Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του tvOS 12.4

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του tvOS 12.4.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple.

tvOS 12.4

Κυκλοφόρησε στις 22 Ιουλίου 2019

Bluetooth

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας με προνομιακή θέση δικτύου ενδέχεται να μπορεί να υποκλέψει κίνηση δεδομένων μέσω Bluetooth (Key Negotiation of Bluetooth – KNOB)

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα επαλήθευσης εισαγωγής στο Bluetooth. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2019-9506: Daniele Antonioli της SUTD, Σιγκαπούρη, Δρ Nils Ole Tippenhauer της CISPA, Γερμανία, και καθ. Kasper Rasmussen του University of Oxford, Αγγλία

Οι αλλαγές για αυτό το πρόβλημα επιλύουν το CVE-2020-10135.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 13 Αυγούστου 2019 και ενημερώθηκε στις 25 Ιουνίου 2020

Δεδομένα πυρήνα

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να διαρρεύσει μνήμη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2019-8646: natashenka του Google Project Zero

Δεδομένα πυρήνα

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας ενδεχομένως να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σφάλματος τύπου «use after free» αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση μνήμης.

CVE-2019-8647: Samuel Groß και natashenka του Google Project Zero

Δεδομένα πυρήνα

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να προκαλέσει απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2019-8660: Samuel Groß και natashenka του Google Project Zero

Game Center

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Ένας τοπικός χρήστης ενδέχεται να έχει δυνατότητα ανάγνωσης ενός μόνιμου αναγνωριστικού λογαριασμού

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με νέα δικαιώματα.

CVE-2019-8702: Min (Spark) Zheng και Xiaolong Bai της Alibaba Inc.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2020

Heimdal

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Υπήρχε ένα πρόβλημα στη Samba που ενδέχεται να επιτρέψει σε εισβολείς να εκτελέσουν μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες υποκλέπτοντας επικοινωνίες μεταξύ υπηρεσιών

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών.

CVE-2018-16860: Isaac Boukris και Andrew Bartlett των Samba Team και Catalyst

Επεξεργασία εικόνας

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία μιας κακόβουλης εικόνας μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα άρνησης υπηρεσίας αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση.

CVE-2019-8668: ανώνυμος ερευνητής

Η καταχώριση προστέθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2019

libxslt

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να προβάλλει ευαίσθητες πληροφορίες

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα υπερχείλισης στοίβας αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2019-13118: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

Προφίλ

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση σε ιστότοπους

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα επικύρωσης στην επαλήθευση δικαιωμάτων. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επικύρωση των δικαιωμάτων διεργασίας.

CVE-2019-8698: Luke Deshotels, Jordan Beichler και William Enck του North Carolina State University και Costin Carabaș και Răzvan Deaconescu του University POLITEHNICA of Bucharest

Άμεση προβολή

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να ενεργοποιήσει ένα σφάλμα τύπου «use-after-free» σε μια εφαρμογή εκτελώντας αποσειριοποίηση σε ένα μη αξιόπιστο NSDictionary

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2019-8662: natashenka και Samuel Groß του Google Project Zero

Siri

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να διαρρεύσει μνήμη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2019-8646: natashenka του Google Project Zero

UIFoundation

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Η ανάλυση ενός κακόβουλου εγγράφου office ενδέχεται να οδηγήσει σε απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα ανάγνωσης εκτός ορίων αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2019-8657: riusksk της VulWar Corp σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

WebKit

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να επιτρέψει την καθολική διατοποθεσιακή εκτέλεση σεναρίων

Περιγραφή: Υπήρχε ένα σφάλμα λογικής στον χειρισμό της φόρτωσης εγγράφων. Αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2019-8690: Sergei Glazunov του Google Project Zero

WebKit

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να επιτρέψει την καθολική διατοποθεσιακή εκτέλεση σεναρίων

Περιγραφή: Υπήρχε ένα σφάλμα λογικής στον χειρισμό της συγχρονισμένης φόρτωσης σελίδων. Αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2019-8649: Sergei Glazunov του Google Project Zero

WebKit

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να επιτρέψει την καθολική διατοποθεσιακή εκτέλεση σεναρίων

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα λογικής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2019-8658: akayn σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

WebKit

Διατίθεται για: Apple TV 4K και Apple TV HD

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Τα πολλαπλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2019-8644: G. Geshev σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2019-8666: Zongming Wang (王宗明) και Zhe Jin (金哲) από το Chengdu Security Response Center της Qihoo 360 Technology Co. Ltd.

CVE-2019-8669: akayn σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2019-8671: Apple

CVE-2019-8672: Samuel Groß του Google Project Zero

CVE-2019-8673: Soyeon Park και Wen Xu του SSLab στο Georgia Tech

CVE-2019-8676: Soyeon Park και Wen Xu του SSLab στο Georgia Tech

CVE-2019-8677: Jihui Lu του Tencent KeenLab

CVE-2019-8678: Anthony Lai (@darkfloyd1014) του Knownsec, Ken Wong (@wwkenwong) του VXRL, Jeonghoon Shin (@singi21a) του Theori, Johnny Yu (@straight_blast) του VX Browser Exploitation Group, Chris Chan (@dr4g0nfl4me) του VX Browser Exploitation Group, Phil Mok (@shadyhamsters) του VX Browser Exploitation Group, Alan Ho (@alan_h0) του Knownsec, Byron Wai του VX Browser Exploitation, P1umer of ADLab του Venustech

CVE-2019-8679: Jihui Lu του Tencent KeenLab

CVE-2019-8680: Jihui Lu του Tencent KeenLab

CVE-2019-8681: G. Geshev σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2019-8683: lokihardt του Google Project Zero

CVE-2019-8684: lokihardt του Google Project Zero

CVE-2019-8685: akayn, Dongzhuo Zhao σε συνεργασία με το ADLab του Venustech, Ken Wong (@wwkenwong) του VXRL, Anthony Lai (@darkfloyd1014) του VXRL και Eric Lung (@Khlung1) του VXRL

CVE-2019-8686: G. Geshev σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2019-8687: Apple

CVE-2019-8688: Insu Yun του SSLab στο Georgia Tech

CVE-2019-8689: lokihardt του Google Project Zero

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2019

Επιπλέον αναγνώριση

Game Center

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Min (Spark) Zheng και Xiaolong Bai της Alibaba Inc. για τη βοήθειά τους.

MobileInstallation

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Dany Lisiansky (@DanyL931) για τη βοήθειά του.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: