Mac-käyttöavun oikotiet

Käyttöavun oikoteiden avulla voit hallita Macia näppäimistöllä tai apulaitteella. Voit myös pyytää Siriä auttamaan joidenkin käyttöaputoimintojen kanssa.

Käyttöapuvalintojen hallinta näppäimistön ja Sirin avulla

Voit käyttää näitä näppäinoikoteitä käyttöapuvalintojen hallintaan, mutta voit myös pyytää Siriä suorittamaan nämä toiminnot. Voit esimerkiksi pyytää Siriä kytkemään VoiceOverin päälle.

Toiminto Oikotie
Näytä käyttöapuvalinnat Optio-komento-F5
tai paina kolme kertaa Touch ID:tä (virtapainike) tuetuissa malleissa1
Ota VoiceOver käyttöön tai poista se käytöstä2 Komento-F5 tai Fn-komento-F5
tai pidä komentonäppäintä painettuna ja paina kolme kertaa Touch ID:tä tuetuissa malleissa1
Avaa VoiceOver-työkalu, jos VoiceOver on käytössä2 Ctrl-optio-F8 tai Fn-Ctrl-optio-F8
Ota zoomaus käyttöön tai poista se käytöstä3 Optio-komento-8
Lähennä3 Optio-komento-plusmerkki (+)
Loitonna3 Optio-komento-miinusmerkki (-)
Muuta värit käänteisiksi4 Ctrl-optio-komento-8 
Vähennä kontrastia Ctrl-optio-komento-pilkku (,)
Lisää kontrastia Ctrl-optio-komento-piste (.)

1. MacBook Pro (15-tuumainen, loppuvuosi 2016), MacBook Pro (13-tuumainen, loppuvuosi 2016, neljä Thunderbolt 3 -porttia)

2. Käytä F-näppäimiä normaaleina toimintonäppäiminä -asetus on ehkä kytkettävä päälle Näppäimistö-asetuksissa, jotta VoiceOver ja VoiceOver-työkalu toimisivat. Lisäksi VoiceOver täytyy ehkä asettaa jättämään huomioimatta seuraava näppäinpainallus, ennen kuin voit käyttää joitakin muita Mac-näppäinoikoteitä.

3. Zoomauksen näppäinoikoteiden käyttäminen saattaa edellyttää Käytä zoomaukseen näppäinoikoteitä -asetuksen laittamista päälle Käyttöapu-asetuksissa.

4. Valitse tämän oikotien ottamiseksi käyttöön Omenavalikko  > Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Näppäimistö. Valitse Oikotiet-välilehden vasemmalta puolelta Käyttöapu ja sitten oikealta puolelta Käänteisvärit.


Näppäimistön käyttö hiirenä

Voit selata ja käyttää näytön kohteita näppäimistöllä hiiren tavoin. Liiku sarkainnäppäimellä ja nuolinäppäimillä, ja valitse sitten kohde välilyöntinäppäimellä.

  1. Valitse Omenavalikko  > Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Näppäimistö.
  2. Klikkaa Oikotiet.
  3. Valitse asetusikkunan alalaidasta Vaihda käyttöliittymän elementtien välillä näppäimistöllä. macOS Mojavessa tai aiemmissa tämä asetus näkyy Kaikki säätimet -painikkeena.

 

Toiminto Oikotie
Siirry näytöllä olevien kaikkien säätimien tai pelkästään tekstiruutujen tai luettelojen selaamisen välillä Ctrl-F7 tai Fn-Ctrl-F7
Siirry seuraavaan säätimeen Sarkain
Siirry edelliseen säätimeen Vaihto-sarkain
Siirry seuraavaan säätimeen, kun tekstikenttä on valittuna Ctrl-sarkain
Kohdista seuraavaan säädinryhmään Ctrl-vaihto-sarkain
Siirry viereiseen kohteeseen luettelossa, välilehtiryhmässä tai valikossa
Siirrä liukusäätimiä ja säätimiä (arvoja suurennetaan nuoli ylös -näppäimellä ja pienennetään nuoli alas -näppäimellä)
Nuolinäppäimet
Siirry tekstikentän vieressä olevaan säätimeen Ctrl–nuolinäppäimet
Valitse valittuna oleva valikkokohde Välilyöntinäppäin
Klikkaa oletuspainiketta tai suorita oletustoiminto Rivinvaihto- tai Enter-näppäin
Valitse Kumoa-painike tai sulje valikko valitsematta kohdetta Esc
Kohdista edelliseen paneeliin Ctrl-vaihto-F6
Siirry valikkorivin tilavalikkoon Ctrl-F8 tai Fn-Ctrl-F8
Aktivoi etummaisena olevan apin seuraava avoimena oleva ikkuna Komento-gravis (`)
Aktivoi etummaisena olevan apin edellinen avoimena oleva ikkuna Vaihto-komento-gravis (`)
Kohdista ikkunan vetolaatikkoon Optio-komento-gravis (`)

 


Kohdista ensin valikkoriville painamalla Ctrl-F2 tai Fn-Ctrl-F2, jotta voit käyttää näitä oikoteitä.

Toiminto Oikotie
Siirry valikosta toiseen Nuoli vasemmalle, nuoli oikealle
Avaa valittu valikko Rivinvaihtonäppäin
Siirry valitun valikon valikkokohteisiin Nuoli ylös, nuoli alas
Siirry valitun valikon valikkokohteeseen Kirjoita valikkokohteen nimi
Valitse valittuna oleva valikkokohde Rivinvaihtonäppäin

 


Hiiren osoittimen siirtäminen Näppäimet hiirenä -toiminnon avulla

Kun Näppäimet hiirenä -toiminto on päällä, voit siirtää hiiren osoitinta näppäimistön tai numeronäppäimistön näppäimillä.

Toiminto Oikotie
Siirry ylös 8 tai numeronäppäimistön 8
Siirry alas K tai numeronäppäimistön 2
Siirry vasemmalle U tai numeronäppäimistön 4
Siirry oikealle O tai numeronäppäimistön 6
Siirry vinottain alavasemmalle J tai numeronäppäimistön 1
Siirry vinottain alaoikealle L tai numeronäppäimistön 3
Siirry vinottain ylävasemmalle 7 tai numeronäppäimistön 7
Siirry vinottain yläoikealle 9 tai numeronäppäimistön 9
Paina hiiren painiketta I tai numeronäppäimistön 5
Pidä hiiren painiketta alhaalla M tai numeronäppäimistön 0
Vapauta hiiren painike . (piste)

 


Julkaisupäivämäärä: