Μια διεργασία που δεν αποκρίνεται στο παράθυρο Παρακολούθησης δραστηριότητας.

Κλείσιμο των εφαρμογών και διεργασιών που δεν αποκρίνονται

Αν το σύστημα είναι αργό ή δεν αποκρίνεται, μια εφαρμογή ή μια διεργασία μπορεί να είναι η πηγή του προβλήματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Παρακολούθηση δραστηριότητας για να εντοπίσετε την προβληματική εφαρμογή ή διεργασία και να επιβάλετε τον τερματισμό της.

Πώς να κλείνετε μια εφαρμογή ή μια διεργασία που δεν αποκρίνεται

Το τμήμα «Ενέργεια» στο παράθυρο Παρακολούθησης δραστηριότητας. Στο τμήμα αυτό εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών, με πληροφορίες για τη χρήση ενέργειας από την καθεμία, εμφανιζόμενες σε στήλες. Στο κάτω μέρος του παραθύρου, βρίσκεται ένα γράφημα που δείχνει τον γενικό αντίκτυπο ενέργειας.

Δείτε πόση ενέργεια χρησιμοποιεί το Mac σας

Μπορείτε να μάθετε πόση ενέργεια χρησιμοποιεί το Mac σας και να δείτε ποιες εφαρμογές ή διεργασίες χρησιμοποιούν την περισσότερη ενέργεια.

Τρόπος παρακολούθησης της γενικής χρήσης ενέργειας

Το παράθυρο Παρακολούθησης δραστηριότητας στο Dock όπου φαίνεται η χρήση δικτύου.

Εμφάνιση κατάστασης CPU, δικτύου ή δίσκων σε πραγματικό χρόνο στο Dock

Είναι εύκολο να παρακολουθείτε την κατάσταση συστήματος χωρίς καν να ανοίγετε το παράθυρο Παρακολούθησης δραστηριότητας—μπορείτε να παρακολουθείτε τη χρήση της CPU, του δικτύου ή των δίσκων ως γράφημα πραγματικού χρόνου κατευθείαν στο Dock.

Τρόπος εμφάνισης της κατάστασης συστήματος στο Dock

Για εξερεύνηση του Οδηγού χρήσης για την Παρακολούθηση δραστηριότητας, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας ή εισαγάγετε μια λέξη ή φράση στο πεδίο αναζήτησης.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.