Βοήθεια για Τερματικό

Καλώς ορίσατε στο Τερματικό

Στη γραμμή εντολών, εκτελέστε εντολές UNIX και σκριπτ για επιτάχυνση της ροής εργασιών σας και για αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών.

Παράθυρο του Τερματικού που εμφανίζει την εντολή εξόδου των περιεχομένων της λίστας καταλόγου και μια άλλη καρτέλα με όνομα «London Server».
Το τμήμα «Προφίλ» του Τερματικού με επιλεγμένο το προφίλ «Grass».

Κάντε τα παράθυρα του Τερματικού να ξεχωρίζουν με προφίλ

Όταν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο σε πολλούς διακομιστές, μοναδικά χρώματα φόντου και τίτλοι παραθύρων που καθορίζονται σε προφίλ σάς βοηθούν να εντοπίζετε εύκολα το σωστό παράθυρο του Τερματικού. Χρησιμοποιήστε προφίλ που είναι ενσωματωμένα στο Τερματικό ή δημιουργήστε τα δικά σας προσαρμοσμένα προφίλ. Για εργασία με προφίλ, επιλέξτε «Τερματικό» > «Προτιμήσεις» και μετά κάντε κλικ στα «Προφίλ».

Παράθυρο του Τερματικού που εμφανίζει επισημάνσεις και σελιδοδείκτες στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά του παραθύρου και έναν σελιδοδείκτη με χρονική σφραγίδα πάνω από ένα προτρεπτικό σήμα εντολής.

Πλοήγηση στα παράθυρα του Τερματικού

Προσθέτει επισημάνσεις και σελιδοδείκτες καθώς εργάζεστε. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα για γρήγορη πλοήγηση σε χρονοβόρα έξοδο παραθύρου Τερματικού. Επιλέξτε μια γραμμή στο παράθυρο του Τερματικού και μετά επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Επισημάνσεις» > «Επισήμανση» για προσθήκη επισήμανσης ή «Επεξεργασία» > «Επισημάνσεις» > «Επισήμανση ως σελιδοδείκτη» για προσθήκη σελιδοδείκτη.

Το τμήμα «Επιθεωρητής» του Τερματικού.

Διαχείριση διεργασιών

Χρησιμοποιήστε τον επιθεωρητή για προβολή και διαχείριση εκτελούμενων διεργασιών και γρήγορη επεξεργασία τίτλων παραθύρων και χρωμάτων φόντου. Για να ανοίξετε τον επιθεωρητή, πατήστε Command-I. Για να στείλετε μια εντολή σε μια διεργασία, επιλέξτε τη, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού ενεργειών και μετά επιλέξτε μια εντολή από την Ομάδα σήματος διεργασιών.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.