Εργασία με πολλά έγγραφα στις εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote στο iPad

Προβάλετε και επεξεργαστείτε δύο έγγραφα από την ίδια εφαρμογή το ένα δίπλα στο άλλο στην προβολή Split View ή αποκτήστε πρόσβαση σε πολλά ανοιχτά έγγραφα με το Exposé εφαρμογών.

Άνοιγμα δύο εγγράφων στην προβολή Split View

Με την προβολή Split View, μπορείτε να εργαστείτε με δύο έγγραφα από την ίδια εφαρμογή το ένα δίπλα στο άλλο. Για παράδειγμα, ανοίξτε δύο έγγραφα του Pages ταυτόχρονα και κάντε κοινή χρήση περιεχομένου ανάμεσα σε αυτά – μεταφέρετε και αποθέστε ή αντιγράψτε και επικολλήστε κείμενο, εικόνες, πίνακες και πολλά περισσότερα μεταξύ των εγγράφων. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προβολή Split View από τη διαχείριση εγγράφων στις εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote ή αν έχετε ήδη ένα έγγραφο ανοιχτό.

Άνοιγμα δύο εγγράφων από τη διαχείριση εγγράφων

 1. Στις εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote, ανοίξτε τη διαχείριση εγγράφων.
 2. Σύρετε ένα έγγραφο από τη διαχείριση εγγράφων στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της οθόνης για να δημιουργήσετε μια προβολή Split View.
 3. Πατήστε ένα άλλο έγγραφο στη διαχείριση εγγράφων για να το ανοίξετε δίπλα στο πρώτο έγγραφο.
  iPad Pro στην προβολή Split View με την περιήγηση σε έγγραφα Pages και ένα έγγραφο Pages ανοιχτά
 4. Ενώ βρίσκεστε στην προβολή Split View, μπορείτε να ρυθμίσετε το διάστιχο και πολλά άλλα:
  • Για να ρυθμίσετε το διάστιχο των εγγράφων στην οθόνη, σύρετε το διαχωριστικό προς τα αριστερά ή τα δεξιά.
  • Για να μετατρέψετε μια προβολή Split View σε Slide Over, σαρώστε προς τα κάτω από το πάνω μέρος του εγγράφου.
  • Για να κλείσετε την προβολή Split View, σύρετε το διαχωριστικό πάνω από το έγγραφο που θέλετε να κλείσετε.

Άνοιγμα δεύτερου εγγράφου όταν ένα έγγραφο είναι ήδη ανοιχτό

 1. Ενώ έχετε ένα έγγραφο ανοιχτό στην εφαρμογή Pages, Numbers ή Keynote, σαρώστε προς τα πάνω από την κάτω πλευρά της οθόνης για να ανοίξετε το Dock.
 2. Στο Dock, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο εφαρμογής και κατόπιν σύρετέ το στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της οθόνης για να δημιουργήσετε μια προβολή Split View.
 3. Πατήστε ένα έγγραφο για να το ανοίξετε δίπλα στο πρώτο έγγραφο στην προβολή Split View ή πατήστε το κουμπί συν  για να αναζητήσετε άλλα έγγραφα στη διαχείριση εγγράφων.
 4. Ενώ βρίσκεστε στην προβολή Split View, μπορείτε να ρυθμίσετε το διάστιχο και πολλά άλλα:
  • Για να ρυθμίσετε το διάστιχο των εγγράφων στην οθόνη, σύρετε το διαχωριστικό προς τα αριστερά ή τα δεξιά.
  • Για να μετατρέψετε μια προβολή Split View σε Slide Over, σαρώστε προς τα κάτω από το πάνω μέρος του εγγράφου.
  • Για να κλείσετε την προβολή Split View, σύρετε το διαχωριστικό πάνω από το έγγραφο που θέλετε να κλείσετε.


Άνοιγμα άλλων εγγράφων από την ίδια εφαρμογή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Exposé εφαρμογών για να πραγματοποιήσετε γρήγορα εναλλαγή μεταξύ πολλών εγγράφων ταυτόχρονα.

 1. Ενώ η διαχείριση εγγράφων είναι ανοιχτή ή ενώ ένα συγκεκριμένο έγγραφο των εφαρμογών Pages, Numbers ή Keynote είναι ανοιχτό, σαρώστε προς τα πάνω για να εμφανίσετε το Dock.
 2. Πατήστε την εφαρμογή στο Dock για να εισέλθετε στο Exposé εφαρμογών, το οποίο εμφανίζει όλα τα έγγραφα που είναι ανοιχτά στη συγκεκριμένη εφαρμογή.
  iPad Pro στο οποίο εμφανίζονται ανοιχτά έγγραφα Pages στο Exposé εφαρμογών
 3. Πατήστε ένα από τα έγγραφα για να το ανοίξετε. Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί συν  για να ανοίξετε ένα άλλο έγγραφο ή να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο στη διαχείριση εγγράφων.


Ημερομηνία δημοσίευσης: