Αναβάθμιση οργανισμού στο Apple Business Manager

Πραγματοποιήστε αναβάθμιση στο Apple Business Manager για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Πρόγραμμα εγγραφής συσκευής και το Πρόγραμμα μαζικών αγορών. Τα Προγράμματα ανάπτυξης της Apple δεν είναι πλέον διαθέσιμα από την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Αν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα εγγραφής συσκευής (DEP), χρειάζεται να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση στο Apple Business Manager. Αν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μόνο το Πρόγραμμα μαζικών αγορών (VPP), μπορείτε να εγγραφείτε στο Apple Business Manager και, στη συνέχεια, να προσκαλέσετε τους υφιστάμενους αγοραστές VPP στον νέο σας λογαριασμό Apple Business Manager. 

Με το Apple Business Manager, μπορείτε να αγοράζετε περιεχόμενο και να διαμορφώνετε την αυτόματη εγγραφή συσκευών στη λύση διαχείρισης φορητών συσκευών (MDM) που διαθέτετε. Το Apple Business Manager είναι προσβάσιμο στον Ιστό και έχει σχεδιαστεί για υπεύθυνους τεχνολογίας και διαχειριστές IT.

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες πριν πραγματοποιήσετε αναβάθμιση στο Apple Business Manager.

Αναβάθμιση στο Apple Business Manager

Για να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση στο Apple Business Manager*, συνδεθείτε στον ιστότοπο business.apple.com χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του συμβούλου Προγραμμάτων ανάπτυξης της Apple και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες. Η αναβάθμιση διαρκεί μόνο λίγα λεπτά.

Μετά την αναβάθμιση, το Apple Business Manager θα περιλαμβάνει το σύνολο των εξής στοιχείων σας:

  • Λογαριασμοί
  • Διαπιστευτήρια λογαριασμών  
  • Διακομιστές MDM
  • Συσκευές MDM
  • Διακριτικά διακομιστών
  • Παραγγελίες συσκευών
  • Άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας 

Αφού ολοκληρώσετε την αναβάθμιση, χρησιμοποιήστε την πύλη του Apple Business Manager, για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Δεν θα έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο Προγραμμάτων ανάπτυξης της Apple μετά την αναβάθμισή σας.

Εγγραφή στο Apple Business Manager

Για να κάνετε εγγραφή στο Apple Business Manager, μεταβείτε στο business.apple.com και κάντε κλικ στην επιλογή «Εγγραφή τώρα». Θα χρειαστεί να παράσχετε στοιχεία για την επιχείρησή σας, όπως τον αριθμό D-U-N-S, καθώς και μια διεύθυνση email που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ως Apple ID σε καμία υπηρεσία ή ιστοσελίδα της Apple.

Επιλογή τομέα για τα διαχειριζόμενα Apple ID

Όταν κάνετε εγγραφή ή αναβάθμιση στο Apple Business Manager, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον ιστότοπο του οργανισμού σας. Το Apple Business Manager χρησιμοποιεί τον ιστότοπο που εισαγάγατε και δημιουργεί έναν αποκλειστικό τομέα ως προεπιλεγμένο τομέα για τα Διαχειριζόμενα Apple ID σας. Για παράδειγμα, αν ο ιστότοπός σας είναι www.mycompany.com, τα Διαχειριζόμενα Apple ID σας θα εμφανίζονται ως εξής: manager@mycompanycom.appleid.com.

Ο διαχειριστής του Apple Business Manager μπορεί να αλλάξει τον προεπιλεγμένο τομέα μετά την αναβάθμιση, καθώς και να προσθέσει επιπλέον τομείς. Οι τομείς που προστίθενται μετά την εγγραφή πρέπει να επαληθεύονται, ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για τα Διαχειριζόμενα Apple ID. 

Πρόσκληση αγοραστών VPP στο Apple Business Manager

Ο οργανισμός σας μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους ξεχωριστούς λογαριασμούς VPP. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή ή την αναβάθμιση στο Apple Business Manager, μπορείτε να προσκαλέσετε τους αντίστοιχους χρήστες στον νέο σας λογαριασμό Apple Business Manager. Μάθετε πώς να προσκαλείτε τους αγοραστές VPP στο Apple Business Manager.

Αλλαγές στους ρόλους για το Apple Business Manager

Το Apple Business Manager εγκαινιάζει ορισμένες αλλαγές στους ρόλους που αναθέτετε στους χρήστες.

Οι σύμβουλοι γίνονται τώρα διαχειριστές

Στα Προγράμματα ανάπτυξης της Apple, ο σύμβουλος είχε το υψηλότερο επίπεδο διαχειριστικής πρόσβασης. Οι σύμβουλοι είχαν τη δυνατότητα να αποδέχονται τους Όρους και τις προϋποθέσεις των Προγραμμάτων ανάπτυξης της Apple για λογαριασμό του οργανισμού σας. 

Στο Apple Business Manager αυτός ο ρόλος ονομάζεται πλέον «διαχειριστής». Ο οργανισμός σας μπορεί να έχει έως και πέντε διαχειριστές στο Apple Business Manager.

Οι διαχειριστές γίνονται τώρα υπεύθυνοι διαχείρισης

Στα Προγράμματα ανάπτυξης της Apple, υπήρχαν διαχειριστές για το DEP και το VPP. Μετά την αναβάθμιση στο Apple Business Manager, οι υπάρχοντες διαχειριστές θα μετατραπούν σε υπεύθυνους διαχείρισης. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς οι ρόλοι των διαχειριστών μετατρέπονται σε ρόλους υπεύθυνων διαχείρισης:

Ρόλος στα Προγράμματα ανάπτυξης της Apple

Ρόλος στο Apple Business Manager

Διαχειριστής DEP

Υπεύθυνος διαχείρισης συσκευών

Διαχειριστής VPP

Υπεύθυνος διαχείρισης περιεχομένου

Διαχειριστής που μπορεί να δημιουργεί και να επεξεργάζεται άλλους διαχειριστές

Υπεύθυνος διαχείρισης ατόμων

Χωρίς ρόλο

Προσωπικό

Ένας χρήστης μπορεί να έχει πολλούς ρόλους στο Apple Business Manager. Αν ο χρήστης σας ήταν διαχειριστής για περισσότερα προγράμματα, θα του ανατεθούν όλοι οι αντίστοιχοι ρόλοι στο Apple Business Manager. Ο διαχειριστής ή ο υπεύθυνος διαχείρισης ατόμων μπορεί να προσθέτει, να καταργεί ή να αλλάζει τους ρόλους των υπεύθυνων διαχείρισης μετά την αναβάθμιση.

Διαχειριζόμενα Apple ID για όλους τους ρόλους

Όταν ο πρώην σύμβουλος και οι διαχειριστές συνδεθούν για πρώτη φορά στο Apple Business Manager, τα Apple ID τους θα μετατραπούν σε Διαχειριζόμενα Apple ID. Αν οι λογαριασμοί τους δεν είχαν διαμορφωθεί με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, θα πρέπει να τους ορίσουν σε αυτήν τη ρύθμιση εκείνη τη στιγμή. 

Μάθετε περισσότερα

* Για να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση στο Apple Business Manager, απαιτείται Mac με Safari 8 ή νεότερη έκδοση, ή PC με Microsoft Edge 25.10 ή νεότερη έκδοση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: