Apple’i parandamine

Oleme siin, et teid aidata. Apple’i sertifitseeritud parandustöid teevad usaldusväärsed asjatundjad, kes kasutavad Apple’i originaalvaruosi. Apple toetab ainult Apple’i sertifitseeritud parandustöid. Ükskõik millise valiku teete, töötab tagastatud toode täpselt nii, nagu see on ettenähtud.

Leidke Apple'i volitatud teenusepakkuja

Meie Apple'i volitatud teenusepakkujate võrgustik pakub Apple'i parandamiseks palju mugavaid asukohti.

Muud parandusvõimalused

Sõltumatud remonditeenuse osutajad

Sõltumatutel remonditeenuse osutajatel on juurdepääs Apple'i originaalvaruosadele ja parandamiseks vajalikele ressurssidele. Sõltumatute remonditeenuse osutajate remonditöödele ei kehti Apple'i garantii ega AppleCare'i lepingud*, kuid nad võivad pakkuda parandustöödele enda garantiid. Saate kontrollida, kas pakkuja on sõltumatu remonditeenuse osutaja või Apple'i volitatud teenusepakkuja.

Iseteeninduslik remont

Iseteeninduslik remont on mõeldud inimestele, kellel on teadmised ja kogemused elektroonikaseadmete parandamiseks. Kui teil tekib elektroonikaseadmete parandamisel keerulisi probleeme, pakub iseteeninduslik remont teile garantiivälise* remondi tegemiseks juurdepääsu Apple’i originaalosadele, tööriistadele ja remonditööde juhenditele. Lisateabe saamiseks külastage iseteenindusliku remondi lehte.

*Kui seadus ei nõua teisiti, ei toeta Apple sõltumatu remonditeenuse osutaja remonditöid. Apple'i piiratud garantii või AppleCare'i lepingu alusel ei hüvitata mis tahes kahju, mille on teie seadmele tekitanud Apple'i mittevolitatud remonditeenuse osutaja.