Vanhempien iWork-tiedostojen avaaminen Pagesin, Numbersin ja Keynoten uudemmissa versioissa

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten iWorkin Mac-versio toimii, kun siinä avataan iWorkin vanhemmilla versioilla luotuja dokumentteja tai kun siitä viedään dokumentteja iWork ’09 -muodossa.

iWork ’09 ei ole yhteensopiva macOS Catalina 10.15:n ja sitä uudempien kanssa. Jos haluat jatkaa iWork-appien käyttöä uusimman käyttöjärjestelmän kanssa, päivitä Pagesin, Numbersin ja Keynoten uusimpiin versioihin.

Vanhemman iWork-dokumentin avaaminen

iWork-appien nykyisillä Mac-versioilla voidaan avata kaikilla iWork-versioilla luotuja dokumentteja. Jos haluat avata vanhemman iWork-dokumentin Pagesissa, Numbersissa tai Keynotessa, kaksoisklikkaa dokumenttia tai avaa se apissa:

 1. Valitse Arkisto > Avaa. 
 2. Valitse dokumentti.
 3. Klikkaa Avaa.

Jos näet varoitusikkunan

Kun avaat vanhemman iWork-dokumentin, saatat nähdä varoitusikkunan. Tässä ikkunassa on luettelo dokumentin ominaisuuksista, jotka ovat tuettuja apin vanhemmassa versiossa, mutta jotka eivät ole käytettävissä iWorkin uudemmissa Mac-versioissa.

Numbersin varoitus:Tämä Numbers-laskentataulukko saattaa näyttää erilaiselta.

Lue lisää muutoksista, joita tapahtuu, kun iWork-asiakirja päivitetään.


Vanhemman iWork-dokumentin tallentaminen

Vanhempaa iWork-dokumenttia ensimmäisen kerran tallennettaessa tai muokattaessa sinun on vahvistettava, miten haluat iWorkin käsittelevän päivitettyä dokumenttia:

Numbersin varoitus: Päivitetäänkö tämä laskentataulukko?

 • Muunna olemassa oleva dokumentti uuteen muotoon klikkaamalla Päivitä.
 • Klikkaa Kumoa, jos haluat peruuttaa tallennuksen tai muokkauksen ja jättää alkuperäisen dokumentin muuttamatta.
 • Muunna dokumentin kopio uuteen muotoon ja pidä alkuperäinen tiedosto vanhemmassa iWork-muodossa klikkaamalla Muokkaa kopiota.


Päivitetyn dokumentin palauttaminen

Jos olet jo päivittänyt dokumentin uuteen iWork-tiedostomuotoon ja haluat muuttaa dokumentin takaisin aikaisempien iWork-appien kanssa yhteensopivaksi versioksi, käytä jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

Palaaminen aikaisempaan versioon

 • Valitse Arkisto > Palauta. Tämä toiminto poistaa kaikki tekemäsi muutokset ja palauttaa dokumentin iWorkin aikaisemmalla versiolla tallennetun version.

Kopion tallentaminen iWork ’09 -muodossa

 • Jos olet muokannut dokumenttia ja haluat säilyttää muokkaukset, tallenna tiedosto iWork ’09 -dokumenttina. Valitse Arkisto > Vie muodossa. Valitse sen jälkeen tiedostomuodoksi Pages ’09, Numbers ’09 tai Keynote ’09. Katso iWork ’09 -muotoon viemisestä aiheutuvat muutokset, niin saat tietoja mahdollisista dokumentin muutoksista.

Päivitettyyn iWork-dokumenttiin tehtävät muutokset

Kaikki apit:

 • Kääntäminen poistetaan taulukoista ja kaavioista.
 • Taulukoiden täytteet poistetaan.
 • Ryhmitettyjen sektorien ryhmitys poistetaan ympyräkaavioissa.
 • Spotlightin metatiedot poistetaan.

Pages:

 • Muutoksen seurantaa ei tueta taulukoissa, ylä- tai alatunnisteissa ja osion asetteluobjekteissa. Seuratut muutokset näissä paikoissa hyväksytään lopullisina.
 • Linkit muihin Pages-tiedostoihin poistetaan.

Numbers:

 • Taulukon kategoriat
  • Kategorioita sisältävän taulukon rivien kokoelmia kutsutaan nyt ”ryhmiksi”.
  • Taulukkoon lisätään ryhmien nimet sisältävä uusi sarake. Sarake näkyy vain silloin, jos kategoriat on otettu käyttöön. Tämä ei vaikuta kaavoissa tai kaavioissa oleviin sarakeosoitteisiin.
  • Kunkin ryhmän laskelmissa käytetyt funktioiden nimet näkyvät nyt erillisillä nimiriveillä.

Keynote:

 • Vaadi salasana esityksen lopettamiseksi -asetus poistetaan. Aseta uusi salasana valitsemalla Keynote > Asetukset > Diaesitys ja valitsemalla Vaadi salasana diaesityksen lopettamiseksi. Kirjoita salasana pyydettäessä ja klikkaa Aseta salasana -painiketta. Salasana koskee kaikkia samassa tietokoneessa toistettavia esityksiä.
 • Yli kuusi tasoa sisennetyt diat nostetaan tasolle kuusi.
 • Linkit muihin Keynote-tiedostoihin poistetaan.
 • Pyöritys poistetaan objektien paikanvaraajista.
 • Siirrokset, jotka eivät ole käytettävissä Keynoten Mac-versiossa, muunnetaan Hajonta-koonnoksiksi. 
 • Pyöritys-siirros nimetään uudelleen: Objektikääntö.
 • Konvergenssi-koonnokset muunnetaan Hajonta-koonnoksiksi.
 • Koonnokset poistetaan dia-layouteista ja kaavion selitteistä.
 • Älykkäät koonnokset muutetaan kuvagallerioiksi.

iWork ’09:ään vietyyn dokumenttiin tehtävät muutokset

Kaikki apit:

 • Anfangityylit poistetaan. 
 • Sarjan arvonimiöiden automaattinen sovitus poistetaan kaavioissa käytöstä. Nimiöt saattavat olla päällekkäin. 
 • Virhepalkkien automaattinen sovitus poistetaan kaavioissa käytöstä. Virhepalkit saattavat olla päällekkäin. 
 • Kaavioissa näkyvät niissä olevia tietoja edustavan näytteen sijasta kaikki datapisteet.
 • Käyrät ja kiinteät varjot muunnetaan heittovarjoiksi.
 • Objekteissa olevat kommentit poistetaan.
 • Ankkuroidut objektit muunnetaan kelluviksi tai tekstin mukana liikkuviksi objekteiksi.
 • Kaavat, jotka eivät ole käytettävissä iWork ’09:ssä, poistetaan. Viimeksi lasketut arvot viedään.
 • Interaktiiviset kaaviot muunnetaan tavallisiksi kaavioiksi.
 • Kuplakaaviot muunnetaan hajontakaavioiksi.
 • Kehäkaaviot muunnetaan ympyräkaavioiksi.
 • Piirrokset muunnetaan rivi- ja kuvioryhmiksi.
 • Kuvagalleriat poistetaan. Jokaisesta galleriasta viedään yksi kuva.
 • Oikealta vasemmalle luettavia taulukoita (esimerkiksi arabiassa ja hepreassa) ei tueta.
 • iWork ’09 ei tue pystysuuntaista tekstiä (esimerkiksi kiinaa, japania ja koreaa) täysin.
 • Vastaukset poistetaan kommenttiketjuista.
 • Pyöristetyt päädyt muunnetaan kaavioissa suorakulmaisiksi päädyiksi. 
 • Pagesissa, Numbersissa ja Keynotessa luodut yhtälöt muunnetaan kuviksi, kun viet ne iWork ’09:ään.
 • Tekstin liukutäyttö muunnetaan tasaiseksi väriksi.
 • Tekstin kuvatäyttö muunnetaan tasaiseksi väriksi.
 • Ei-jatkuvat tekstin reunusviivat muunnetaan kiinteiksi reunuksiksi.
 • Upotetut verkkovideot muunnetaan kuviksi, jotka on linkitetty verkossa oleviin videoihin.

Pages:

 • Sisällysluettelo muunnetaan tavalliseksi tekstiksi. Sitä ei päivitetä automaattisesti Pages ’09:ssä.
 • Pages ’09 ei tue oikealta vasemmalle kirjoitettua tekstiä (esimerkiksi arabiaa ja hepreaa) täysin.
 • Merkinnät poistetaan.
 • Sivun taustat poistetaan.
 • Linkit sivuihin poistetaan.
 • Tekstitykset poistetaan taulukoista, jotka liikkuvat tekstin mukana.

Numbers:

 • Jos dokumentissa on OR-suodatin sarakkeessa ja AND-suodatin sarakkeiden välissä, kaikki suodatinsäännöt viedään. AND-suodattimet muunnetaan OR-suodattimiksi.
 • Kestoon perustuvat suodattimet ja ehdolliset korostukset poistetaan.
 • Oikealta vasemmalle luettavia välilehtiä (esimerkiksi arabiassa ja hepreassa) ei tueta.
 • Taulukon kategoriat
  • Kategoriat, jotka ryhmitetään viikonpäivän mukaan, muutetaan ryhmitettäviksi yksilöllisten arvojen mukaan.
  • Kaavion viittaukset yhteenvetoihin korvataan viimeisimmillä lasketuilla arvoilla.
  • Useisiin ryhmiin kuuluvia soluja sisältävään alueeseen viittaavissa kaavioissa käytetään viittausten sijaan viimeksi laskettuja arvoja.
  • Useisiin ryhmiin kuuluvia soluja sisältävään alueeseen viittaavat kaavat korvataan viimeksi lasketuilla arvoilla.
  • Yhteenvetoihin viittaavat kaavat korvataan viimeisimmillä lasketuilla arvoilla.
 • Tekstin mukana liikkuvat objektit siirretään laskentataulukoihin.
 • Linkit laskentataulukoihin poistetaan.
 • Tekstitykset poistetaan taulukoista ja kaavioista.
 • Pivot-taulukot muunnetaan tavallisiksi taulukoiksi.

Keynote:

 • Siirrokset sekä aloitus- ja lopetustehosteet, jotka eivät ole käytettävissä Keynote ’09:ssä, muunnetaan Häivytys-koonnoksiksi. 
 • Objektikääntö-siirros nimetään uudelleen: Pyöritys.
 • Painotuskoonnokset poistetaan.
 • Taulukon soluissa olevat kommentit poistetaan.
 • Tekstin mukana liikkuvia objekteja ei tueta, ja ne poistetaan.
 • Elokuvia ja ääntä ei toisteta siirryttäessä diasta toiseen.
 • Live-videot poistetaan.
Julkaisupäivämäärä: