Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του macOS Big Sur 11.2.1, Συμπληρωματική ενημέρωση macOS Catalina 10.15.7 και macOS Mojave 10.14.6 Ενημέρωση ασφάλειας 2021-002

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του macOS Big Sur 11.2.1, Συμπληρωματική ενημέρωση macOS Catalina 10.15.7 και macOS Mojave 10.14.6 Ενημέρωση ασφάλειας 2021-002.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple.

macOS Big Sur 11.2.1, Συμπληρωματική ενημέρωση* macOS Catalina 10.15.7, macOS Mojave 10.14.6 Ενημέρωση ασφάλειας 2021-002

Κυκλοφόρησε στις Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021

Πρόγραμμα οδήγησης γραφικών Intel

Διατίθεται για: macOS Big Sur 11.2, macOS Catalina 10.15.7

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εγγραφής εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2021-1805: ABC Research s.r.o. σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

Πρόγραμμα οδήγησης γραφικών Intel

Διατίθεται για: macOS Big Sur 11.2, macOS Catalina 10.15.7

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Μια συνθήκη ανταγωνισμού αντιμετωπίστηκε με επιπλέον διαδικασίες επαλήθευσης.

CVE-2021-1806: ABC Research s.r.o. σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

Sudo

Διατίθεται για: macOS Big Sur 11.2, macOS Catalina 10.15.7, macOS Mojave 10.14.6

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να προβιβάσει τα προνόμιά του

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την ενημέρωση του sudo στην έκδοση 1.9.5p2.

CVE-2021-3156: Qualys

* Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ο αριθμός δόμησης για το macOS Catalina 10.15.7 είναι 19H524.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: