Macin hallinta kytkinohjauksen avulla

Kytkinohjaus on aputekniikka, jonka avulla voit esimerkiksi syöttää tekstiä, valita valikkoja ja liikuttaa osoitinta klikkaamalla kytkintä. Voit käyttää näppäintä, hiiren painiketta, ohjauslevyn painiketta, ohjainsauvaa tai mukautuvaa laitetta yhtenä tai useampana kytkimenä.

Kytkinohjaus askeltaa näyttöä, kunnes klikkaat kytkintä. Tällä yhdellä klikkauksella valitset kohteen tai suoritat toiminnon.

Kytkinohjauksen käyttöönotto

 1. Valitse Omenavalikko () > Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Käyttöapu.
 2. Valitse käyttöapuvalintojen luettelosta Kytkinohjaus.
 3. Klikkaa Yleiset-välilehteä.
 4. Valitse Ota käyttöön kytkinohjaus.

Kun olet ottanut kytkinohjauksen käyttöön, kotipaneeli avautuu:

kotirivi

Voit liikkua kotipaneelin kohteesta toiseen painamalla kytkintä, esimerkiksi hiiren painiketta tai välilyöntinäppäintä. Voit valita korostettuna olevan kohteen painamalla kytkintä toisen kerran. 

Kytkinten käyttöönotto

Käyttöapu-järjestelmäasetusten kytkinohjausasetuksista voit ottaa käyttöön kytkimiä, jotka suorittavat toiminnon painettaessa. Voit käyttää hiirtä, näppäimistöä tai erityistä kytkinlaitetta, joka on liitetty tietokoneeseen USB:llä tai Bluetoothilla. Myös nykyisiä kytkimen toimintoja voi muuttaa.

Kun kytkinohjaus on päällä, kytkimenä käytetään oletusarvoisesti välilyöntiä.

 • Lisää kytkin klikkaamalla Kytkimet-välilehdessä olevaa lisäyspainiketta (+) ja paina sitten avustavaa kytkintä. Kirjoita nimi ja valitse toiminto, kuten Lopeta askellus. Jos haluat, että kytkin suorittaa skriptin tai avaa ohjelman, klikkaa Muokkaa-painiketta. Valitse skripti tai ohjelma.
 • Poista kytkin valitsemalla se luettelosta ja klikkaamalla poistopainiketta (–).
 • Voit muuttaa nykyisen kytkimen toimintaa valitsemalla kytkimen luettelosta, klikkaamalla Toiminto-painike ja muuttamalla nimeä tai toimintoa. Jos haluat käyttää toimintoon eri kytkintä, klikkaa Määritä uudelleen -painiketta.

Kohteiden askeltaminen ja valitseminen

Kohteiden askeltaminen
Kun painat Valitse kohde -kytkintä, kytkinohjaus alkaa askeltaa paneelia, ryhmää tai käyttöliittymää. Kytkinohjaus korostaa kunkin kohteen tai ryhmän askeltaessaan. Askellus keskeytyy, kun valitset kohteen, paitsi jos käytössä on valinta, joka jatkaa askellusta valinnan jälkeen. Jos automaattinen askellus on laitettu pois päältä, jatka askellusta painamalla Siirry seuraavaan kohteeseen -kytkintä. Kytkinohjaus toistaa askellusta selauspaneelin asetusten mukaan.

Kohteen valitseminen
Kun kohde on korostettu, paina Valitse kohde -kytkintä. Jos valittu kohde on ryhmä, etkä ole valinnut asetusta, joka jatkaa askellusta valinnan jälkeen, askella ryhmä painamalla kytkintä. Valitse sitten kohde ryhmästä painamalla kytkintä.

Voit poistua ryhmästä painamalla kytkintä, kun ryhmä on korostettu tai kun kuulet ”askella ryhmästä”.

Jos haluat klikata ohjelman käyttöliittymään kuulumatonta kohdetta osoittimen avulla, askella näyttö käyttämällä kohdistintilaa ja klikkaa kohdetta.

