Χρήση περισσότερων οθονών με το Mac Pro (τέλη 2013)

Μάθετε πώς μπορείτε να συνδέσετε περισσότερες οθόνες (όπως άλλες οθόνες, τηλεοράσεις και προβολείς) στο Mac Pro (τέλη 2013) χρησιμοποιώντας συνδέσεις Thunderbolt, Mini DisplayPort και HDMI.

Αυτό το άρθρο έχει αρχειοθετηθεί και δεν ενημερώνεται πλέον από την Apple.

Διαμορφώσεις οθονών που μπορείτε να χρησιμοποιείτε με το Mac Pro (τέλη 2013)

Μπορείτε να συνδέσετε έως και έξι από τις παρακάτω οθόνες με την κατάλληλη διαμόρφωση στο Mac Pro (τέλη 2013). 

  • Έξι οθόνες Apple Thunderbolt Display (27 ιντσών), Apple LED Cinema Display (27 ιντσών) ή οθόνες Mini DisplayPort άλλου κατασκευαστή.
  • Τρεις οθόνες 4K: δύο συνδεδεμένες μέσω Mini DisplayPort και μία συνδεδεμένη μέσω HDMI.
  • Μία οθόνη 4K Ultra HD TV ή 4K χρησιμοποιώντας HDMI και τέσσερις οθόνες Apple Thunderbolt Display (27 ιντσών), Apple LED Cinema Display (27 ιντσών) ή οθόνες Mini DisplayPort άλλου κατασκευαστή.
  • Δύο συσκευές HDMI (HD ή 4K): μία συνδεδεμένη μέσω HDMI και μία συνδεδεμένη μέσω Mini DisplayPort με προσαρμογέα HDMI.
  • Έξι οθόνες DVI. Για αυτήν τη διαμόρφωση απαιτείται ένας ενεργός προσαρμογέας DVI

Ανατρέξτε στη σελίδα Χρήση οθονών 4K και τηλεοράσεων Ultra HD με υπολογιστές Mac για μια λίστα με τις οθόνες 4K που λειτουργούν με το Mac Pro.

Κατά τη σύνδεση των οθονών, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια υποστηριζόμενη διαμόρφωση συνδέοντάς τες στις θύρες HDMI και Thunderbolt στο Mac Pro. Συνδέστε τις οθόνες σε διαφορετικούς διαύλους Thunderbolt αν είναι εφικτό (δείτε την παρακάτω εικόνα). Μην συνδέετε πάνω από δύο οθόνες σε οποιονδήποτε δίαυλο. Αυτό σημαίνει ότι αν χρησιμοποιείτε τη θύρα HDMI, φροντίστε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε μόνο μία από τις δύο κάτω θύρες Thunderbolt (Δίαυλος 0).

 

Όταν ανοίγετε το Mac Pro, αρχικά ανάβει μία συνδεδεμένη οθόνη. Οποιεσδήποτε πρόσθετες συνδεδεμένες οθόνες εμφανίζουν μια εικόνα αφού ολοκληρωθεί η εκκίνηση του Mac. Αν μία ή περισσότερες οθόνες δεν εμφανίσουν μια εικόνα αφού ολοκληρωθεί η εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι οι οθόνες και οι προσαρμογείς οθόνης έχουν συνδεθεί σωστά.

Αν χρησιμοποιείτε Windows στον Mac με το Boot Camp, διαθέτει διαφορετικές προδιαγραφές για τη σύνδεση περισσότερων οθονών.

Χρήση περισσότερων από μία τηλεοράσεων 4K Ultra HD

Μπορείτε να συνδέσετε μια τηλεόραση 4K Ultra HD στη θύρα HDMI και μια τηλεόραση 4K Ultra HD σε μια θύρα Thunderbolt. Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα HDMI που συμμορφώνεται με το πρότυπο καλωδίου HDMI υψηλής ταχύτητας. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του καλωδίου για να μάθετε αν υποστηρίζει αυτό το πρότυπο. Μην χρησιμοποιείτε τον Δίαυλο Thunderbolt 0 για να συνδέσετε αυτήν την πρόσθετη συσκευή αν έχετε ήδη συνδέσει μια τηλεόραση 4K Ultra HD στη θύρα HDMI.

Χρήση κλιμάκωσης και περιστροφής οθόνης με μια τηλεόραση 4K Ultra HD ή μια οθόνη 4K

Η κλιμάκωση και η περιστροφή οθόνης υποστηρίζονται για τηλεοράσεις 4K Ultra HD ή οθόνες 4K που συνδέονται στο Mac Pro μέσω της θύρας HDMI. Ορισμένες οθόνες 4K ενδέχεται να μην λειτουργούν με περιστροφή οθόνης όταν η οθόνη ρυθμιστεί σε λειτουργία πολλαπλής ροής (MST). Αν συμβεί αυτό, χρησιμοποιήστε την οθόνη σε λειτουργία μονής ροής (SST).

Σύνδεση οθόνης DVI

Το Mac Pro (τέλη 2013) υποστηρίζει τις οθόνες DVI με τη χρήση προσαρμογέων Mini DisplayPort σε DVI. Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα DVI μονής σύνδεσης, όπως ο προσαρμογέας Apple Mini DisplayPort σε DVI, για τις οθόνες DVI με ανάλυση έως 1920x1200. Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα DVI διπλής σύνδεσης, όπως ο προσαρμογέας Apple Mini DisplayPort σε Dual-Link DVI, για ανάλυση έως 2560x1600.

Ο Mac Pro (τέλη 2013) υποστηρίζει συνολικά δύο οθόνες μονής σύνδεσης DVI. Αν συνδέσετε μια τρίτη οθόνη DVI χρησιμοποιώντας έναν παθητικό προσαρμογέα ή μια οθόνη χρησιμοποιώντας HDMI, αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μία από τις τρεις οθόνες να καταστεί ανενεργή.

Σύνδεση περισσότερων των δύο οθονών DVI ή HDMI

Το Mac Pro υποστηρίζει συνολικά δύο οθόνες DVI ή HDMI όταν συνδέονται μέσω της ενσωματωμένης θύρας HDMI ή με τη χρήση του προσαρμογέα Apple Mini DisplayPort σε DVI. Για να συνδέσετε πρόσθετες οθόνες DVI, χρησιμοποιήστε έναν ενεργό προσαρμογέα DVI, όπως τον προσαρμογέα Apple Mini DisplayPort σε Dual-Link DVI. Μπορείτε να συνδέσετε έως έξι οθόνες DVI με ενεργούς προσαρμογείς. Για να γίνει αυτό απαιτείται ένας διανομέας USB με τροφοδοσία ρεύματος, καθώς το Mac Pro προσφέρει τέσσερις θύρες USB ενώ χρειάζεστε έξι θύρες USB για να συνδέσετε τους προσαρμογείς Dual-Link DVI.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: