Πληροφορίες για τα κρυπτογραφημένα εφεδρικά αντίγραφα στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Για να προστατέψετε τα εφεδρικά αντίγραφα του iPhone, του iPad ή του iPod touch στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προστασία συνθηματικού και κρυπτογράφηση. 

Όταν κρυπτογραφείτε το εφεδρικό αντίγραφο για το iPhone, το iPad ή το iPod touch

Η επιλογή «Κρυπτογράφηση τοπικού εφεδρικού αντιγράφου» στο Finder ή στο iTunes κλειδώνει και κωδικοποιεί τις πληροφορίες σας. Τα κρυπτογραφημένα εφεδρικά αντίγραφα μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες τις οποίες δεν περιλαμβάνουν τα μη κρυπτογραφημένα εφεδρικά αντίγραφα:

 • Τα αποθηκευμένα συνθηματικά σας
 • Ρυθμίσεις Wi-Fi
 • Ιστορικό ιστότοπων
 • Ιατρικά δεδομένα
 • Ιστορικό κλήσεων

Τα κρυπτογραφημένα εφεδρικά αντίγραφα δεν περιλαμβάνουν δεδομένα Face ID, Touch ID ή κωδικού συσκευής.

Το εφεδρικό αντίγραφο δεν κρυπτογραφείται από προεπιλογή. Για να κρυπτογραφήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο στο Finder ή στο iTunes για πρώτη φορά, ενεργοποιήστε την επιλογή «Κρυπτογράφηση τοπικού εφεδρικού αντιγράφου» που προστατεύεται με συνθηματικό. Τα εφεδρικά αντίγραφα για τη συσκευή σας θα κρυπτογραφούνται αυτόματα στο εξής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο στο iCloud, το οποίο θα κρυπτογραφεί αυτόματα τις πληροφορίες σας κάθε φορά.

Κρυπτογραφήστε τα εφεδρικά αντίγραφα

 1. Σε Mac με macOS Catalina 10.15 ή νεότερη έκδοση, ανοίξτε το Finder. Σε Mac με macOS Mojave 10.14 ή παλαιότερη έκδοση, ή σε PC, ανοίξτε το iTunes.
 2. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB που περιέχεται στη συσκευασία. Στη συνέχεια, εντοπίστε τη συσκευή στον υπολογιστή.
 3. Από την καρτέλα «Γενικά» ή την καρτέλα «Σύνοψη», επιλέξτε «Κρυπτογράφηση τοπικού εφεδρικού αντιγράφου» στην ενότητα «Εφεδρικά αντίγραφα». 
  Πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζει τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας και την κατάσταση των εφεδρικών αντιγράφων της συσκευής σας.
 4. Αν σας ζητηθεί, ορίστε ένα συνθηματικό. Δημιουργήστε ένα συνθηματικό που θα θυμάστε ή σημειώστε το κάπου και φυλάξτε το σε ασφαλές σημείο, καθώς δεν υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιήσετε το εφεδρικό αντίγραφο χωρίς αυτό το συνθηματικό. Μάθετε τι να κάνετε αν έχετε ξεχάσει το συνθηματικό σας.

Μετά την επιβεβαίωση του συνθηματικού σας, θα ξεκινήσει η δημιουργία του εφεδρικού αντιγράφου και η άμεση αντικατάσταση και κρυπτογράφηση των προηγούμενων εφεδρικών αντιγράφων σας. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι η δημιουργία του κρυπτογραφημένου εφεδρικού σας αντιγράφου ολοκληρώθηκε επιτυχώς:

 1. Σε Mac με macOS Catalina 10.15 ή νεότερη έκδοση, ανοίξτε το Finder, κάντε κλικ στην καρτέλα «Γενικά» και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Διαχείριση εφεδρικών αντιγράφων». Θα πρέπει να εμφανίζεται μια λίστα με τα εφεδρικά αντίγραφά σας. Σε Mac με macOS Mojave 10.14 ή παλαιότερη έκδοση ή σε PC με iTunes, από τη γραμμή μενού στο επάνω μέρος του παραθύρου του iTunes, επιλέξτε Επεξεργασία > Προτιμήσεις και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα «Συσκευές».
 2. Θα πρέπει να εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδαριάς εικονίδιο κλειδαριάς δίπλα στο όνομα της συσκευής σας, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα δημιουργίας του εφεδρικού αντιγράφου.
  Πλαίσιο διαλόγου «Εφεδρικά αντίγραφα συσκευής:» που εμφανίζει το όνομα της συσκευής, μια κλειδαριά, τη σημερινή ημερομηνία και την τρέχουσα ώρα.
 3. Κάντε κλικ στο «OK» για να κλείσετε το παράθυρο του εφεδρικού αντιγράφου.

Ελέγξτε την κατάσταση κρυπτογράφησης των εφεδρικών αντιγράφων

Αν έχετε διαμορφώσει το Finder ή το iTunes για την κρυπτογράφηση των εφεδρικών αντιγράφων σας, θα είναι επιλεγμένο το πλαίσιο επιλογής «Κρυπτογράφηση τοπικού εφεδρικού αντιγράφου» στην καρτέλα «Γενικά» ή «Σύνοψη».

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε αν ένα συγκεκριμένο εφεδρικό αντίγραφο είναι κρυπτογραφημένο:

 1. Σε Mac με macOS Catalina 10.15 ή νεότερη έκδοση, ανοίξτε το Finder, κάντε κλικ στην καρτέλα «Γενικά» και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Διαχείριση εφεδρικών αντιγράφων». Θα πρέπει να εμφανίζεται μια λίστα με τα εφεδρικά αντίγραφά σας. Σε Mac με macOS Mojave 10.14 ή παλαιότερη έκδοση ή σε PC με iTunes, από τη γραμμή μενού στο επάνω μέρος του παραθύρου του iTunes, επιλέξτε Επεξεργασία > Προτιμήσεις και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα «Συσκευές».
 2. Αναζητήστε το εικονίδιο κλειδαριάς εικονίδιο κλειδαριάς δίπλα στο εφεδρικό αντίγραφο. Αν εμφανίζεται το εικονίδιο κλειδαριάς εικονίδιο κλειδαριάς, τότε το εφεδρικό αντίγραφο είναι κρυπτογραφημένο.
 3. Κάντε κλικ στο «OK» για να κλείσετε το παράθυρο του εφεδρικού αντιγράφου.

Απενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση εφεδρικού αντιγράφου

Για να απενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση εφεδρικού αντιγράφου, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου επιλογής «Κρυπτογράφηση τοπικού εφεδρικού αντιγράφου» στο Finder ή στο iTunes και εισαγάγετε το συνθηματικό. Αν δεν μπορείτε να θυμηθείτε το συνθηματικό σας, έχετε δύο επιλογές:

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: