Apple’i parandamine

Oleme siin, et teid aidata. Apple’i sertifitseeritud parandustöid teevad usaldusväärsed asjatundjad, kes kasutavad Apple’i originaalvaruosi. Apple toetab ainult Apple’i sertifitseeritud parandustöid. Ükskõik millise valiku teete, töötab tagastatud toode täpselt nii, nagu see on ettenähtud.

Saate kontrollida, kas pakkuja on sõltumatu remonditeenuse osutaja või Apple'i volitatud teenusepakkuja. Sõltumatutel remonditeenuse osutajatel on juurdepääs Apple'i originaalvaruosadele ja parandamiseks vajalikele ressurssidele. Sõltumatute remonditeenuse osutajate remonditöödele ei kehti Apple'i garantii ega AppleCare'i lepingud*, kuid nad võivad pakkuda parandustöödele enda garantiid.

* Kui seadus ei nõua teisiti, ei toeta Apple sõltumatu remonditeenuse osutaja remonditöid. Apple'i piiratud garantii või AppleCare'i lepingu alusel ei hüvitata mis tahes kahju, mille on teie seadmele tekitanud Apple'i mittevolitatud remonditeenuse osutaja.