Jos Apple TV:n virta ei kytkeydy

Lue, mitä tehdä, jos Apple TV:n virta ei kytkeydy tai jos Apple TV ei näytä videokuvaa tai sen tilavalo vilkkuu.

Jos Apple TV ei toimi odotetulla tavalla, etsi tilavalo Apple TV:n etuosan oikeasta alakulmasta. Toimi sitten tilavalon kuvausta vastaavien ohjeiden mukaan. 

Jos tilavalo ei pala


Jos Apple TV:n tilavalo ei pala, toimi seuraavien ohjeiden mukaan. Tarkista jokaisen vaiheen jälkeen, syttyykö tilavalo.

  1. Herätä Apple TV painamalla ladatun Siri Remoten Menu-painiketta tai Apple TV App/Home -painiketta 
  2. Irrota virtajohto Apple TV:stä, odota 30 sekuntia ja kytke sitten virtajohto takaisin.
  3. Kokeile käyttää toista pistorasiaa. Jos Apple TV on kytketty haaroitusjatkojohtoon, varmista, että jatkojohdon virta on kytketty.

Jos tilavalo ei vieläkään syty, ota yhteyttä Apple-tukeen

Jos tilavalo palaa, mutta et näe videota

Jos tilavalo palaa, mutta et näe videota, toimi seuraavien ohjeiden mukaan. Tarkista jokaisen vaiheen jälkeen, ilmestyykö video televisioruutuun.

  1. Irrota HDMI-kaapelin molemmat päät ja kytke ne sitten kunnolla takaisin.
  2. Sammuta televisio ja irrota Apple TV pistorasiasta. Kytke sitten Apple TV takaisin pistorasiaan ja käynnistä televisio.
  3. Varmista television valikossa, että valittuna on HDMI-tulo, joka vastaa Apple TV:hen kytkettyä HDMI-liitäntää. 

Jos et vieläkään näe videota, ota yhteyttä Apple-tukeen

Jos tilavalo vilkkuu

Jos et näe videota ja tilavalo vilkkuu yli kolmen minuutin ajan, palauta Apple TV:n tehdasasetukset.

Jos näet Apple-logon ja sitten mustan näytön

Jos näet Apple-logon ja sitten mustan näytön, pidä Menu-painiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painettuina 5 sekunnin ajan ja vapauta ne sitten. Apple TV vaihtaa uuteen tarkkuuteen 20 sekunnin välein. Valitse tarkkuus valitsemalla OK tai lopeta valitsemalla Kumoa.

Tarvitsetko edelleen apua?

  • Kokeile toista HDMI-porttia televisiossa, aloita HDMI 1- tai Input 1 -portilla.
  • Käytä toista HDMI-kaapelia ja testaa, johtuuko ongelma kaapelista.
  • Jos käytät vastaanotinta tai HDMI-kytkintä, ongelma saattaa johtua jommastakummasta niistä. Kytke Apple TV vastaanottimen tai HDMI-kytkimen sijaan suoraan televisioon. Jos näet nyt Apple TV:n Koti-valikon, kytke vastaanotin tai HDMI-kytkin yksi kerrallaan. Varmista jokaisen kytketyn lisälaitteen jälkeen, että Koti-valikko näkyy edelleen televisiossa. 

Jos televisiossa ei edelleenkään näy kuvaa eikä ääntä kuulu tai jos vain Apple-logo on näkyvissä, ota yhteyttä Apple-tukeen.

Lisäohjeet

Tarvitsetko apua johonkin toiseen ongelmaan? Valitse alta ongelma, johon tarvitset apua:

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: