Το πλαίσιο διαλόγου ρύθμισης παραμέτρων του Active Directory με την ενότητα των επιλογών ανεπτυγμένη.

Σύνδεση σε υπηρεσία καταλόγου

Χρησιμοποιήστε ένα σύνολο διαπιστευτηρίων για πρόσβαση σε πόρους δικτύου συνδέοντας τον Mac σας σε μια υπηρεσία καταλόγου, όπως το Active Directory.

Τρόπος σύνδεσης στο Active Directory

Το τμήμα «Επεξεργαστής καταλόγου».

Εκχωρήστε σε χρήστες την πρόσβαση που χρειάζονται

Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες σας έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου και τους πόρους που χρειάζονται μέσω της διαχείρισης των χαρακτηριστικών χρήστη και ομάδας σε έναν διακομιστή καταλόγου.

Τρόπος εκχώρησης της απαραίτητης πρόσβασης σε χρήστες

Για περιήγηση στον Οδηγό χρήσης για το Βοήθημα καταλόγου, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.