Υποστήριξη Boot Camp

Εγκαταστήστε τα Windows στο Mac

Το Boot Camp είναι ένα βοήθημα διατίθεται με το Mac και σας επιτρέπει να κάνετε εναλλαγή μεταξύ macOS και Windows. Κατεβάστε το αντίγραφο των Windows 10 και μετά αφήστε τον Βοηθό Boot Camp να σας καθοδηγήσει στα βήματα εγκατάστασης του Mac Intel.

Πόροι