Η ενότητα προδιαγραφών υλισμικού μιας αναφοράς συστήματος.

Έλεγχος για συμβατότητα

Προτού αγοράσετε νέο υλισμικό ή λογισμικό, βεβαιωθείτε ότι θα λειτουργεί με το Mac σας συγκρίνοντας τις απαιτήσεις του στοιχείου με την αναφορά συστήματος.

Τρόπος λήψης αναφοράς συστήματος

Το τμήμα «Υποστήριξη» στις Πληροφορίες συστήματος. Το τμήμα δείχνει ότι το Mac καλύπτεται από Περιορισμένη εγγύηση και δικαιούται υποστήριξη AppleCare+. Τα κουμπιά «Προσθήκη», «Λεπτομέρειες» και «Λήψη υποστήριξης» εμφανίζονται στα δεξιά.

Έλεγχος της εγγύησής σας

Δεν χρειάζεται να επισκεφθείτε ένα Apple Store για να ελέγξετε την κατάσταση της εγγύησης του Mac σας ή να δείτε εάν πληροίτε τα κριτήρια για αγορά κάλυψης AppleCare.

Μάθετε πώς θα κάνετε σέρβις ή θα επισκευάσετε το Mac σας

Το τμήμα «Αποθήκευση» στις «Πληροφορίες συστήματος» εμφανίζει μια γραφική αναπαράσταση του χώρου αποθήκευσής σας.

Συγυρίστε τον δίσκο σας

Προβάλετε μια γραφική αναπαράσταση για να δείτε γρήγορα το τι καταλαμβάνει χώρο στο Mac σας.

Τρόπος προβολής των στοιχείων που καταλαμβάνουν χώρο στο Mac σας

Το πλαίσιο διαλόγου «Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να γίνεται αυτόματο σβήσιμο από τον Κάδο» στο παράθυρο των Προτάσεων αποθήκευσης.

Δεν θα χρειαστεί να αδειάσετε ποτέ ξανά τον Κάδο

Μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία που βρίσκονται στον Κάδο για 30 ημέρες να σβήνονται αυτόματα—ώστε να ελευθερώνεται πολύτιμος χώρος στον δίσκο.

Τρόπος εύρεσης και διαγραφής αρχείων

Για εξερεύνηση του Οδηγού χρήσης για τις Πληροφορίες συστήματος, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας ή εισαγάγετε μια λέξη ή φράση στο πεδίο αναζήτησης.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.