Μετεγκατάσταση στην ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία» του Apple School Manager και του Apple Business Manager

Πριν κάνετε μετεγκατάσταση λογαριασμών στην ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία», διαβάστε αυτές τις πληροφορίες.

Τι νέο υπάρχει

Με την ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία» του Apple School Manager και του Apple Business Manager, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες δυνατότητες:

Μεταφορά μη εκχωρημένων αδειών χρήσης

Κοινή χρήση αδειών χρήσης

  • Κάντε κοινή χρήση αδειών χρήσης μεταξύ αγοραστών που έχουν πρόσβαση στην ίδια τοποθεσία.

Απλοποιημένες αγορές

  • Αναζητήστε και αγοράστε περιεχόμενο απευθείας από την ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία» του Apple School Manager και του Apple Business Manager. Μπορείτε να προβάλετε σε ένα σημείο όλες τις άδειες χρήσης που έχετε αγοράσει ή μεταφέρει στις τοποθεσίες σας. Διαχειριστείτε την πίστωση για το Πρόγραμμα μαζικών αγορών (VPP) και ενημερώστε τις πληροφορίες χρέωσης στις Ρυθμίσεις.

Προετοιμασία του οργανισμού σας για μετεγκατάσταση στην ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία»

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες πληροφορίες για να προετοιμαστείτε για τη μετεγκατάσταση.

Επαλήθευση υποστήριξης της ενότητας «Εφαρμογές και βιβλία» από τη διαχείριση φορητών συσκευών (MDM)

Πριν κάνετε μετεγκατάσταση, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή MDM σας, για να βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζει τις νέες δυνατότητες της ενότητας «Εφαρμογές και βιβλία».

Πρόσκληση αγοραστών VPP

Αν έχετε αγοραστές που διαθέτουν υπάρχοντες λογαριασμούς VPP και δεν έχουν εγγραφεί ακόμα στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager, προσκαλέστε τους να συμμετάσχουν στον οργανισμό σας πριν κάνετε μετεγκατάσταση στην ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία».

Μετεγκατάσταση μόνο ενός αγοραστή ανά τοποθεσία

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία μετεγκατάστασης, κάντε μετεγκατάσταση μόνο ενός αγοραστή ανά μοναδική τοποθεσία. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Περιορίζοντας την πρόσβαση λογαριασμού στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager μόνο στην αντίστοιχη τοποθεσία για κάθε αγοραστή.
  • Κατευθύνοντας κάθε χρήστη στη συγκεκριμένη τοποθεσία που πρέπει να επιλέξει.

Αν γίνει μετεγκατάσταση κάθε αγοραστή σε μια μοναδική τοποθεσία, όλες οι άδειες χρήσης –εκχωρημένες και μη– θα μεταφερθούν στην ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία».

Σε περίπτωση αδυναμίας μεταφοράς των εκχωρημένων αδειών χρήσης

Μόνο οι μη εκχωρημένες άδειες χρήσης θα μεταφερθούν σε μια τοποθεσία σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα σενάρια:

  • Αν οι άδειες χρήσης αγοραστούν ή μεταφερθούν σε μια τοποθεσία προτού ο αγοραστής πραγματοποιήσει μετεγκατάσταση στη νέα τοποθεσία.
  • Αν κάποιος πραγματοποιήσει λήψη του διακριτικού της τοποθεσίας πριν από τη μετεγκατάσταση του πρώτου χρήστη σε αυτή.
  • Αν δημιουργηθεί νέος υπεύθυνος διαχείρισης περιεχομένου σε μια τοποθεσία μετά τη μετεγκατάσταση ενός χρήστη στην ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία».
  • Αν μετεγκατασταθούν πολλοί αγοραστές στην ίδια τοποθεσία.

Σε περίπτωση αδυναμίας μεταφοράς των εκχωρημένων αδειών χρήσης, οι άδειες χρήσης παραμένουν συσχετισμένες με τα παλαιότερα διακριτικά του αγοραστή, τα οποία διατηρούνται στο MDM με το διακριτικό τοποθεσίας. Αφού καταργήσετε την εκχώρηση του παλαιού διακριτικού στην εφαρμογή, μπορείτε να μεταφέρετε τις άδειες χρήσης σε μια τοποθεσία από τις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές και βιβλία του Apple School Manager ή του Apple Business Manager.

Αρχική μετεγκατάσταση

Όλες οι άδειες χρήσης που θα μεταφερθούν κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης θα συσχετιστούν με το διακριτικό της νέας τοποθεσίας στην οποία θα μεταφερθούν. Τυχόν εκχωρημένες άδειες χρήσης που δεν θα μεταφερθούν κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης θα παραμείνουν συσχετισμένες με το παλαιό διακριτικό του αγοραστή. Όλα τα διακριτικά που διαθέτουν συσχετισμένες άδειες χρήσης πρέπει να αποστέλλονται στο MDM.

Διακριτικά βάσει τοποθεσίας

Η ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία» χρησιμοποιεί διακριτικά βάσει τοποθεσίας. Όλες οι άδειες χρήσης που αγοράζονται ή μεταφέρονται σε μια τοποθεσία συσχετίζονται με το διακριτικό αυτής της τοποθεσίας.* Τα παλαιά διακριτικά από την πύλη VPP είναι διακριτικά βάσει λογαριασμού. Οι αγοραστές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα διακριτικά για όλες τις τοποθεσίες τους στην ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία» από τις Ρυθμίσεις του Apple School Manager ή του Apple Business Manager. Μόνο ένα άτομο πρέπει να κάνει αποστολή των διακριτικών τοποθεσίας στο MDM. Τα παλαιά διακριτικά δεν θα είναι απαραίτητα μετά τη μεταφορά όλων των αδειών χρήσης σε μια τοποθεσία. 

Μετεγκατάσταση όλων των αγοραστών VPP

Όταν είστε έτοιμοι να κάνετε μετεγκατάσταση στην ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία» του Apple School Manager ή του Apple Business Manager, θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονη μετεγκατάσταση όλων των αγοραστών. Κάθε αγοραστής πρέπει να κάνει μετεγκατάσταση του λογαριασμού του. Για να κάνετε μετεγκατάσταση, κάντε κλικ στην επιλογή «Έναρξη» στην ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία» του Apple School Manager ή του Apple Business Manager και έπειτα επιλέξτε την κατάλληλη τοποθεσία μετεγκατάστασης.

Όταν ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση όλων των αγοραστών, μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις νέες δυνατότητες.

* Οι εκχωρημένες άδειες χρήσης βιβλίων δεν μπορούν να μεταφερθούν και θα παραμείνουν εκχωρημένες σε έναν χρήστη.

Ημερομηνία δημοσίευσης: