AssistiveTouchin käyttäminen iPhonessa, iPadissa tai iPod touchissa

AssistiveTouchin avulla voit säätää äänenvoimakkuutta, lukita näytön, käyttää usean sormen eleitä, käynnistää laitteen uudelleen tai korvata painikkeiden painamisen napautuksella.

AssistiveTouchin ottaminen käyttöön

Kun otat AssistiveTouchin käyttöön, näyttöön ilmestyy painike. Voit vetää sen mihin tahansa näytön kulmaan, ja se jää sinne, kunnes siirrät sitä uudelleen. Kun painiketta napautetaan kerran, näyttöön avautuu oletusarvoisesti AssistiveTouch-valikko. Kun painiketta napautetaan kerran missä tahansa valikon ulkopuolella, valikko sulkeutuu. 

AssistiveTouchin voi laittaa päälle eri tavoilla:

 • Laita se päälle valitsemalla Asetukset > Käyttöapu > Kosketus ja sitten AssistiveTouch.
 • Käytä Hei Siri -toimintoa ja sano ”Laita AssistiveTouch päälle”. 
 • Valitse Asetukset > Käyttöapu > Käyttöapu-oikotie ja laita AssistiveTouch päälle. 

AssistiveTouch voidaan lisätä Käyttöapu-oikotie-kohtaan, jolloin sitä voi käyttää nopeasti Ohjauskeskuksesta, mutta voit käyttää myös sivu- tai Koti-painiketta.

AssistiveTouchin käyttäminen eleiden sijaan

Käytä näyttöeleitä vaativia valikoita ja säätimiä, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

 • Ohjauskeskus
 • Ilmoituskeskus
 • Spotlight
 • Koti
 • Apinvaihtaja
 • Puhu näyttö

AssistiveTouchin käyttäminen painikkeiden painamisen sijaan

Valikosta voit käyttää toimintoja, joita hallittaisiin muuten painamalla fyysisiä painikkeita tai siirtämällä laitetta. Voit suorittaa muun muassa seuraavat toiminnot:

 • Käyttöapu-oikotien ottaminen käyttöön
 • Näytön lukitseminen
 • Äänenvoimakkuuden säätäminen
 • Sirin kutsuminen
 • Laitteen käynnistäminen uudelleen
 • Näyttökuvan ottaminen
 • Laitteen ravistelun simuloiminen

AssistiveTouchin käyttäminen usean sormen eleiden sijaan

 1. Valitse AssistiveTouch-valikosta Laite > Lisää ja valitse sitten Eleet.
 2. Valitse syöttö 2, 3, 4 tai 5 sormella.

Näyttöön ilmestyy valinnan tekemisen jälkeen useita pisteitä, jotka osoittavat, missä virtuaaliset sormenjäljet koskettavat näyttöä. Siirtämällä yhtä sormea näytössä tai napauttelemalla voit hallita kaikkia virtuaalisia sormenjälkiä samaan aikaan. Virtuaaliset sormenjäljet katoavat automaattisesti, jos laitetta ei käytetä vähään aikaan. 

AssistiveTouch-valikon muokkaaminen

Voit muuttaa valikossa olevien painikkeiden järjestystä, määrää ja sisältöä seuraavasti:

 1. Valitse Asetukset > Käyttöapu > Kosketus ja sitten AssistiveTouch.
 2. Valitse Muokkaa ylätason valikkoa ja napauta sitten jotakin kuvaketta määrittääksesi sen tilalle jonkin muun toiminnon.
 3. Voit muuttaa valikossa näkyvien painikkeiden määrää plus- ja miinuspainikkeilla. 

Nollauspainikkeella voit poistaa tekemäsi muutokset ja palauttaa valikon oletusasetukset.

Muokattujen toimintojen käyttäminen

Voit määrittää painikkeen kertanapautukselle, kaksoisnapautukselle tai pitkälle painallukselle AssistantTouch-toiminnon seuraavasti:

 1. Valitse Asetukset > Käyttöapu > Kosketus ja sitten AssistiveTouch.
 2. Valitse Muokatut toiminnot -otsikon alta Kertanapautus, Kaksoisnapautus tai Pitkä painallus.
 3. Valitse eleeseen määritettävä toiminto luettelosta.
 4. Palaa Asetukset-valikkoon painamalla AssistiveTouch-painiketta.

Voit säätää, kuinka paljon aikaa toiminnot tarvitsevat kaksoisnapautuksen suorittamiseen, tai kuinka kauan painiketta on painettava pitkää painallusta varten.

Uusien eleiden luominen

Voit tallentaa muokattuja napautuksia ja pyyhkäisyjä käyttämällä kosketusnäyttöä ja tallentaa ne AssistiveTouch-valikkoon.

Voit luoda uuden eleen seuraavasti:

 1. Valitse Asetukset > Käyttöapu ja valitse Kosketus.
 2. Valitse AssistiveTouch ja sitten Luo uusi ele.
 3. Tallennus käynnistyy automaattisesti, kun kosketat ; – voit siis napauttaa tai pyyhkäistä, kun olet valmis.
 4. Kun olet valmis, napauta Pysäytä.

Voit tarkistaa tallennetun eleen painamalla Toista. Jos haluat tallentaa eleen uudelleen, napauta Tallenna. Kun olet valmis, tallenna ele painamalla Tallenna.

Jos et pysty suorittamaan usean sormen elettä käyttämällä useita sormia samaan aikaan, voit tallentaa yksittäisiä liikkeitä, niin ne ryhmitetään yhteen. Piirrä esimerkiksi kaksi vaakasuuntaista pistettä näytön yläosaan ja puoliympyrä näytön alaosaan, ja paina sitten Pysäytä. Kun painat toistopainiketta, kaikki pisteet ja viivat toistetaan samalla kertaa.

Osoitinlaitteen yhdistäminen AssistiveTouchiin

AssistiveTouchilla voit yhdistää lisävarusteen, kuten langallisen tai Bluetoothilla toimivan hiiren tai ohjauslevyn, jolla voit hallita laitteen näytössä näkyvää osoitinta. Lue, miten voit yhdistää osoitinlaitteen iPhoneen, iPadiin tai iPod touchiin.

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: