Πληροφορίες για το περιεχόμενο ασφάλειας της εφαρμογής Apple TV για Fire OS

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας της εφαρμογής Apple TV για Fire OS.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple.

Εφαρμογή Apple TV για Fire OS

Κυκλοφόρησε στις 9 Νοεμβρίου 2020

Εφαρμογή Apple TV

Διατίθεται για: Apple TV έκδοση 5.1 και νεότερα μοντέλα

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας με πρόσβαση στο σύστημα αρχείων ενδέχεται να τροποποιήσει δέσμες εντολών που χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό αρχείων.

CVE-2020-27940: Razvan Sima (0xraaz)

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: