Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των τραγουδιών σας στο GarageBand για iOS

Μάθετε πώς θα δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των τραγουδιών σας στο GarageBand για iOS χρησιμοποιώντας το iCloud, το iCloud Drive ή το AirDrop.

Το GarageBand για iOS αποθηκεύει τα τραγούδια εντός της εφαρμογής στο iPhone, στο iPad ή στο iPod touch. Αν διαγράψετε την εφαρμογή GarageBand, θα διαγράψετε και τα τραγούδια σας. Σε περίπτωση που χρειαστεί να διαγράψετε και να επανεγκαταστήσετε την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα πρώτα. Μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των τραγουδιών σας με αποστολή στο iCloud, εξαγωγή στο iCloud Drive ή αντιγραφή σε άλλη συσκευή Apple μέσω του AirDrop.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα του iPhone, του iPad ή του iPod touch. Το εφεδρικό αντίγραφο μιας συσκευής iOS περιλαμβάνει τα τραγούδια που έχουν αποθηκευτεί στην εφαρμογή GarageBand. Δημιουργήστε οπωσδήποτε εφεδρικά αντίγραφα της συσκευής σας, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα τραγούδια σας σε περίπτωση που τη χάσετε, την αντικαταστήσετε ή σε περίπτωση που υποστεί βλάβη.

Αποστολή τραγουδιών στο iCloud

Αν αποστείλετε τα τραγούδια σας στο iCloud, μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση σε αυτά και να τα διατηρείτε ενημερωμένα σε όλες τις συσκευές iOS. Μπορείτε να ανεβάσετε ταυτόχρονα όλα τα τραγούδια σας στο iCloud.

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το iCloud για GarageBand.
 2. Στο iPhone ή iPod touch, πατήστε το κουμπί  στη γραμμή ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή "Τραγούδια μου".
  Στο iPad, πατήστε την επιλογή "Τραγούδια μου" στη γραμμή ελέγχου. 
 3. Πατήστε "Επιλογή".
 4. Πατήστε τα τραγούδια που θέλετε να αποστείλετε.
 5. Στη γραμμή ελέγχου, πατήστε το κουμπί iCloud .
 6. Πατήστε "Αποστολή στο iCloud". Αφού τα τραγούδια σας αποσταλούν στο iCloud, θα εμφανίζονται στην περιήγηση "Τραγούδια μου" με ένα εικονίδιο iCloud.

Αν διαγράψετε και επανεγκαταστήσετε την εφαρμογή ή αν αποκτήσετε μια νέα συσκευή, τα τραγούδια που έχουν αποσταλεί στο iCloud θα εμφανίζονται αυτόματα στην περιήγηση "Τραγούδια μου". Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα τραγούδια από μια νέα συσκευή, συνδεθείτε με το Apple ID. 

Εξαγωγή τραγουδιών στο iCloud Drive

Με το iCloud Drive, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα τραγούδια σας από μια άλλη συσκευή iOS, έναν Mac ή ένα PC. Στο iCloud Drive μπορείτε να εξαγάγετε ένα τραγούδι τη φορά.

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το iCloud Drive στις συσκευές σας.
 2. Στο iPhone ή iPod touch, πατήστε το κουμπί  στη γραμμή ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή "Τραγούδια μου".
  Στο iPad, πατήστε την επιλογή "Τραγούδια μου" στη γραμμή ελέγχου. 
 3. Πατήστε "Επιλογή".
 4. Πατήστε το τραγούδι για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε εφεδρικό αντίγραφο.
 5. Πατήστε το κουμπί .
 6. Στο παράθυρο διαλόγου "Κοινή χρήση", πατήστε "iCloud Drive".
 7. Πατήστε "Έργο".
 8. Μεταβείτε στη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το τραγούδι.

Σε περίπτωση επανεγκατάστασης του GarageBand ή απόκτησης μιας νέας συσκευής, μπορείτε να εισαγάγετε ένα τραγούδι από το iCloud Drive στο GarageBand στη συσκευή σας.

 1. Στο iPhone ή iPod touch, πατήστε το κουμπί  στη γραμμή ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή "Τραγούδια μου".
  Στο iPad, πατήστε την επιλογή "Τραγούδια μου" στη γραμμή ελέγχου.
 2. Πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε "Εισαγωγή από το iCloud Drive".
 3. Στο παράθυρο διαλόγου "iCloud Drive", βρείτε και πατήστε το τραγούδι που θέλετε να εισαγάγετε.

Τα τραγούδια του GarageBand τα οποία διατηρείτε στο iCloud χρησιμοποιούν τον χώρο αποθήκευσης του iCloud. Όταν εγγραφείτε στο iCloud, εξασφαλίζετε αυτόματα 5 GB δωρεάν χώρου αποθήκευσης. Αν χρησιμοποιήσετε όλο τον χώρο αποθήκευσης σας στο iCloud, μπορείτε να αγοράσετε περισσότερο. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirDrop, για να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των τραγουδιών σας σε μια άλλη συσκευή.

Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων τραγουδιών με χρήση του AirDrop

Για να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των τραγουδιών σας σε μια άλλη συσκευή Apple, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirDrop. Το AirDrop δημιουργεί ένα αντίγραφο του τραγουδιού σε μια άλλη συσκευή Apple.

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το AirDrop στον Mac και τη συσκευή iOS.
 2. Στο iPhone ή iPod touch, πατήστε το κουμπί  στη γραμμή ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή "Τραγούδια μου".
  Στο iPad, πατήστε την επιλογή "Τραγούδια μου" στη γραμμή ελέγχου.  
 3. Πατήστε "Επιλογή".
 4. Πατήστε το τραγούδι για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε εφεδρικό αντίγραφο.
 5. Πατήστε το κουμπί .
 6. Πατήστε το όνομα του χρήστη του AirDrop ή της συσκευής Apple όπου θέλετε να στείλετε το αρχείο.
 7. Πατήστε "Έργο". Το AirDrop αντιγράφει το τραγούδι στις ακόλουθες θέσεις:
 • Στον Mac, το τραγούδι αποθηκεύεται στο φάκελο "Λήψεις".
 • Σε μια συσκευή iOS, το τραγούδι ανοίγει στο GarageBand. Αν το GarageBand δεν είναι εγκατεστημένο σε αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να επιλέξετε να αποκτήσετε την εφαρμογή ή να αποθηκεύσετε το τραγούδι στο iCloud Drive.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: