Γνωστοποιήσεις για την υγεία της καρδιάς στο Apple Watch

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις από την εφαρμογή Καρδιακοί παλμοί στο Apple Watch, για να ειδοποιείστε σε περίπτωση υψηλού ή χαμηλού καρδιακού παλμού και ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού.

Apple Watch στο οποίο εμφανίζεται μια γνωστοποίηση υψηλού καρδιακού παλμού 

Γνωστοποιήσεις για χαμηλό και υψηλό καρδιακό παλμό

Αν οι καρδιακοί παλμοί σας ανά λεπτό (ΠΑΛ) είναι περισσότεροι ή λιγότεροι από έναν αριθμό που έχετε επιλέξει, το Apple Watch μπορεί να σας ειδοποιήσει. Αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στο Apple Watch Series 1 ή νεότερο μοντέλο για ηλικίες 13 ετών και άνω.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις καρδιακών παλμών όταν ανοίγετε για πρώτη φορά την εφαρμογή «Καρδιακοί παλμοί» στο Apple Watch ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή αργότερα από το iPhone:

 1. Σε iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch.
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και στη συνέχεια πατήστε «Καρδιά».
 3. Πατήστε «Υψηλός σφυγμός» και στη συνέχεια επιλέξτε έναν αριθμό παλμών ανά λεπτό (ΠΑΛ). 
 4. Πατήστε «Χαμηλός σφυγμός» και στη συνέχεια επιλέξτε έναν αριθμό παλμών ανά λεπτό (ΠΑΛ).

Γνωστοποιήσεις ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού

Η δυνατότητα γνωστοποιήσεων ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού στο Apple Watch θα ελέγχει κατά διαστήματα τους καρδιακούς παλμούς σας για ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό ο οποίος μπορεί να υποδεικνύει κολπική μαρμαρυγή (κΜ). Μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού. Οι γνωστοποιήσεις ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού είναι διαθέσιμες προς το παρόν μόνο σε ορισμένες χώρες και περιοχές. Μπορείτε επίσης να βρείτε την έκδοση της δυνατότητας γνωστοποιήσεων ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού που χρησιμοποιείτε.

Δείτε εδώ τι χρειάζεστε για να ενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού

 

Ρυθμίσεις για την Καρδιά στο iPhone.

Πώς να ενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού

 1. Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό στο iPhone και στο Apple Watch σας είναι ενημερωμένο.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία στο iPhone.
 3. Πατήστε την καρτέλα «Περιήγηση» και κατόπιν μεταβείτε στις επιλογές Καρδιά > Γνωστοποιήσεις ακανόνιστου ρυθμού. 
 4. Αφού ενεργοποιηθεί η ρύθμιση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις ακανόνιστου ρυθμού στην εφαρμογή Apple Watch στο iPhone: Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, επιλέξτε Καρδιά > Ακανόνιστος ρυθμός.

Τι να κάνετε όταν λάβετε μια ειδοποίηση

Αν λάβετε μια γνωστοποίηση, αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα γνωστοποιήσεων ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού στο Apple Watch εντόπισε ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό που υποδηλώνει κολπική μαρμαρυγή και τον επιβεβαίωσε με πολλαπλές καταγραφές.

Αν δεν έχετε διαγνωστεί με κολπική μαρμαρυγή από γιατρό, θα πρέπει να μιλήσετε με τον γιατρό σας. Αν έχετε διαγνωστεί με κολπική μαρμαρυγή από γιατρό, μάθετε πώς μπορείτε να παρακολουθείτε το Ιστορικό κΜ σας στο Apple Watch.

Πώς λειτουργούν οι γνωστοποιήσεις ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού

Η δυνατότητα γνωστοποιήσεων ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού στο Apple Watch θα ελέγχει κατά διαστήματα τους καρδιακούς παλμούς σας για ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό ο οποίος ενδέχεται να είναι κολπική μαρμαρυγή. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν είστε ακίνητοι ώστε να διασφαλίζεται πιο ακριβής καταγραφή. Ανάλογα με το πόσο δραστήριοι είστε, θα διαφοροποιείται ο αριθμός των καταγραφών που συλλέγονται κάθε ημέρα και ο χρόνος μεταξύ αυτών των καταγραφών.

Πληροφορίες για την κολπική μαρμαρυγή

Η κολπική μαρμαρυγή είναι ένας τύπος ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού όπου οι άνω κοιλότητες της καρδιάς δεν είναι συγχρονισμένες με τις κάτω. 

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), περίπου το 2% των ατόμων ηλικίας κάτω των 65 ετών και το 9% των ατόμων ηλικίας άνω των 65 παρουσιάζουν κολπική μαρμαρυγή. Οι ανωμαλίες στον καρδιακό ρυθμό γίνονται συνηθέστερες στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Ορισμένα άτομα με κολπική μαρμαρυγή δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα. Άλλα άτομα παρουσιάζουν συμπτώματα στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται η ταχυκαρδία, το αίσθημα παλμών, η κόπωση ή η δύσπνοια.

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια χρόνια πάθηση, αλλά η διάρκειά της μπορεί να αλλάζει. Τα άτομα με κολπική μαρμαρυγή συχνά έχουν μια υγιή και δραστήρια ζωή. Η χρονική διάρκεια της κολπικής μαρμαρυγής μπορεί πιθανώς να μειωθεί μέσω της τακτικής σωματικής δραστηριότητας, της υγιεινής για την καρδιά διατροφής, της διατήρησης ενός υγιούς σωματικού βάρους, καθώς και μέσω της θεραπείας άλλων παθήσεων που μπορούν να επιδεινώσουν την κολπική μαρμαρυγή. Αν δεν αντιμετωπιστεί, η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια ή θρόμβους αίματος που με τη σειρά τους ενδέχεται να οδηγήσουν σε εγκεφαλικό επεισόδιο. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε την κολπική μαρμαρυγή με ιατρική περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή, ενώ η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορεί να αποτρέψει τέτοιες επιπλοκές.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

 • Αν είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία χαμηλής ισχύος, δεν θα λαμβάνετε γνωστοποιήσεις υψηλού ή χαμηλού καρδιακού παλμού ή ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Λειτουργία χαμηλής ισχύος.
 • Το Apple Watch δεν μπορεί να ανιχνεύσει καρδιακές προσβολές. Αν αισθανθείτε ποτέ πόνο στο στήθος, πίεση, σφίξιμο στο στήθος ή οτιδήποτε πιστεύετε ότι υποδεικνύει καρδιακή προσβολή, καλέστε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.  
 • Η δυνατότητα γνωστοποιήσεων ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού στο Apple Watch δεν ελέγχει συνεχώς αν παρουσιάζεται κολπική μαρμαρυγή. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανιχνεύσει όλες τις παρουσίες κολπικής μαρμαρυγής και τα άτομα με κολπική μαρμαρυγή μπορεί να μην λάβουν γνωστοποίηση.
 • Αν δεν αισθάνεστε καλά, θα πρέπει να μιλήσετε με τον γιατρό σας ακόμη κι αν δεν λάβετε γνωστοποίηση. Συμπτώματα, όπως οι γρήγοροι ή δυνατοί παλμοί ή το αίσθημα πτερυγισμών, η ζάλη ή η λιποθυμία μπορεί να υποδηλώνουν μια σοβαρή κατάσταση.  
 • Μην αλλάζετε τη φαρμακευτική αγωγή σας χωρίς να μιλήσετε με τον γιατρό σας.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, η γνωστοποίηση μπορεί να υποδεικνύει την παρουσία ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού που δεν αποτελεί κολπική μαρμαρυγή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: