Lehekülg laadib uuesti, kui valikut muudetakse

Sõltumatu remonditeenuse osutaja programm

Sõltumatu remonditeenuse osutaja programm on mõeldud ettevõtetele, kes soovivad pakkuda iPhone’ide garantiivälise remondi teenust. Programmi nõuetele vastavad ettevõtted saavad juurdepääsu Apple’i originaalosadele, tööriistadele, koolitusprogrammidele, hooldusjuhenditele, diagnostikavahenditele ja muudele ressurssidele, mille abil teha mitmesuguseid iPhone’ide garantiivälise remondi töid, sh näiteks iPhone’ide ekraani ja aku vahetamist.

Kes saavad programmiga liitumist taotleda?

Taotluse saavad esitada ettevõtted, kes soovivad otse lõppkasutajatele pakkuda iPhone’ide garantiivälise remondi teenust. Apple ei võta vastu taotlusi ettevõtetelt, kes kasutavad oma nimes või veebilehel Apple’i kaubamärgikaitsega sõnu või väljendeid, välja arvatud juhul, kui selline kasutus on kooskõlas Apple’i kaubamärgi tingimustega.

Osade edasimüüjad ja levitajad ei kvalifitseeru selles programmis osalejaks. Volitatud Apple’i edasimüüjad ei kvalifitseeru selles programmis osalejaks, kuid võivad taotleda osalemist Apple’i volitatud teenuseosutaja programmis.

Millised on nõuded?

Nõuded ettevõttele ja äritegevusele

Taotlev ettevõte peab olema registreeritud firma ja omama äritunnistust, mille saab Apple’ile ülevaatamiseks esitada. Kõik Apple’i tööriistadesse, koolitustesse, hooldusjuhenditesse ja diagnostikasse puutuv tuleb hoida konfidentsiaalsena.

Ruumid

Sobivaks tunnistatud ettevõttel peab olema klientidele külastamiseks mõeldud äriruum hõlpsasti ligipääsetavas asukohas. Ettevõttega seotud inimese elukoht ei kvalifitseeru äriruumina.

Tehniline pädevus ja tunnistused

Programmis osalevas ja iPhone’i originaalosi kasutavas teenuseosutajast ettevõttes peavad remonditöid tegema Apple’i tunnistusega tehnikud.

Apple’i toodete remonditööde tegemise tunnistuse saamiseks tuleb läbida veebieksamid volitatud testimiskeskuses. Tunnistuste kehtivust uuendatakse kord aastas tootepõhiselt. Tunnistuse saamiseks läbitava eksami tasud kannab sõltumatu remonditeenuse osutaja programmis osalemise õiguse saanud ettevõte.

Üksikasjaliku teabe Apple’i tunnistuste ettevalmistuskursuste ja eksamite kohta leiate siit.

Taotlemine

Praegu võtame vastu osalustaotlusi Eesti ettevõtetelt. Saatke meilisõnum sõltumatu remonditeenuse osutaja huvist teavitava täidetud vormiga meiliaadressil IRPapplicant@apple.com. Teil palutakse esitada oma ettevõtte kohta asjakohane teave, et Apple saaks kindlaks teha, kas teie asutus vastab sõltumatu remonditeenuse osutaja programmi tingimustele.

Märkused.

  • Apple ei võta menetlusse taotlusi, mis ei vasta programmi nõuetele. 
  • Programmi nõuetele vastavus ei garanteeri programmi vastu võtmist.
  • Apple järab endale õiguse lükata mis tahes taotlus tagasi ilma igasuguseid kommentaare esitamata.
  • Apple ei võta vastu taotlusi ettevõtetelt, kes kasutavad oma nimes või veebilehel Apple’i kaubamärgikaitsega sõnu või väljendeid, välja arvatud juhul, kui selline kasutus on kooskõlas Apple’i kaubamärgi tingimustega.