Lehekülg laadib uuesti, kui valikut muudetakse
Smart Battery Case

Ümbrise Smart Battery Case asendamisprogramm mudelite iPhone XS, iPhone XS Max ja iPhone XR jaoks

Apple on tuvastanud, et mõnel mudeli iPhone XS, iPhone XS Max ja iPhone XR jaoks toodetud Smart Battery Case’il võib esineda laadimisprobleeme. Probleemist mõjutatud Smart Battery Case’il võib esineda üks või mitu järgmistest sümptomitest.

  • Toiteallikaga ühendatud akuümbris ei lae või laeb katkendlikult.
  • Akuümbris ei lae iPhone’i või laeb seda katkendlikult.

Probleemist mõjutatud tooted on valmistatud ajavahemikus jaanuarist 2019 kuni oktoobrini 2019. Tegu ei ole ohutusprobleemiga ning Apple või Apple’i volitatud teenusepakkuja asendab tingimustele vastavad akuümbrised tasuta.

Tingimustele vastavad mudelid

Programmi tingimustele vastavad ümbrise Smart Battery Case järgmised mudelid.

Smart Battery Case mudelile iPhone XS
iPhone XS
Smart Battery Case mudelile iPhone XS Max
iPhone XS Max
Smart Battery Case mudelile iPhone XR
iPhone XR

Märkus. Seda programmi ei kohaldata ühegi teise iPhone’i mudeli Smart Battery Case’i puhul.

Asendamise kord

Smart Battery Case’i asendamiseks pöörduge Apple’i volitatud teenusepakkuja poole. Teie Smart Battery Case vaadatakse enne mis tahes hooldus- või teenindustoiminguid üle kontrollimaks, kas see vastab selle programmi tingimustele.

Kui teil on küsimusi või te vajate täiendavat abi, võtke ühendust Apple’i toega.

Lisateave

Apple võib nõuda seadme parandamist selles riigis või piirkonnas, kust seade on ostetud. EMP liikmesriikidest ostetud Smart Battery Case’i ümbriste puhul on teenindus saadaval ka teistes EMP liikmesriikides.

See ülemaailmne Apple’i programm ei pikenda ümbrise Smart Battery Case standardgarantiid.

See programm kehtib asjakohaste Smart Battery Case’i ümbriste suhtes kahe aasta jooksul alates algsest ostukuupäevast.

Probleemist mõjutatud akuümbrised kõrvaldatakse keskkonnahoidlikul viisil.

Teave seisuga 10.01.2020