Γνωστοποιήσεις στο Apple Watch

Οι γνωστοποιήσεις θα προωθούνται στο iPhone ή στο Apple Watch, ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, ώστε να τις βλέπετε το συντομότερο δυνατό. 

Πού θα βλέπετε τις γνωστοποιήσεις σας

Οι γνωστοποιήσεις προωθούνται είτε στο Apple Watch είτε στο iPhone, αλλά όχι και στα δύο. Μάθετε παρακάτω πότε μια γνωστοποίηση ενδέχεται να εμφανιστεί στο iPhone αντί για το Apple Watch.

Μήνυμα «Έρχομαι» στο iPhone

Αν το iPhone είναι ξεκλείδωτο, θα λαμβάνετε γνωστοποιήσεις στο iPhone αντί για το Apple Watch.

 

Μήνυμα «Έρχομαι» στο Apple Watch

Αν το iPhone είναι κλειδωμένο ή σε κατάσταση ύπνου, θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις στο Apple Watch, εκτός αν έχετε κλειδώσει το Apple Watch με το συνθηματικό σας.

 

Όταν κάνετε απόρριψη γνωστοποιήσεων στο Apple Watch, οι γνωστοποιήσεις απορρίπτονται και στο iPhone.

Επιλογή των γνωστοποιήσεων που λαμβάνετε

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις γνωστοποιήσεις για κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιείτε με το Apple Watch. Από προεπιλογή, οι γνωστοποιήσεις του Apple Watch αντικατοπτρίζουν τις ρυθμίσεις του iPhone. Για παράδειγμα, αν έχετε ορίσει την εφαρμογή Mail στο iPhone έτσι ώστε να σας ειδοποιεί μόνο για τα VIP email σας και οι γνωστοποιήσεις του ρολογιού σας αντικατοπτρίζουν αυτές του iPhone, θα βλέπετε μόνο τις γνωστοποιήσεις για τα VIP email στο Apple Watch.

Στις ενσωματωμένες εφαρμογές μπορείτε να επιλέξετε ποιες γνωστοποιήσεις θα λαμβάνετε:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας. 
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Γνωστοποιήσεις». 
 3. Πατήστε μια εφαρμογή. Αν θέλετε οι ρυθμίσεις γνωστοποιήσεων της εφαρμογής να αντικατοπτρίζουν τις ρυθμίσεις του iPhone, πατήστε «Κατοπτρισμός του iPhone». Αν θέλετε να επιλέξετε να λαμβάνετε συγκεκριμένους τύπους γνωστοποιήσεων μόνο στο Apple Watch, πατήστε «Προσαρμογή». 

Για τις εφαρμογές τρίτων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα «Κατοπτρισμός ειδοποιήσεων iPhone από» και απενεργοποιήστε τη ρύθμιση δίπλα από την εφαρμογή. 

Διατήρηση των γνωστοποιήσεων απόρρητων

Όταν σηκώνετε τον καρπό σας για να δείτε μια γνωστοποίηση, εμφανίζεται μια γρήγορη σύνοψη και οι πλήρεις λεπτομέρειες εμφανίζονται μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Δείτε πώς μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση όλων των λεπτομερειών στη γνωστοποίηση:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας.
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου», πατήστε «Γνωστοποιήσεις» και, κατόπιν, ενεργοποιήστε την επιλογή «Απόρρητο γνωστοποιήσεων». 
 3. Όταν λάβετε μια γνωστοποίηση, πατήστε την για να τις πλήρεις λεπτομέρειες. 

Αν θέλετε να αποκρύψετε το εικονίδιο γνωστοποιήσεων

Όταν λαμβάνετε μια γνωστοποίηση, εμφανίζεται το εικονίδιο κόκκινης τελείας στην πρόσοψη του ρολογιού σας. Μπορείτε να αποκρύψετε την κόκκινη τελεία, ώστε να μην εμφανίζεται όταν έχετε γνωστοποιήσεις που δεν έχετε διαβάσει: 

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας. 
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Γνωστοποιήσεις». 
 3. Απενεργοποιήστε την ένδειξη γνωστοποιήσεων.

Αν δεν βλέπετε γνωστοποιήσεις στο Apple Watch σας

Όταν οι συσκευές σας έχουν αποσυνδεθεί, οι γνωστοποιήσεις σας θα προωθούνται στο iPhone αντί για το Apple Watch. Για να ελέγξετε τη σύνδεσή σας, σαρώστε προς τα πάνω στην πρόσοψη του ρολογιού σας για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου. Αν οι συσκευές σας έχουν αποσυνδεθεί, μπορεί να δείτε ένα κόκκινο εικονίδιο iPhone, ένα εικονίδιο X ή ένα εικονίδιο Wi-Fi. Δοκιμάστε να συνδέσετε το iPhone με το Apple Watch σας.

Αν το Apple Watch κλειδωθεί ή έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε», οι γνωστοποιήσεις σας θα προωθούνται στο iPhone.

 • Αν το Apple Watch είναι κλειδωμένο, θα εμφανίζεται η ένδειξη Κλειδαριά στην πρόσοψη του ρολογιού.
 • Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Μην ενοχλείτε», θα εμφανίζεται η ένδειξη εικονίδιο φεγγαριού στην πρόσοψη του ρολογιού. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, σαρώστε προς τα επάνω στην πρόσοψη του ρολογιού και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο φεγγαριού «Μην ενοχλείτε».

Στις εφαρμογές τρίτων παρέχονται γνωστοποιήσεις μόνο αν το ζευγοποιημένο iPhone είναι επίσης συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: