Εθελοντικά πρότυπα προσβασιμότητας προϊόντων

Λήψη εθελοντικών προτύπων προσβασιμότητας προϊόντων (VPAT) σε μορφή PDF για διάφορα προϊόντα υλικού και λογισμικού της Apple. Ένα VPAT περιγράφει πώς ένα προϊόν ή μια υπηρεσία συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Ενότητας 508 που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ.

Τρέχοντα προϊόντα

Mac

iPhone, iPad και iPod

Άλλα προϊόντα