Εθελοντικά πρότυπα προσβασιμότητας προϊόντων

Πραγματοποιήστε λήψη εθελοντικών προτύπων προσβασιμότητας προϊόντων (VPAT) σε μορφή PDF για διάφορα προϊόντα υλικού και λογισμικού της Apple. Ένα VPAT περιγράφει πώς ένα προϊόν ή μια υπηρεσία συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Ενότητας 508 που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ.

Ψάχνετε ένα VPAT που δεν αναφέρεται εδώ;

Στείλτε μας ένα email στη διεύθυνση accessibility@apple.com για να ζητήσετε ένα VPAT που δεν αναφέρεται εδώ.