Valige riik või piirkond

Sõltumatu remonditeenuse osutaja programm

Sõltumatu remonditeenuse osutaja programm on mõeldud ettevõtetele, kes soovivad pakkuda iPhone’ide ja Maci seadmete garantiivälise remondi teenust. Nõuetele vastavad ettevõtted saavad juurdepääsu Apple’i originaalosadele, tööriistadele, koolitusprogrammidele, hooldusjuhenditele, diagnostikavahenditele ja muudele ressurssidele, mille abil saab teha mitmesuguseid iPhone’ide ning Maci seadmete garantiiväliseid remonditöid (sh iPhone’ide ekraani ja aku vahetamine ning Maci emaplaadi ja videokaardi vahetamine). Remontida saab ka teatud Apple’i kuvareid.

Kes saavad programmiga liitumist taotleda?

Taotluse saavad esitada ettevõtted, kes soovivad otse lõppkasutajatele pakkuda iPhone’ide või Maci seadmete garantiivälise remondi teenust. Apple ei võta vastu taotlusi ettevõtetelt, kes kasutavad oma nimes või veebilehel Apple’i kaubamärgikaitsega sõnu või väljendeid, välja arvatud juhul, kui selline kasutus on kooskõlas Apple’i kaubamärgi tingimustega.

Osade edasimüüjad ja levitajad ei kvalifitseeru selles programmis osalejaks. Ettevõtted, kes on Apple’i poolt volitatud või kinnitatud kasutama Apple’i logo and Apple’i kaubamärke, näiteks Apple’i volitatud edasimüüjad või Apple’i konsultandid, ei kvalifitseeru sõltumatu remonditeenuse osutaja programmis osalemiseks, kuid nad võivad taotleda osalemist Apple’i volitatud teenusepakkujate programmis.

Millised on nõuded?

Nõuded ettevõttele ja äritegevusele

Taotlev ettevõte peab olema registreeritud firma ja omama äritunnistust, mille saab Apple’ile ülevaatamiseks esitada. Kõik Apple’i tööriistadesse, koolitustesse, hooldusjuhenditesse ja diagnostikasse puutuv tuleb hoida konfidentsiaalsena. Kõigil rakendusetaotluse ja kontokasutajate meiliaadressidel peab olema nende remondiettevõtte domeeninimi. Üldisi domeeninimesid nagu @gmail.com või @icloud.com ei aktsepteerita.

Ruumid

Sobivaks tunnistatud ettevõttel peab olema klientidele külastamiseks mõeldud äriruum hõlpsasti ligipääsetavas asukohas või ettevõtete puhul, kes teevad parandustöid kliendi asukohtades, peab olema äriruum osade väljasaatmiseks ja vastuvõtmiseks. Ettevõttega seotud inimese elukoht ei kvalifitseeru äriruumina.

Tehniline pädevus ja tunnistused

Programmis osalevas ja Apple’i originaalosi kasutavas teenuseosutajast ettevõttes peavad remonditöid tegema Apple’i tunnistusega tehnikud.

Apple’i toodete remonditööde tegemise tunnistuse saamiseks tuleb läbida veebieksamid volitatud testimiskeskuses. Tunnistuste kehtivust uuendatakse kord aastas tootepõhiselt. Tunnistuse saamiseks läbitava eksami tasud kannab sõltumatu remonditeenuse osutaja programmis osalemise õiguse saanud ettevõte.

Üksikasjaliku teabe Apple’i tunnistuste ettevalmistuskursuste ja eksamite kohta leiate siit.

Taotlemine

Praegu võtame vastu osalustaotlusi Eesti ettevõtetelt. Saatke meilisõnum sõltumatu remonditeenuse osutaja huvist teavitava täidetud vormiga meiliaadressil IRPapplicant@apple.com. Teil palutakse esitada oma ettevõtte kohta asjakohane teave, et Apple saaks kindlaks teha, kas teie asutus vastab sõltumatu remonditeenuse osutaja programmi tingimustele.

Märkused.

  • Apple ei võta menetlusse taotlusi, mis ei vasta programmi nõuetele.
  • Programmi nõuetele vastavus ei garanteeri programmi vastu võtmist.
  • Apple jätab endale õiguse lükata mis tahes taotlus tagasi ilma igasuguseid kommentaare esitamata.
  • Apple ei võta vastu taotlusi ettevõtetelt, kes kasutavad oma nimes või veebilehel Apple’i kaubamärgikaitsega sõnu või väljendeid, välja arvatud juhul, kui selline kasutus on kooskõlas Apple’i kaubamärgi tingimustega.

Juurdepääs Apple’i kuvari sisemise toiteallika osadele ja remondijuhistele ning USB-C remondile on saadaval selle programmi kaudu.

Lisateavet Apple’i pakutavate hooldus- ja remondiprogrammide kohta leiate siit.