 1. Aloita askeltaminen vaakasuunnassa klikkaamalla.
 2. Kun alueen etsintä on korostanut alueen, jota haluat klikata, klikkaa kytkintä uudelleen.
 3. Määritä kohta vaakasuunnassa tarkasti klikkaamalla uudelleen. 
 4. Kun klikkaat seuraavan kerran, pystysuuntainen alueen etsintäaskellus alkaa.
 5. Tarkenna kohta pystysuunnassa klikkaamalla uudelleen. 
 6. Klikkaa kytkintä vielä kerran, jotta voit klikata ruudulla olevaa kohdetta, joka on näytölle luomasi sinisen ristiosoittimen alla.

Paneelien käyttö

Paneelivalintojen asettaminen
Klikkaa paneelissa Valitse kohde -kytkintä, kun oikeassa yläkulmassa oleva paneelivalintojen kuvake Toiminto-painike on korostettu. Klikkaa sitten kytkintä uudelleen, kun haluamasi asetus on korostettu. Paneelin kokoa ja sen läpinäkyvyyttä voi vähentää ja kasvattaa.

Kotipaneeliin palaaminen
Klikkaa paneelissa Valitse kohde -kytkintä, kun oikeassa yläkulmassa oleva kotikuvake on korostettu. Klikkaa käyttöliittymässä kytkintä, kun kotipaneeli on korostettu.

Kotipaneelin käyttö

Näppäimistö
Kirjoita dokumenttiin tai kenttään askeltamalla näppäimistöä paneelissa, avaamalla näppäinryhmä ja valitsemalla näppäin. Ensimmäisessä ryhmässä on ensimmäisenä painettujen näppäinten perusteella ehdotettuja sanoja. Kirjoittaminen sujuu nopeammin, kun valitset ehdotetun sanan. Muita näppäimistöjä saattaa olla saatavilla Mukautettu-paneelissa.

 

Osoitin
Valitse Siirrä, niin voit liikuttaa osoitinta näytöllä. Näytöllä alkaa liukua pystysuuntainen palkki. Kun painat Valitse kohde -kytkintä, palkki pysähtyy ja sen halki alkaa liukua pystysuuntainen sininen viiva. Paina kytkintä uudelleen, jotta voit pysäyttää sinisen viivan tai hidastaa sitä huomattavasti, ennen kuin pysäytät sen painamalla kytkintä uudelleen (sen mukaan, mikä asetus liukuvan kohdistimen tarkkuudelle on valittu Selaus-paneelissa). Kun teet saman vaakasuunnassa, osoitin liikkuu kahden sinisen viivan risteyskohtaan.

 

Ohjelma
Askella kohteita ja ryhmiä senhetkisen ohjelman aktiivisessa ikkunassa.

 

Dock
Aloita välittömästi pelkästään Dockin kohteiden askeltaminen.

 

Valikkorivi
Askella valikkoriviryhmää ja sitten valikkoekstraryhmää.

 

Järjestelmä
Säädä Macin äänenvoimakkuutta tai näytön kirkkautta ja hallitse median toistoa.

 

Muokattu
Voit luoda muokattuja paneeleita Järjestelmäasetusten Käyttöapu-ruudussa. Valitse Kytkinohjaus ja klikkaa Avaa paneelieditori -painiketta. Luomasi muokatut paneelit näkyvät tässä. 

 

Sijainti
Tämän valinnan avulla voit vaihtaa kytkinohjauksen kotipaneelin paikkaa näytöllä.

Lisätietoja

Voit mukauttaa kytkinohjausta käyttöapuasetusten Kytkinohjaus-osan Selaus-välilehdessä. Saat lisätietoja kytkinohjauksesta ja kytkinohjauksen paneelieditorista Applen Käyttöapu-verkkosivustolta ja Macin sisäisestä ohjeesta. Klikkaa ohjepainiketta Järjestelmäasetusten Käyttöapu-ruudussa tai tee Finderin valikkorivillä olevassa Ohje-valikossa haku sanalla ”kytkinohjaus”.

Julkaisupäivämäärä: