Πώς να επιδιορθώσετε έναν δίσκο Mac με το Βοήθημα δίσκων

Χρήση της δυνατότητας Πρώτων βοηθειών του Βοηθήματος δίσκων για την εύρεση και επιδιόρθωση σφαλμάτων στους δίσκους.

Το Βοήθημα δίσκων μπορεί να βρει και να επιδιορθώσει σφάλματα σχετικά με τη διαμόρφωση και τη δομή καταλόγων ενός δίσκου του Mac. Τα σφάλματα μπορεί να προκαλέσουν απρόσμενη συμπεριφορά κατά τη χρήση του Mac σας και σημαντικά σφάλματα μπορεί ακόμα και να μην επιτρέψουν την ολοκληρωμένη εκκίνηση του Mac.

Πριν να προχωρήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερωμένο εφεδρικό αντίγραφο του Mac σας, σε περίπτωση που πρέπει να ανακτήσετε κατεστραμμένα αρχεία ή που το Βοήθημα δίσκων εντοπίσει σφάλματα που δεν μπορεί να επιδιορθώσει.

Ανοίξτε το Βοήθημα δίσκων

Πραγματοποιήστε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS και κατόπιν επιλέξτε «Βοήθημα δίσκων» από το παράθυρο «Βοηθήματα». Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
Εάν δεν επιδιορθώνετε τον δίσκο από τον οποίο έκανε εκκίνηση ο Mac, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS: απλώς ανοίξτε το Βοήθημα δίσκων από τον φάκελο «Βοηθήματα» του φακέλου «Εφαρμογές».

Παράθυρο «Βοηθήματα macOS» στην Ανάκτηση macOS

 


Εντοπίστε τον δίσκο σας στο Βοήθημα δίσκων

Επιλέξτε Προβολή > Εμφάνιση όλων των συσκευών (εάν υπάρχει) από τη γραμμή μενού ή τη γραμμή εργαλείων στο Βοήθημα δίσκων.

Η πλαϊνή στήλη του Βοηθήματος δίσκων θα πρέπει να εμφανίζει τώρα κάθε διαθέσιμο δίσκο ή άλλη συσκευή αποθήκευσης, ξεκινώντας από τον δίσκο εκκίνησής σας. Και κάτω από κάθε δίσκο θα πρέπει να βλέπετε όλους τους περιέκτες και τους τόμους στον συγκεκριμένο δίσκο. Δεν βλέπετε τον δίσκο σας;


Σε αυτό το παράδειγμα, ο δίσκος εκκίνησης (APPLE HDD) έχει έναν περιέκτη και δύο τόμους (Macintosh HD, Macintosh HD - Data). Ο δίσκος σας μπορεί να μην περιέχει περιέκτη και να έχει διαφορετικό αριθμό τόμων.

 


Επιδιορθώστε τους τόμους, τους περιέκτες και, τέλος, τους δίσκους

Για κάθε δίσκο που επιδιορθώνετε, ξεκινήστε επιλέγοντας τον τελευταίο τόμο του συγκεκριμένου δίσκου και κάντε κλικ στο κουμπί ή στην καρτέλα «Πρώτες βοήθειες» .


Σε αυτό το παράδειγμα, ο τελευταίος τόμος στον δίσκο είναι ο Macintosh HD - Data.
  

Κάντε κλικ στην επιλογή «Εκτέλεση» για να ξεκινήσετε τον έλεγχο του επιλεγμένου τόμου για τυχόν σφάλματα.

  • Εάν δεν υπάρχει κουμπί «Εκτέλεση», κάντε κλικ στο κουμπί «Επισκευή δίσκου».
  • Εάν το κουμπί είναι ανενεργό και δεν μπορείτε να το κάνετε κλικ σε αυτό, παραλείψτε αυτό το βήμα για το στοιχείο που επιλέξατε και συνεχίστε με το επόμενο στοιχείο.
  • Εάν σας ζητηθεί να εισαγάγετε συνθηματικό για να ξεκλειδώσετε τον δίσκο, εισαγάγετε το συνθηματικό διαχειριστή σας.

Όταν το Βοήθημα δίσκων ολοκληρώσει τον έλεγχο του τόμου, επιλέξτε το επόμενο στοιχείο πάνω από αυτό την πλαϊνή στήλη και εκτελέστε ξανά τις Πρώτες βοήθειες. Συνεχίστε την ίδια διαδικασία με κάθε στοιχείο της λίστας προς τα πάνω, εκτελώντας τις Πρώτες βοήθειες για κάθε τόμο στον δίσκο, έπειτα για κάθε περιέκτη στον δίσκο και, τέλος, για τον ίδιο τον δίσκο. 


Σε αυτό το παράδειγμα, η σειρά επισκευής είναι Macintosh HD - Data, έπειτα Macintosh HD, έπειτα Container disk2 και, τέλος, APPLE HDD.
   

Εάν το Βοήθημα δίσκων εντοπίσει σφάλματα που δεν μπορεί να επιδιορθώσει

Εάν το Βοήθημα δίσκων εντοπίσει σφάλματα που δεν μπορεί να επιδιορθώσει, χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να διαγράψετε (διαμορφώσετε) τον δίσκο σας.

Αν ο δίσκος σας δεν εμφανίζεται στο Βοήθημα δίσκων

Εάν το Βοήθημα δίσκων δεν μπορεί να δει τον δίσκο σας, δεν μπορεί να δει επίσης οποιουσδήποτε περιέκτες ή τόμους στον εν λόγω δίσκο. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Τερματίστε τη λειτουργία του Mac σας και αποσυνδέστε όλες τις μη απαραίτητες συσκευές από τον Mac.
  2. Εάν επισκευάζετε έναν εξωτερικό δίσκο, βεβαιωθείτε ότι συνδέεται απευθείας με τον Mac με τη χρήση καλωδίου που γνωρίζετε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Στη συνέχεια απενεργοποιήστε τον δίσκο και ενεργοποιήστε τον ξανά.
  3. Εάν ο δίσκος σας εξακολουθεί να μην εμφανίζεται στο Βοήθημα δίσκων, ο δίσκος ή ο Mac μπορεί να χρειάζεται σέρβις. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.  
Ημερομηνία δημοσίευσης: