Χρήση οθόνης Handy Tech Active Star 40 με το iPhone, iPad ή iPod touch σας με το VoiceOver

Όταν χρησιμοποιείτε μια οθόνη Μπράιγ Handy Tech Active Star 40 με το VoiceOver στο iPhone, iPad ή iPod touch σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εντολές πλήκτρων για συγκεκριμένες συσκευές.

Για είστε σίγουροι ότι η οθόνη Μπράιγ σας χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρα συσκευών
Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο Δρομολογητής
Ενεργοποίηση του πλήκτρου διαγραφής Πάνω αριστερά + κάτω αριστερά
Ενεργοποίηση του πλήκτρου Return Πάνω δεξιά + κάτω δεξιά

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρα συσκευών
Εναλλαγή αναλυτικής περιγραφής κατάστασης Δρομολογητής κατάστασης
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά Επάνω αριστερά ή Επάνω δεξιά
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά Κάτω αριστερά ή Κάτω δεξιά

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές Μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα εντολών γενικής χρήσης.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: