Χρήση περισσότερων οθονών με τον Mac Pro (2019)

Μάθετε πώς μπορείτε να συνδέσετε περισσότερες οθόνες (όπως οθόνες 4K, 5K και 6K) στον Mac Pro (2019) χρησιμοποιώντας Thunderbolt 3 και HDMI.

Μπορείτε να συνδέσετε έως 12 οθόνες στον Mac Pro ανάλογα με την εγκατεστημένη κάρτα γραφικών. Για να μάθετε ποιες θύρες πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε τις οθόνες σας, επιλέξτε την κάρτα γραφικών σας:

Σύνδεση οθονών στις θύρες Thunderbolt 3 στον Mac Pro

Μπορείτε να συνδέσετε οθόνες στις θύρες HDMI και Thunderbolt 3 στον Mac Pro και στο Radeon Pro MPX Module. Αν η οθόνη σας χρησιμοποιεί DisplayPort ή HDMI, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμογέα Thunderbolt 3 για να συνδέσετε την οθόνη σας στις θύρες Thunderbolt 3 στον Mac Pro.

Για να χρησιμοποιήσετε τις θύρες Thunderbolt 3 στο επάνω και το πίσω μέρος του Mac Pro, προκειμένου να συνδέσετε οθόνες, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει τουλάχιστον ένα Radeon Pro MPX Module. Αν δεν έχει εγκατασταθεί Radeon Pro MPX Module, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις θύρες Thunderbolt 3 στον Mac Pro μόνο για την παροχή δεδομένων και τροφοδοσίας. 

Υποστηριζόμενες διαμορφώσεις οθόνης

Ο Mac Pro υποστηρίζει τις παρακάτω διαμορφώσεις οθόνης ανάλογα με την εγκατεστημένη κάρτα γραφικών.

Οθόνες 6K

  • Δύο οθόνες Pro Display XDR ή 6K με ανάλυση 6016 x 3384 στα 60 Hz όταν συνδεθούν σε ένα μόνο Radeon Pro 580X MPX Module, Radeon Pro Vega II MPX Module ή Radeon Pro Vega II Duo MPX Module.
  • Τέσσερις οθόνες Pro Display XDR ή 6K με ανάλυση 6016 x 3384 στα 60 Hz όταν συνδεθούν σε δύο Radeon Pro Vega II MPX Module.
  • Έξι οθόνες Pro Display XDR ή 6K με ανάλυση 6016 x 3384 στα 60 Hz όταν συνδεθούν σε δύο Radeon Pro Vega II Duo MPX Module.

Οθόνες 5K

  • Δύο οθόνες 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60Hz όταν συνδεθούν σε ένα μόνο Radeon Pro 580X MPX Module.
  • Τρεις οθόνες 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60 Hz όταν συνδεθούν σε ένα μόνο Radeon Pro Vega II MPX Module.
  • Τέσσερις οθόνες 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60 Hz όταν συνδεθούν σε ένα μόνο Radeon Pro Vega II Duo MPX Module.
  • Έξι οθόνες 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60 Hz όταν συνδεθούν σε δύο Radeon Pro Vega II MPX Module ή Radeon Pro Vega II Duo MPX Module.

Οθόνες 4K

  • Έξι οθόνες 4K με ανάλυση 3840 x 2160 στα 60 Hz όταν συνδεθούν σε ένα μόνο Radeon Pro 580X MPX Module ή Radeon Pro Vega II MPX Module.  
  • Οκτώ οθόνες 4K με ανάλυση 3840 x 2160 στα 60 Hz όταν συνδεθούν σε ένα μόνο Radeon Pro Vega II Duo MPX Module.
  • Δώδεκα οθόνες 4K με ανάλυση 3840 x 2160 στα 60 Hz όταν συνδεθούν σε δύο Radeon Pro Vega II MPX Module ή Radeon Pro Vega II Duo MPX Module.

Εκκίνηση του Mac Pro

Κατά την εκκίνηση του Mac Pro, αρχικά φωτίζεται μόνο μία συνδεδεμένη οθόνη. Τυχόν επιπλέον οθόνες φωτίζονται αφού ολοκληρωθεί η εκκίνηση του Mac. Αν μία ή περισσότερες οθόνες δεν φωτιστούν αφού ολοκληρωθεί η εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι οι οθόνες και τυχόν προσαρμογείς οθόνης έχουν συνδεθεί σωστά.

Αν χρησιμοποιείτε Boot Camp και εγκαταστήσετε μια κάρτα γραφικών τρίτου κατασκευαστή από AMD, ίσως πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά προγράμματα οδήγησης AMD στα Windows.

Ημερομηνία δημοσίευσης: