Οι περιορισμοί και τα φορτία Apple TV περιλαμβάνουν την αναβολή ενημερώσεων λογισμικού και τη ρύθμιση της οθόνης Αφετηρίας.

Εγγραφή συσκευών Apple σε MDM

Μπορείτε να διαμορφώσετε περιορισμούς και άλλα φορτία για το Apple TV.

Μάθετε σχετικά με τους τύπους εγγραφής

Δημιουργήστε ένα προφίλ διαμόρφωσης Exchange ActiveSync για χρήστες συσκευών iPhone και iPad.

Διαμόρφωση του Exchange ActiveSync σε συσκευές

Επιτρέψτε στους χρήστες να προσπελάζουν τον διακομιστή σας Microsoft Exchange.

Πώς να διαμορφώσετε το Exchange ActiveSync (EAS)

Χρησιμοποιήστε προφίλ διαμόρφωσης για τη διαχείριση συσκευών iPhone και iPad.

Ρύθμιση παραμέτρων συσκευών με προφίλ

Χρησιμοποιήστε ρυθμίσεις διαχείρισης φορητών συσκευών για να δημιουργήσετε και να εγκαταστήσετε προφίλ διαμόρφωσης στις συσκευές iPhone ή iPad του οργανισμού σας.

Επισκόπηση MDM

Λογότυπο AppleSeed for IT.

Δοκιμή δυνατοτήτων MDM beta

Η Apple έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα για εταιρικούς και ακαδημαϊκούς πελάτες που θέλουν να δοκιμάζουν όλες τις αλλαγές προ-κυκλοφορίας σε λογισμικό Apple, προεγκατεστημένες εφαρμογές και εφαρμογές που σχετίζονται με την ανάπτυξη για τον οργανισμό τους.

Σύνδεση σε AppleSeed for IT

Για να περιηγηθείτε στις Ρυθμίσεις διαχείρισης φορητών συσκευών για διαχειριστές πληροφορικής, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.