Χρήση του Digital Touch στο Apple Watch σας

Με το Digital Touch, μπορείτε να στέλνετε σκίτσα, χτυπήματα, τους καρδιακούς παλμούς σας, φιλιά και πολλά άλλα από το Apple Watch σας στο Apple Watch ή το iPhone των φίλων σας.

Αποστολή ενός Digital Touch

Για να στείλετε ένα Digital Touch, ανοίξτε ένα μήνυμα, και κατόπιν, πατήστε το εικονίδιο Digital Touch για να ανοίξετε τον καμβά σχεδίασης. Μπορείτε να κάνετε ένα σκίτσο, να στείλετε ένα φιλί ή τους καρδιακούς παλμούς σας ή να δείξετε ένα συναίσθημα.

Στείλτε ένα σκίτσο

Σχεδιάστε στην οθόνη. Πατήστε το Χρώματα για να αλλάξετε το χρώμα και, στη συνέχεια, αρχίστε πάλι να σχεδιάζετε. Σταματήστε τη σχεδίαση για να σταλεί.

 

Στείλτε ένα χτύπημα

Πατήστε την οθόνη μία ή περισσότερες φορές. Πατήστε το Χρώματα για να αλλάξετε το χρώμα. Σταματήστε το πάτημα για να σταλεί. 

 

Στείλτε ένα φιλί

Πατήστε με τα δύο δάχτυλα στην οθόνη μία ή περισσότερες φορές. Σταματήστε το πάτημα για να σταλεί. 

Στείλτε τους καρδιακούς παλμούς σας

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη μέχρι να δείτε και να αισθανθείτε τους καρδιακούς παλμούς σας. Σηκώστε τα δάχτυλά σας για να σταλούν.

 

Ραγίστε μια καρδιά

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη μέχρι να δείτε και να αισθανθείτε τους καρδιακούς παλμούς σας. Σύρετε προς τα κάτω για να σταλούν. 
 

Δείξτε θυμό

Αγγίξτε παρατεταμένα με ένα δάχτυλο την οθόνη μέχρι να δείτε μια φλόγα. Σηκώστε το δάχτυλό σας για να σταλεί. 
 

Προβολή Digital Touch

Για να δείτε (ή να αισθανθείτε) ένα Digital Touch από το φίλο σας, πατήστε τη γνωστοποίηση στο Apple Watch ή το iPhone. 

Αν χρειάζεστε βοήθεια, βεβαιωθείτε ότι εσείς και ο φίλος σας διαθέτετε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του iOS και του watchOS.

Ημερομηνία δημοσίευσης: