Τρία παράθυρα Τερματικού, με διαφορετικό χρώμα φόντου το καθένα.

Κάντε τα παράθυρα του Τερματικού να ξεχωρίζουν με προφίλ

Όταν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο σε πολλούς διακομιστές, μοναδικά χρώματα φόντου και τίτλοι παραθύρων που καθορίζονται σε προφίλ σάς βοηθούν να εντοπίζετε εύκολα το σωστό παράθυρο του Τερματικού. Χρησιμοποιήστε προφίλ που είναι ενσωματωμένα στο Τερματικό ή δημιουργήστε τα δικά σας προσαρμοσμένα προφίλ.

Τρόπος δημιουργίας προφίλ για παράθυρα Τερματικού

Παράθυρο του Τερματικού που εμφανίζει επισημάνσεις και σελιδοδείκτες στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά του παραθύρου και έναν σελιδοδείκτη με χρονική σφραγίδα πάνω από ένα προτρεπτικό σήμα εντολής.

Πλοήγηση στα παράθυρα του Τερματικού

Προσθέτει επισημάνσεις και σελιδοδείκτες καθώς εργάζεστε. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα για γρήγορη πλοήγηση σε χρονοβόρα έξοδο παραθύρου Τερματικού.

Τρόπος χρήσης επισημάνσεων και σελιδοδεικτών

Το τμήμα «Επιθεωρητής» του Τερματικού.

Διαχείριση διεργασιών

Χρησιμοποιήστε τον επιθεωρητή για προβολή και διαχείριση εκτελούμενων διεργασιών και αλλαγή τίτλων παραθύρων και χρωμάτων φόντου.

Τρόπος χρήσης του επιθεωρητή

Για περιήγηση στον Οδηγό χρήσης για το Τερματικό, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.