Πληροφορίες για το περιεχόμενο ασφάλειας της εφαρμογής Shazam για iOS έκδοση 12.11.0

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας της εφαρμογής Shazam για iOS έκδοση 12.11.0.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple.

Εφαρμογή Shazam για iOS έκδοση 12.11.0

Κυκλοφόρησε στις 26 Μαρτίου 2019

Shazam

Διατίθεται για: iOS 10 ή νεότερη έκδοση

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία μιας κακόβουλης διεύθυνσης URL ενδέχεται να οδηγήσει σε ανοιχτή ανακατεύθυνση

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα στην ανάλυση συνδυασμών URL. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση διευθύνσεων URL.

CVE-2019-8791: Ashley King

Shazam

Διατίθεται για: iOS 10 ή νεότερη έκδοση

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία μιας κακόβουλης διεύθυνσης URL ενδέχεται να οδηγήσει σε αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα javascript

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα εισαγωγής αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2019-8792: Ashley King

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: