppäiminä tai Macin sisäänrakennettujen toimintojen suorittamiseen.

Jos joihinkin Apple-näppäimistön ylärivin näppäimiin on painettu kuvakkeita, niiden avulla voi suorittaa kuvakkeissa kuvattuja erikoistoimintoja. Niitä voi myös käyttää tavallisina toimintonäppäiminä (F1–F12). 

Tavallisella toimintonäppäimellä suoritettava toiminto vaihtelee ohjelman mukaan tai Järjestelmäasetusten Hiiri ja näppäimistö -paneelissa määritettyjen näppäinoikoteiden mukaan:

  • Oletusarvoisesti tällaisen näppäimen painallus suorittaa siihen painettua kuvaketta vastaavan erikoistoiminnon. Esimerkiksi jos näppäimessä on kaiutinkuvake, painamalla sitä voi säätää äänenvoimakkuutta.
  • Jos haluat käyttää jotakin näistä näppäimistä tavallisena toimintonäppäimenä, voit pitää Fn-näppäintä (yleensä näppäimistön vasemmassa alalaidassa) painettuna samalla kun painat toimintonäppäintä. Jos painat esimerkiksi näppäinyhdistelmää Fn-F10 (kaiutinkuvake), F10-näppäimelle määritetty toiminto suoritetaan sen sijaan, että mykistys laitetaan päälle tai pois päältä.

Jos haluat, että ylärivin näppäimet toimivat tavallisina toimintonäppäiminä ilman että Fn-näppäintä on pidettävä painettuna, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset.
  2. Klikkaa Näppäimistö.
  3. Klikkaa Näppäimistö-välilehteä, jos sitä ei ole vielä korostettu.
  4. Valitse Käytä F-näppäimiä normaaleina toimintonäppäiminä.

Kun tämä asetus on käytössä, ylärivin näppäimet toimivat tavallisina toimintonäppäiminä (F1–F12). Voit käyttää näppäimiin painettujen kuvakkeiden mukaisia toimintoja pitämällä Fn-näppäintä painettuna painaessasi näppäintä.

Julkaisupäivämäärä: