Selle teabe edastamiseks lubage brauseris JavaScript.
Lehekülg laadib uuesti, kui valikut muudetakse
iPhone 6s

iPhone 6s-i ootamatute sulgemisprobleemide programm

Apple on selgeks teinud, et väga väike arv iPhone 6s telefone võivad ootamatult sulgeda. Tegemist pole turbeprobleemiga ja mõjutab ainult piiratud seerianumbritega seadmeid, mis toodeti ajavahemikus september–oktoober 2015.

Kui teil on seda probleemi esinenud, kasutage allolevat seerianumbri kontrolli, et vaadata, kas teie iPhone 6s kvalifitseerub tasuta akuvahetuseks.

Valid Input Invalid Input

Sisestatud iPhone 6s seerianumbriga toode sobib sellesse programmi. Valige üks allolevatest teenusevalikutest.

Sisestatud seerianumbriga toode ei sobi sellesse programmi ühel järgmistest põhjustest:
– Seerianumber ei kuulu kõnealusesse vahemikku.
VÕI
– Meie kirjetest on näha, et akut on juba vahetatud. Kui kasutasite tasulist akuvahetusteenust, uurige Apple’ilt, kas võite saada hüvitist.

Kahjuks ilmnes teie taotluse töötlemisel probleem. Proovige mõne minuti pärast uuesti.

Sisestage seerianumber.

See ei ole õige Apple'i toote seerianumber. Sisestage seerianumber uuesti. Kui probleem ei kao, võtke meiega ühendust.

Kahjuks ilmnes teie taotluse töötlemisel probleem. Proovige mõne minuti pärast uuesti.

iPhone'i seerianumbri leidmine on lihtne. Vaadake, kuidas.

Vahetusprotsess

Leidke programmis osalev Apple'i volitatud teenusepakkuja, et akut vahetada. iPhone vaadatakse enne igasugust teenindust üle veendumaks, et see sobib sellesse programmi ja on töökorras.

Võtke oma teenusepakkujaga ühendust kinnitamaks, et aku vahetusteenus on teile sobival päeval saadaval.

Märkus: raadiosidet pakkuvad partnerid ei osale selles programmis.

Järgige alltoodud samme, et iPhone 6s aku vahetamiseks ette valmistada.

Märkus: kui iPhone 6s on kahjustada saanud, näiteks selle ekraanis on mõrad, ning kahjustus takistab aku vahetamist, tuleb kahjustus enne aku vahetamist kõrvaldada. Mõnel juhul võime paranduse eest küsida tasu.

Lisateave

Apple võib nõuda seadme parandamist selles riigis või piirkonnas, kust seade on ostetud. EMP liikmesriikidest ostetud iPhone 6s seadmete puhul on teenindus saadaval ka teistes EMP liikmesriikides.

Kui arvate, et teie iPhone 6s-il oli sama probleem, ja kasutasite tasulist akuvahetusteenust, võite Apple'iga hüvitise asjus ühendust võtta.

See ülemaailmne Apple’i programm ei pikenda iPhone 6 s-i standardset garantiid.

See programm kehtib asjassepuutuvatele iPhone 6s seadmetele kolme aasta jooksul alates algsest ostukuupäevast

Teave seisuga 30.11.2016.