Το παράθυρο και τα χειριστήρια αναπαραγωγής του DVD Player, με το ρυθμιστικό έντασης φωνής στο πάνω αριστερό τμήμα και τη γραμμή χρόνου στο κάτω μέρος. Σύρετε τη λαβή προόδου στη γραμμή χρόνου για να μεταβείτε σε ένα διαφορετικό σημείο στην ταινία.

Παρακολούθηση ταινιών DVD στο Mac σας

Αναπαράγετε DVD χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μονάδα DVD ή μια εξωτερική μονάδα DVD, όπως ένα SuperDrive.

Τρόπος παρακολούθησης μιας ταινίας DVD

Το παράθυρο του DVD Player κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας DVD.

Προεπισκόπηση των δικών σας ταινιών

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το DVD Player για παρακολούθηση ταινιών που έχετε δημιουργήσει με άλλη εφαρμογή, όπως το Final Cut Pro.

Τρόπος προεπισκόπησης των δικών σας ταινιών

Για εξερεύνηση του Οδηγού χρήσης για το DVD Player, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας ή εισαγάγετε μια λέξη ή φράση στο πεδίο αναζήτησης.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.