AirPods Pro (2. põlvkond).

AirPodside sidumine

Saate siduda AirPodsid oma Apple'i seadmetega muusika, filmide, sõnumite jm kuulamiseks. Pärast AirPodside seadistamist ühe Apple'i seadmega (näiteks oma iPhone'iga), loovad AirPodsid automaatselt ühenduse teiste teie Apple'i seadmetega, kuhu olete logitud sisse sama Apple ID-ga.

AirPodside sidumine Apple'i seadmega

AirPods (2. põlvkond).

Puudutuse või vajutamisega kuulamine

Lihtsalt puudutuse või vajutusega saate peatada ja jätkata video taasesitust, jätta muusikalugusid vahele, aktiveerida Siri ning rohkematki – kõike seda ilma teist seadet kasutamata.

Õppige kasutama AirPodsi juhikuid

Control Centeri helitugevuse kuvas näidatakse AirPods Maxi helitugevuse taset. Helitugevuse indikaatori all on ikoon Noise Control / Noise Cancellation, mis tähistab, et Noise Control on lülitatud sisse. Paremal on ikoon Spatial Audio/Head Tracked, mis tähistab, et Spatial Audio ja pea jälgimine on lülitatud sisse.

Kohanege ümbruskonnaga

Pöörake tähelepanu hetkel olulisele. Lülitage AirPods Prodes (kõik põlvkonnad) või AirPods Maxis väliste helide blokeerimiseks sisse funktsioon Noise Cancellation ning kui soovite, et kuuleksite koerahaukumist või teekannuvilinat, siis lülitage sisse režiim Transparency. AirPods Prodes (2. põlvkond) saate kasutada ka funktsiooni Adaptive Audio, et reguleerida mürajuhimise taset vastavalt oma keskkonnale.

Mürajuhtimisrežiimide vahetamine

Rakenduse Find My kuva iPhone'is. AirPodside asukohta kuvatakse San Francisco kaardil koos aadressiga ning valikutega Play Sound ja Find.

AirPodside leidmine

Tuvastage kadumisel oma AirPodside asukoht ning hankige juhised nende juurde rakendusega Find My. Kui AirPodsid on läheduses, siis saate esitada AirPodsides nende leidmiseks heli, määrata eraldusmärguanded, et teaksite kui jätate need maha jne.

AirPodside asukoha tuvastamine rakenduses Find My

Control Centeri kuva Hearing Devices. Ülevalt alla on seal jaotised Headphone Level detsibellides, Headphone Accommodations, Background Sounds, Live Listen ja Conversation Boost.

Disainitud teile

AirPodside funktsioonid teevad tööle keskendumise, AirPodside juhikute kasutamise ning ruumis rääkivate inimeste kuulamise lihtsamaks

Alustage juurdepääsetavuse funktsioonide kasutamist

AirPodsi kasutusjuhendi sirvimiseks klõpsake lehe ülaosas Sisukord või sisestage sõna või fraas otsinguväljale.

Kasulik?
Tähemärkide piirang: 250
Maksimaalne tähemärkide piirang on 250.
Täname tagasiside eest.