Χρήση του Apple Watch ως τηλεχειριστηρίου για το Apple TV ή το iTunes

Μπορείτε να διαμορφώσετε την εφαρμογή Remote στο Apple Watch για αναπαραγωγή μουσικής στο Apple TV ή στο iTunes από τον υπολογιστή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Remote, διαμορφώστε την στο Apple TV σας ή στο iTunes του υπολογιστή σας. Θα χρειαστεί να διαμορφώσετε την εφαρμογή μόνο μία φορά για κάθε συσκευή, ενώ μπορείτε να αφαιρέσετε συσκευές αργότερα. Αφού διαμορφώσετε την εφαρμογή, μπορείτε γρήγορα να επιλέξετε ποιες λειτουργίες θα ελέγχετε από το Apple Watch. 

Διαμόρφωση του Apple TV και της εφαρμογής Remote

Αρχικά, διαμορφώστε την εφαρμογή Remote:

 1. Βεβαιωθείτε ότι το Apple TV και το Apple Watch είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. 
 2. Στο Apple Watch, ανοίξτε την εφαρμογή Remote και πατήστε "Προσθήκη συσκευής".
 3. Στο Apple TV, επιλέξτε το Apple Watch: 
  • Apple TV (4ης γενιάς): Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Remote και συσκευές > Εφαρμογή Remote και, στη συνέχεια, επιλέξτε το Apple Watch.
  • Apple TV (2ης ή 3ης γενιάς): Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Τηλεχειριστήρια και, στη συνέχεια, επιλέξτε το Apple Watch.
 4. Στο Apple TV, εισαγάγετε το συνθηματικό που εμφανίζεται στο Apple Watch. Όταν δίπλα στο Apple Watch εμφανιστεί το εικονίδιο ζευγοποίησης, μπορείτε να ξεκινήσετε να ελέγχετε το Apple TV.

Έλεγχος του Apple TV

Αφού διαμορφώσετε την εφαρμογή Remote, μπορείτε να ελέγχετε το Apple TV. Βεβαιωθείτε ότι το Apple TV είναι ενεργοποιημένο, ανοίξτε την εφαρμογή Remote στο Apple Watch, επιλέξτε το Apple TV και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω χειρονομίες:

 • Σαρώστε προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να περιηγηθείτε στο μενού του Apple TV. 
 • Πατήστε για να επιλέξετε ένα επισημασμένο στοιχείο. 
 • Πατήστε "Μενού" για να επιστρέψετε ή αγγίξτε το παρατεταμένα για να μεταβείτε στην οθόνη Αφετηρίας.
 • Πατήστε  για παύση ή για συνέχιση της αναπαραγωγής.

Διαμόρφωση του iTunes και της εφαρμογής Remote

Αρχικά, διαμορφώστε την εφαρμογή Remote:

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και το Apple Watch είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. 
 2. Στο Apple Watch, ανοίξτε την εφαρμογή Remote και πατήστε "Προσθήκη συσκευής".
 3. Στο iTunes στον υπολογιστή, επιλέξτε κουμπί Remote.Το κουμπί  κουμπί Remote εμφανίζεται αφού επιλέξετε "Προσθήκη συσκευής" και αφού το τηλεχειριστήριο προσπαθήσει να συνδεθεί.
 4. Στον υπολογιστή, εισαγάγετε τον 4ψήφιο κωδικό που εμφανίζεται στο Apple Watch.

Έλεγχος του iTunes

Αφού διαμορφώσετε την εφαρμογή Remote, μπορείτε να επιλέξετε μία βιβλιοθήκη του iTunes και να ελέγξετε τη μουσική από το ρολόι σας:

 • Εάν έχετε μόνο μία βιβλιοθήκη, ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής. Εάν έχετε παραπάνω από μία βιβλιοθήκες, επιλέξτε τη βιβλιοθήκη που θέλετε να ακούσετε από το ρολόι σας. Εάν ήδη αναπαράγετε μουσική, πατήστε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια βιβλιοθήκη.
 • Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια της εφαρμογής Remote για αναπαραγωγή ή παύση της μουσικής ή για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
 • Στρέψτε το Digital Crown για να αλλάξετε την ένταση του ήχου.
Ημερομηνία δημοσίευσης: