Αν η ενσωματωμένη κάμερα δεν λειτουργεί στο Mac

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν η ενσωματωμένη κάμερα δεν ενεργοποιείται ή δεν εμφανίζεται σε μια εφαρμογή στο Mac

Έλεγχος της ενδεικτικής λυχνίας της κάμερας

Αν η ενδεικτική λυχνία της κάμερας που βρίσκεται δίπλα από την κάμερα αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα στον φορητό υπολογιστή Mac, επικοινωνήστε με την Apple.

Έλεγχος των ρυθμίσεων του Χρόνου επί οθόνης

Αν το Mac σας λειτουργεί με macOS Catalina και χρησιμοποιείτε τον Χρόνο επί οθόνης, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι ενεργοποιημένη και ότι οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την κάμερα έχουν διαθέσιμο χρόνο.

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Χρόνος επί οθόνης».
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Περιεχόμενο και Απόρρητο» στην πλαϊνή στήλη και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Εφαρμογές».
  3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο επιλογής «Κάμερα». 
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Όρια εφαρμογών» στην πλαϊνή στήλη. Αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε την κάμερα με μια εφαρμογή από τη λίστα, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο επιλογής «Όρια».

Παραχώρηση άδειας σε εφαρμογές

Αν το Mac λειτουργεί με macOS Mojave ή νεότερη έκδοση, επιλέξτε ποιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν την ενσωματωμένη κάμερα:

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Ασφάλεια και απόρρητο».
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Απόρρητο» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Κάμερα» στην πλαϊνή στήλη.
  3. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής δίπλα από τις εφαρμογές στις οποίες θέλετε να χρησιμοποιείτε την κάμερα. Ίσως σας ζητηθεί να κλείσετε και να ανοίξετε ξανά μια εφαρμογή για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την κάμερα.

Δοκιμή με άλλη εφαρμογή

Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα σε μια άλλη εφαρμογή. Για παράδειγμα, αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα στο FaceTime, ανοίξτε το Photo Booth.

Επαναφορά του SMC

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη κάμερα και έχετε Mac με επεξεργαστή Intel, η επαναφορά του SMC μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα. Μάθετε πώς να επαναφέρετε τον SMC στο Mac.

Μάθετε περισσότερα

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο FaceTime, μάθετε τι να κάνετε αν το FaceTime δεν λειτουργεί στο Mac.

Ημερομηνία δημοσίευσης: