Wi-Fi-võrgu rändlus standarditega 802.11k, 802.11r ja 802.11v operatsioonisüsteemil iOS

Tutvuge, kuidas iOS ja iPadOS täiustavad kliendi rändlust, kasutades Wi-Fi-võrgu standardeid.

iOS toetab optimeeritud kliendi rändlust ettevõtte Wi-Fi-võrkudes. 802.11 töörühma standardid k, r ja v lasevad klientidel sujuvamalt rännelda sama võrgu pääsupunktist (AP) pääsupunkti.

802.11k

Standard 802.11k aitab seadmetel kiiresti leida lähedalolevaid pääsupunkte, mis on saadaval rändlussihtidena, luues optimeeritud kanaliloendid. Kui praeguse pääsupunkti signaalitugevus väheneb, siis seade skannib loendist järgmist pääsupunkti.

802.11r

Kui teie seade rändleb samas võrgus ühest pääsupunktist teise, kasutab standard 802.11r funktsiooni nimetusega Fast Basic Service Set Transition (Kiire põhiteenusekomplekti edastus – FT), et autentida kiiremini. FT töötab nii eelsisestatud võtmega (PSK) kui ka standardi 802.1X autentimismeetoditega.

iOS 10 ja uuemad ning iPadOS sisaldavad tuge adaptiivsele standardile 802.11r, mis töötab Cisco juhtmeta võrkudes. Adaptiivne 802.11r pakub FT-d ilma vajaduseta lubada standard 802.11r konfigureeritud Cisco juhtmeta võrgus.

802.11v

iOS ja iPadOS toetavad neid standardi 802.11v funktsioone kindlatel seadmetel:

 • lihtmesti (BSS) edastamise haldus;
 • Vahetu eraldumine (Disassociation Imminent);
 • Suunatud multiedastusteenus (DMS);
 • BSS Max Idle Service

BSS-i edastuse haldus koos vahetu eraldumisega võimaldab võrku juhtkihil mõjutada kliendi rändluskäitumist, tagades vajaliku teabe läheduses olevate pääsupunktide kohta. Seade võtab seda teavet arvesse, kui valib võimalikku rändlusihti.

DMS optimeerib multiedastusliikluse ülekannet juhtmeta võrkudes. Seade kasutab seda teavet multiedastuse suhtluse täiendamiseks ja seadme aku säästmiseks.

BSS Max Idle Service aitab klientidel ja pääsupunktidel tõhusamalt otsustada, kui kauaks jääda seostatuks, kui edastatavat liiklust pole. Seade kasutab seda teavet seadme aku säästmiseks.

Kui kombineerite standardite 802.11k ja 802.11v võime kiirendada parima sihtpääsupunkti leidmiseks koos FT kiirema pääsupunktiga seostamisega, saavad rakendused tegutseda kiiremini ja saate parema WI-Fi kogemuse operatsioonisüsteemides iOS ja iPadOS.


Lisateave

Enamik Wi-Fi-võrkude riistvara müüjad toetavad standardeid 802.11k, 802.11v ja 802.11r (FT). Peate lubama ja konfigureerima need funktsioonid oma Wi-Fi-ruuteris enne, kui teie võrk saab neid kasutada. , kuSeadistus erineb, seepärast kontrollige üksikasju oma Wi-Fi-ruuteri juhisest.

Allpoolses loendis on nimetatud iOS-i seadmed, mis toetavad standardeid 802.11k, 802.11r ja 802.11v. Standardite 802.11k ja 802.11r kasutamiseks vajate operatsioonisüsteemi iOS 6 või uuemat. Standardi 802.11v kasutamiseks vajate operatsioonisüsteemi iOS 7 või uuemat. Adaptiivse standardi 802.11r kasutamiseks vajate operatsioonisüsteemi iOS 10 või uuemat.

802.11k ja r

 • iPhone 4s ja uuem versioon
 • iPad Pro ja uuem
 • iPad Air ja uuem
 • iPad mini ja uuem
 • iPad (3. põlvkond) ja uuem
 • iPod touch (5. põlvkond) ja uuem

Adaptiivne 802.11r

 • iPhone 6s ja uuem versioon
 • iPad Pro ja uuem
 • iPad (5. põlvkond) ja uuem

802.11v

 • iPhone 5c, iPhone 5s ja uuem
 • iPad Pro ja uuem
 • iPad Air ja uuem
 • iPad mini 2 ja uuem
 • iPad (5. põlvkond) ja uuem
 • iPod touch (6. põlvkond) ja uuem

Paarispõhivõtme ID puhverdamine

iOS 5.1 ja uuem ning iPadOS toetavad ka paarispõhivõtme ID (PMKID) puhverdamist. Võite kasutada PMKID puhverdamist mõningate Cisco seadmetega, et parandada rändlust pääsupunktide vahel. Kleepuvate klahvide puhverdamine (SKC) on PMKID puhverdamise vorm. SKC ei ole võrreldav ega ühildu oportunistlike klahvide puhverdamisega (OKC).

Adapteeruva 802.11r toetamiseks peab Cisco võrk kasutama kontrollkoodi versiooni 8.3 või uuem. Standardi 802.11w kaitstud haldusraamistik (PMF) ühildub operatsioonisüsteemide iOS ja iPadOS toega standardite 802.11k, 802.11r ja 802.11v jaoks.

Uuri, kuidas operatsioonisüsteemidega iOS ja iPadOS töötavad seadmed saavad rändlusega hakkama ettevõtte Wi-Fi-keskkonnas.

Tutvuge nende standarditega lähemalt IEEE veebisaidil:

Tutvuge, kuidas tuvastada nende seadmete mudeleid:

 

Teavet toodete kohta, mis pole Apple'i toodang, või sõltumatute veebisaitide kohta, mida Apple pole kontrollinud ega testinud, edastatakse soovitusteta ja kontrolli tegemata. Apple ei võta mingit vastutust seoses kolmandate osapoolte veebisaitide või toodete valiku, toimimise või kasutamisega. Apple ei võta vastutust ühegi kolmanda osapoole veebisaidi täpsuse ega usaldusväärsuse osas. Riskid on Interneti kasutamise lahutamatu osa. Lisateabe saamiseks võtke ühendust tarnijaga.

Avaldamiskuupäev: