Μεταφορά κειμένου και αντικειμένων μεταξύ εγγράφων iWork και άλλων εφαρμογών

Μετακινήστε γρήγορα κείμενο, πίνακες, φωτογραφίες και άλλα αντικείμενα μεταξύ των εγγράφων των εφαρμογών Pages, Numbers ή Keynote και άλλων εφαρμογών στο iPad ή τον Mac.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης για να προσθέσετε γρήγορα περιεχόμενο από ένα email, τον ιστό ή άλλες εφαρμογές σε ένα έγγραφο των εφαρμογών Pages, Numbers ή Keynote. Με τη χρήση της λειτουργίας μεταφοράς και απόθεσης αντιγράφετε το αντικείμενο στη νέα εφαρμογή και, επομένως, το αντικείμενο παραμένει και στην αρχική θέση του. 

Μεταφορά και απόθεση στο iPad με την Πολυδιεργασία

Σε ένα iPad με iOS 11 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πολυδιεργασία, για να ανοίξετε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα και κατόπιν να μεταφέρετε και να αποθέσετε αντικείμενα μεταξύ των εφαρμογών. Για παράδειγμα, μπορείτε να μεταφέρετε μια εικόνα από ένα email στην παρουσίαση Keynote, έναν πίνακα από ένα υπολογιστικό φύλλο Numbers σε ένα έγγραφο Pages ή να μεταφέρετε κείμενο από την εφαρμογή Pages σε μια σημείωση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει τις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote στην έκδοση 3.3 ή νεότερη.

 1. Ενεργοποιήστε την Πολυδιεργασία στο iPad. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πολυδιεργασία και Dock και ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις «Επιτρέπονται πολλές εφαρμογές» και «Προτεινόμενες και πρόσφατες εφαρμογές».
 2. Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο ή ανοίξτε ένα υπάρχον έγγραφο iWork.
 3. Πιέστε το κουμπί Αφετηρίας και κατόπιν ανοίξτε την εφαρμογή που διαθέτει το αντικείμενο που θέλετε να αντιγράψετε.
 4. Σαρώστε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης, για να ανοίξετε το Dock.
 5. Στο Dock, αγγίξτε παρατεταμένα την εφαρμογή iWork που θέλετε να ανοίξετε και κατόπιν εισέλθετε στη λειτουργία Slide Over ή Split View.
  • Αν θέλετε να βλέπετε τις εφαρμογές τη μία πάνω στην άλλη, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Slide Over σύροντας την εφαρμογή στην οθόνη.
  • Αν θέλετε να βλέπετε τις εφαρμογές σε παράθεση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Split View σύροντας την εφαρμογή στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της οθόνης.
   Μάθετε περισσότερα για τις λειτουργίες Slide Over και Split View.
 6. Αγγίξτε παρατεταμένα το στοιχείο στην εφαρμογή που έχει το περιεχόμενο που θέλετε να αντιγράψετε και κατόπιν μεταφέρετέ το στις εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote και αποθέστε το.
  • Για να επιλέξετε πολλά στοιχεία, αγγίξτε παρατεταμένα ένα στοιχείο και συνεχίστε να το αγγίζετε καθώς πατάτε επιπλέον στοιχεία με ένα άλλο δάχτυλο.
  • Για να μεταφέρετε και να αποθέσετε κείμενο, επιλέξτε πρώτα το κείμενο και έπειτα πατήστε το παρατεταμένα μέχρι να ανασηκωθεί.

iPad με τα email και το Keynote ανοιχτά στη λειτουργία Split View

Ενώ μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθέσετε αντικείμενα από μία εφαρμογή iWork σε μια άλλη, μπορείτε να έχετε μόνο ένα έγγραφο ανοιχτό σε μια εφαρμογή iWork κάθε φορά. Για να αντιγράψετε ένα αντικείμενο από ένα έγγραφο σε ένα άλλο στην ίδια εφαρμογή:

 1. Αγγίξτε παρατεταμένα το αντικείμενο και κατόπιν ξεκινήστε να το σύρετε.
 2. Κλείστε το τρέχον έγγραφο με ένα άλλο δάχτυλο.
 3. Ανοίξτε το έγγραφο στο οποίο θέλετε να μεταφέρετε το αντικείμενο και κατόπιν αποθέστε το περιεχόμενο σε αυτό. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής ενώ μεταφέρετε ένα αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέου εγγράφου και της περιήγησης σε έγγραφα.

Μεταφορά και απόθεση σε Mac

Σε έναν Mac, μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθέσετε αντικείμενα, για να τα προσθέσετε γρήγορα στα έγγραφα iWork. Για παράδειγμα, μεταφέρετε μια φωτογραφία από τη βιβλιοθήκη Φωτογραφιών σε μια παρουσίαση Keynote, μεταφέρετε κείμενο από ένα email σε ένα έγγραφο Pages και μετακινήστε κείμενο εντός ενός εγγράφου.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μεταφορά και απόθεση, για να αντιγράψετε κείμενο και πίνακες μεταξύ εγγράφων iWork. Για παράδειγμα, μπορείτε να μεταφέρετε έναν πίνακα (ή τμήματα ενός πίνακα) από ένα υπολογιστικό φύλλο Numbers σε ένα έγγραφο Pages. Όταν μεταφέρετε πίνακες, επιλέξτε οπωσδήποτε όλα τα κελιά στον πίνακα που θέλετε να αντιγράψετε προτού τον μεταφέρετε στο άλλο έγγραφο.

Στο Keynote, μπορείτε να μεταφέρετε ένα σλάιντ από τον πλοηγό σλάιντ στο γραφείο εργασίας, για να δημιουργήσετε γρήγορα μια νέα παρουσίαση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: