Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του macOS Mojave 10.14.6 Συμπληρωματική ενημέρωση 2, της Ενημέρωσης ασφάλειας 2019-005 High Sierra και της Ενημέρωσης ασφάλειας 2019-005 Sierra

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του macOS Mojave 10.14.6 Συμπληρωματική ενημέρωση 2, της Ενημέρωσης ασφάλειας 2019-005 High Sierra και της Ενημέρωσης ασφάλειας 2019-005 Sierra.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple.

Συμπληρωματική ενημέρωση 2 του macOS Mojave 10.14.6, Ενημέρωση ασφάλειας 2019-005 High Sierra, Ενημέρωση ασφάλειας 2019-005 Sierra

Κυκλοφόρησε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019

Υποδομή

Διατίθεται για: macOS Sierra 10.12.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση περιορισμένης μνήμης

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα επαλήθευσης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης εξυγίανσης εισαγωγής.

CVE-2019-8641: Samuel Groß και natashenka του Google Project Zero

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2020

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, το macOS θα έχει τους εξής αριθμούς δομής:

  • macOS 10.14 Mojave: 18G103
  • macOS 10.13 High Sierra: 17G8037
  • macOS 10.12 Sierra: 16G2136

Μάθετε πώς να βρίσκετε την έκδοση και τον αριθμό δομής του macOS στο Mac σας.

Μάθετε πώς μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό στο Mac σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: