Πώς να επαναφέρετε τον SMC του Mac

Η επαναφορά του Ελεγκτή διαχείρισης συστήματος (SMC) μπορεί να επιλύσει ορισμένα προβλήματα που σχετίζονται με την τροφοδοσία, την μπαταρία, τους ανεμιστήρες και άλλες δυνατότητες.

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για υπολογιστές Mac με επεξεργαστή Intel.

Επαναφορά του SMC σε υπολογιστές που διαθέτουν το chip T2

Αν το Mac σας διαθέτει το Chip ασφαλείας T2 Apple, ακολουθήστε τα εξής βήματα. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple

Φορητοί υπολογιστές με chip T2

Πριν επαναφέρετε τον SMC, δοκιμάστε τα εξής βήματα:

 1. Τερματίστε τη λειτουργία του Mac.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν αφήστε το.
 3. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και κατόπιν πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε το Mac.

Αν το πρόβλημα παραμένει, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να επαναφέρετε τον SMC:

 1. Τερματίστε τη λειτουργία του Mac.
 2. Στο ενσωματωμένο πληκτρολόγιο, πατήστε παρατεταμένα όλα τα παρακάτω πλήκτρα. Το Mac σας ενδέχεται να ενεργοποιηθεί.
  • Πλήκτρο Control  στην αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου σας
  • Πλήκτρο Option (Alt)  στην αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου σας
  • Πλήκτρο Shift  στη δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου σας
 3. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένα και τα τρία πλήκτρα για 7 δευτερόλεπτα και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα και το κουμπί τροφοδοσίας. Αν το Mac είναι ενεργοποιημένο, θα απενεργοποιηθεί καθώς κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα.
 4. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένα και τα τέσσερα πλήκτρα για άλλα 7 δευτερόλεπτα και κατόπιν αφήστε τα.
 5. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και κατόπιν πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε το Mac.

Επιτραπέζιοι υπολογιστές με chip T2

 1. Τερματίστε τη λειτουργία του Mac και κατόπιν αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
 2. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα και κατόπιν συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας.
 3. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και κατόπιν πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε το Mac.

 


Επαναφορά του SMC σε άλλους υπολογιστές

Αν το Mac σας δεν διαθέτει το Chip ασφαλείας T2 Apple, ακολουθήστε τα εξής βήματα. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple

Φορητοί υπολογιστές με μη αφαιρούμενη μπαταρία

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για τα μοντέλα MacBook Pro που κυκλοφόρησαν από τα μέσα του 2009 έως το 2017, τα μοντέλα MacBook Air που κυκλοφόρησαν το 2017 ή νωρίτερα και όλα τα μοντέλα MacBook εκτός από το MacBook (13 ιντσών, μέσα 2009).

 1. Τερματίστε τη λειτουργία του Mac.
 2. Στο ενσωματωμένο πληκτρολόγιο, πατήστε παρατεταμένα όλα τα παρακάτω πλήκτρα:
  • Πλήκτρο Shift  στην αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου σας
  • Πλήκτρο Control  στην αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου σας
  • Πλήκτρο Option (Alt)  στην αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου σας
 3. Ενώ κρατάτε πατημένα και τα τρία πλήκτρα, πατήστε παρατεταμένα και το κουμπί τροφοδοσίας.
  Πληκτρολόγιο φορητού υπολογιστή και με τα 4 πλήκτρα πατημένα
 4. Συνέχισε να κρατάτε πατημένα και τα τέσσερα πλήκτρα για άλλα 10 δευτερόλεπτα.
 5. Αφήστε όλα τα πλήκτρα και κατόπιν πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε το Mac σας.

Φορητοί υπολογιστές με αφαιρούμενη μπαταρία

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για όλα τα μοντέλα MacBook Pro και MacBook που κυκλοφόρησαν στις αρχές του 2009 ή νωρίτερα, καθώς και για το MacBook (13 ιντσών, μέσα 2009). 

 1. Τερματίστε τη λειτουργία του Mac.
 2. Αφαιρέστε την μπαταρία. (Αν χρειάζεστε βοήθεια για την αφαίρεσή της, επικοινωνήστε με ένα Apple Store ή ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple.)
 3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 5 δευτερόλεπτα.
 4. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία.
 5. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε το Mac σας.

Επιτραπέζιοι υπολογιστές

 1. Τερματίστε τη λειτουργία του Mac και κατόπιν αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
 2. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα και κατόπιν συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας.
 3. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και κατόπιν πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε το Mac.

 


Πληροφορίες για τον SMC

Ο ελεγκτής διαχείρισης συστήματος διαχειρίζεται συμπεριφορές που σχετίζονται με τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Τροφοδοσία, συμπεριλαμβανομένου του κουμπιού τροφοδοσίας και της παροχής ισχύος στις θύρες USB
 • Μπαταρία και φόρτιση
 • Ανεμιστήρες και άλλες δυνατότητες θερμικής διαχείρισης
 • Ενδείξεις ή αισθητήρες, όπως οι ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης (κατάστασης ύπνου, κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας και άλλες), ο αισθητήρας ξαφνικής κίνησης, ο αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος και ο οπίσθιος φωτισμός του πληκτρολογίου
 • Συμπεριφορά κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του καπακιού ενός φορητού υπολογιστή

Η επαναφορά του SMC δεν επηρεάζει τα περιεχόμενα της NVRAM ή της PRAM.

Ημερομηνία δημοσίευσης: