Χρήση widget στο iPad

Με το iPadOS 15, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε widget σε οποιαδήποτε σελίδα της οθόνης Αφετηρίας. Μπορείτε επίσης να σαρώσετε προς τα δεξιά από την οθόνη Αφετηρίας ή την οθόνη κλειδώματος για να δείτε διαφορετικά widget στην προβολή «Σήμερα».

Τρόπος προσθήκης widget στην οθόνη Αφετηρίας του iPad

Οθόνη Αφετηρίας του iPad στην οποία εμφανίζονται widget και εφαρμογές

 1. Πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή στην οθόνη Αφετηρίας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Προσθήκη» , όταν εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία.
 2. Επιλέξτε ένα widget από τη λίστα στα αριστερά.
 3. Σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά στο widget για να επιλέξετε μέγεθος και στη συνέχεια αγγίξτε την επιλογή «Προσθήκη widget».
 4. Πατήστε «Τέλος» στην επάνω δεξιά γωνία ή απλώς πατήστε κάπου στην οθόνη Αφετηρίας.

 

Τρόπος προσθήκης widget στην προβολή «Σήμερα» στο iPad

Οθόνη iPad στην οποία εμφανίζεται η προβολή «Σήμερα» με widget

 1. Σαρώστε με το δάχτυλό προς τα δεξιά στην οθόνη Αφετηρίας, μέχρι να εμφανιστεί η προβολή «Σήμερα».
 2. Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην προβολή «Σήμερα» και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Προσθήκη» , όταν εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία.
 3. Επιλέξτε ένα widget από τη λίστα στα αριστερά.
 4. Σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά στο widget για να επιλέξετε μέγεθος και στη συνέχεια αγγίξτε την επιλογή «Προσθήκη widget».
 5. Πατήστε «Τέλος» στην επάνω δεξιά γωνία ή απλώς πατήστε κάπου στην οθόνη Αφετηρίας.

Μπορείτε επίσης να σύρετε ένα widget από την οθόνη Αφετηρίας στην προβολή «Σήμερα». Για να δείτε widget στην προβολή «Σήμερα», σαρώστε προς τα δεξιά στην οθόνη κλειδώματος ή στην πρώτη σελίδα της οθόνης Αφετηρίας.

 

Χρήση από άλλες εφαρμογές

Πολλές εφαρμογές τρίτων επίσης παρέχουν widget. Τα widget που έχουν ενημερωθεί για το iPadOS 14 και νεότερες εκδόσεις λειτουργούν όπως και τα widget που είναι ενσωματωμένα στο iPad.

Αν μια εφαρμογή δεν έχει ενημερωθεί, εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα widget της, ωστόσο συμπεριφέρονται διαφορετικά. Για να χρησιμοποιήσετε widget που δεν έχουν ενημερωθεί:

 1. Στην οθόνη Αφετηρίας, σαρώστε έως τη δεξιά άκρη για να εμφανιστεί η προβολή «Σήμερα».
 2. Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην προβολή «Σήμερα» μέχρι τα widget να αναπηδήσουν.
 3. Κάντε κύλιση προς το κάτω μέρος της προβολής «Σήμερα» και κατόπιν πατήστε «Προσαρμογή».
 4. Πατήστε το κουμπί «Προσθήκη»  δίπλα στο widget κάθε εφαρμογής που θέλετε να προσθέσετε.
 5. Πατήστε «Τέλος». Τα widget που επιλέξατε εμφανίζονται σε μια ενότητα στο κάτω μέρος της προβολής «Σήμερα».

Επεξεργασία widget

Ορισμένα widget επιτρέπουν την προσαρμογή του περιεχομένου τους. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

 1. Πατήστε παρατεταμένα ένα widget, για να ανοίξετε το μενού γρήγορων ενεργειών.
 2. Πατήστε «Επεξεργασία widget» .
 3. Κάντε τις αλλαγές σας και κατόπιν πατήστε σε ένα σημείο εκτός του widget.

Οθόνη iPad που εμφανίζει τις επιλογές του widget Υπομνήσεις

Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των widget σας. Κρατήστε παρατεταμένα ένα widget μέχρι να αναπηδήσει και στη συνέχεια μεταφέρετε το widget στην επιθυμητή θέση. Καθώς μετακινείτε το widget, οι εφαρμογές και τα υπόλοιπα widget στην οθόνη Αφετηρίας αναδιοργανώνονται για να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος.

Για να διαγράψετε ένα widget, πατήστε το παρατεταμένα και στη συνέχεια πατήστε «Αφαίρεση widget». Αγγίξτε «Αφαίρεση» για επιβεβαίωση.

Χρήση στοιβών widget

Οθόνη iPad στην οποία εμφανίζεται μια στοίβα widget στην οποία γίνεται κύλιση των widget που περιέχει

Οι στοίβες widget συνδυάζουν πολλά widget σε ένα. Μπορείτε να κάνετε κατακόρυφη κύλιση στα widget μιας στοίβας ή μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Έξυπνη εναλλαγή προκειμένου το iPadOS να σας δείχνει αυτόματα τα σχετικά widget. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να εμφανιστεί το Ημερολόγιο ώστε να μπορέσετε να ελέγξετε τα προσεχή γεγονότα σας, ενώ το απόγευμα μπορεί να εμφανιστούν οι Χάρτες ώστε να δείτε τον χρόνο μετακίνησης.

Δημιουργία των δικών σας στοιβών widget

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια στοίβα επιλέγοντας widget και προσαρμόζοντας τον τρόπο λειτουργίας της:

 1. Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην οθόνη Αφετηρίας ή στην προβολή «Σήμερα» μέχρι οι εφαρμογές και τα widget να αναπηδήσουν.
 2. Σύρετε ένα widget επάνω σε ένα άλλο widget του ίδιου μεγέθους. 
 3. Σύρετε άλλα widget του ίδιου μεγέθους επάνω στην στοίβα για να τα προσθέσετε. Μπορείτε να στοιβάξετε έως και 10 widget.
 4. Πατήστε «Τέλος» στην επάνω δεξιά γωνία ή απλώς πατήστε κάπου στην οθόνη Αφετηρίας.

Χρήση Έξυπνης στοίβας

Η Έξυπνη στοίβα είναι μια αυτόματα επιλεγμένη συλλογή widget που εμφανίζει πληροφορίες με βάση παράγοντες όπως η τοποθεσία σας, η δραστηριότητά σας και η ώρα. Τα widget σε μια Έξυπνη στοίβα εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της ημέρας ώστε να εμφανίζονται οι πιο σχετικές πληροφορίες.

Για να προσθέσετε μια προτεινόμενη Έξυπνη στοίβα:

 1. Πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή στην οθόνη Αφετηρίας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Προσθήκη» , όταν εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία.
 2. Επιλέξτε μια Έξυπνη στοίβα στη λίστα στα αριστερά.
 3. Σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά στην Έξυπνη στοίβα για να επιλέξετε μέγεθος και αγγίξτε την επιλογή «Προσθήκη widget».
 4. Πατήστε «Τέλος» στην επάνω δεξιά γωνία ή απλώς πατήστε κάπου στην οθόνη Αφετηρίας.

Τρόπος επεξεργασίας στοίβας widget

 1. Πατήστε παρατεταμένα τη στοίβα widget.
 2. Πατήστε «Επεξεργασία στοίβας». Από εδώ μπορείτε να αναδιατάξετε τα widget στη στοίβα, σύροντάς τα προς επάνω ή προς τα κάτω. Μπορείτε επίσης να κάνετε τα εξής: 
  • Ενεργοποιήστε την Έξυπνη εναλλαγή αν θέλετε το iPadOS να εμφανίζει τα σχετικά widget από τη στοίβα σας κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
  • Ενεργοποιήστε τις Προτάσεις widget για να επιτρέψετε στο iPadOS να προσθέτει widget που ενδεχομένως να βρείτε ενδιαφέροντα. 
  • Αγγίξτε το κουμπί διαγραφής  σε ένα widget για να το καταργήσετε από τη στοίβα.
 3. Πατήστε «Τέλος» στην επάνω δεξιά γωνία ή απλώς πατήστε κάπου στην οθόνη Αφετηρίας.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: