Για να υποβάλετε αυτό το στοιχείο, ενεργοποιήστε τη JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησης.
Εάν τροποποιήσετε αυτό το στοιχείο ελέγχου, θα γίνει επαναφόρτωση αυτής της σελίδας
iPhone 6s

Πρόγραμμα του iPhone 6s για προβλήματα μη αναμενόμενου τερματισμού

Η Apple διαπίστωσε ότι ένας πολύ μικρός αριθμός συσκευών iPhone 6s μπορεί να απενεργοποιείται με μη αναμενόμενο τρόπο. Δεν πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας και το πρόβλημα επηρεάζει συσκευές που ανήκουν σε περιορισμένο εύρος σειριακών αριθμών οι οποίες είχαν κατασκευαστεί μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2015.

Αν αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε το παρακάτω εργαλείο ελέγχου σειριακών αριθμών για να δείτε αν το iPhone 6s σας πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αντικατάσταση μπαταρίας.

Valid Input Invalid Input

Ο σειριακός αριθμός του iPhone 6s που καταχωρήσατε καλύπτεται από αυτό το πρόγραμμα. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές σέρβις.

Ο σειριακός αριθμός που καταχωρήσατε δεν καλύπτεται από αυτό το πρόγραμμα, επειδή ισχύει ένας από τους παρακάτω δύο λόγους:
- Δεν είναι ένας από τους σειριακούς αριθμούς στο εύρος των επηρεαζόμενων προϊόντων
Ή
- Σύμφωνα με τα αρχεία μας, η μπαταρία σας έχει ήδη αντικατασταθεί. Αν έχετε πληρώσει για σέρβις αντικατάστασης μπαταρίας, επικοινωνήστε με την Apple για να δείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.

Δυστυχώς, παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά την επεξεργασία του αιτήματός σας. Προσπαθήστε ξανά σε μερικά λεπτά.

Καταχωρήστε τον σειριακό αριθμό σας.

Αυτός δεν είναι έγκυρος σειριακός αριθμός προϊόντος Apple. Καταχωρήστε τον αριθμό ξανά. Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Δυστυχώς, παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά την επεξεργασία του αιτήματός σας. Προσπαθήστε ξανά σε μερικά λεπτά.

Είναι εύκολο να βρείτε τον σειριακό αριθμό του iPhone σας. Δείτε πώς.

Διαδικασία αντικατάστασης

Βρείτε έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις της Apple που συμμετέχει στο πρόγραμμα για να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Πριν από το σέρβις, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος του iPhone για να επιβεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλο για αυτό το πρόγραμμα και ότι λειτουργεί κανονικά.

Καλέστε τον πάροχο σέρβις για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία αντικατάστασης μπαταρίας θα είναι διαθέσιμη την ημέρα που θα τον επισκεφτείτε.

Σημείωση: Δεν συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα συνεργαζόμενοι φορείς κινητής τηλεφωνίας.

Για να προετοιμάσετε το iPhone 6s για τη διαδικασία αντικατάστασης μπαταρίας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Σημείωση: Αν το iPhone 6s παρουσιάζει κάποια βλάβη, όπως ραγισμένη οθόνη, που δυσχεραίνει την αντικατάσταση της μπαταρίας, αυτό το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν από την αντικατάσταση της μπαταρίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να προκύψει κόστος σχετικό με την επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες

Η Apple ενδέχεται να περιορίσει την επισκευή στη χώρα ή την περιοχή της αρχικής αγοράς. Για συσκευές iPhone 6s που αγοράστηκαν σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ, το σέρβις είναι διαθέσιμο σε άλλα κράτη-μέλη του ΕΟΧ.

Αν πιστεύετε ότι το iPhone 6s σας επηρεάστηκε εξαιτίας αυτού του ζητήματος και πληρώσατε για αντικατάσταση της μπαταρίας σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Apple για να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων.

Αυτό το παγκόσμιο πρόγραμμα της Apple δεν επεκτείνει την κανονική εγγύηση του iPhone 6s.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις μπαταρίες των iPhone 6s που επηρεάζονται για 3 χρόνια μετά την πρώτη λιανική πώληση της μονάδας.

Τελευταία ενημέρωση: 30-11-2016