Το παράθυρο Apple Music στο Safari όπου φαίνεται η Ακρόαση.

Μουσική οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε

Το Apple Music έχει εκατομμύρια τραγούδια και, χάρη στο Apple Music στον Ιστό, μπορείτε να ακούσετε μουσική σε οποιαδήποτε συσκευή, οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε.

Πώς να εγγραφείτε συνδρομητές στο Apple Music στον Ιστό

Το παράθυρο του Apple Music στο Chrome με μια βιβλιοθήκη που περιέχει πολλά άλμπουμ.

Δεν έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή; Κανένα πρόβλημα!

Με το Apple Music στον Ιστό, μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από τον κατάλογο του Apple Music και να προσπελάσετε τη βιβλιοθήκη μουσικής σας, όλα χωρίς χρήση εφαρμογής.

Τρόπος ροής προτεινόμενων τραγουδιών

Για εξερεύνηση του Οδηγού χρήσης για το Apple Music, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας, ή εισαγάγετε μια λέξη ή φράση στο πεδίο αναζήτησης.

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επισκεφτείτε τον ιστότοπο Υποστήριξης για τη Μουσική.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.