Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του GarageBand 10.4.3

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του GarageBand 10.4.3.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple.

GarageBand 10.4.3

Κυκλοφόρησε στις 6 Απριλίου 2021

GarageBand

Διαθέσιμο για: macOS Big Sur

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός εισβολέας ενδέχεται να είναι σε θέση να διαβάσει ευαίσθητες πληροφορίες

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με κατάργηση των πρόσθετων δικαιωμάτων.

CVE-2021-30654: Wojciech Reguła (@_r3ggi) από SecuRing

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: