Χρήση του AirDrop στο iPhone, στο iPad ή στο iPod touch σας

Με το AirDrop, μπορείτε να μοιραστείτε στη στιγμή τις φωτογραφίες, τα βίντεο, τα έγγραφά σας και άλλα με συσκευές Apple που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

     

Κοινοποίηση περιεχομένου με το AirDrop

Χρησιμοποιήστε το AirDrop για την κοινή χρήση περιεχομένου από εφαρμογές, όπως οι Φωτογραφίες, το Safari, οι Επαφές και πολλές άλλες. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

 1. Ανοίξτε μια εφαρμογή και εντοπίστε το περιεχόμενο που θέλετε να μοιραστείτε. Για να μοιραστείτε πολλά στοιχεία, πατήστε «Επιλογή» και, κατόπιν, επιλέξτε τα στοιχεία. Με το iOS 10 και νεότερες εκδόσεις, μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση συνδέσμων με εφαρμογές με το AirDrop. Απλώς πιέστε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής στην οθόνη Αφετηρίας.
 2. Πατήστε «Κοινή χρήση» ή το  .
 3. Πατήστε τον χρήστη του AirDrop με τον οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου. Μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου μέσω του AirDrop μεταξύ των συσκευών σας Apple. Δεν εμφανίζεται ο χρήστης AirDrop; Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε.

     

Λήψη περιεχομένου με το AirDrop

Αν κάποιος χρήστης μοιράζεται περιεχόμενο μαζί σας μέσω του AirDrop, θα δείτε μια ειδοποίηση με μια προεπισκόπηση του περιεχόμενου και μπορείτε να πατήσετε «Αποδοχή» ή «Απόρριψη».

Αν πατήσετε «Αποδοχή», θα λάβετε το περιεχόμενο στην εφαρμογή από την οποία απεστάλη. Για παράδειγμα, οι φωτογραφίες εμφανίζονται στην εφαρμογή Φωτογραφίες, ενώ οι ιστότοποι ανοίγουν στο Safari. Οι σύνδεσμοι για τις εφαρμογές ανοίγουν στο App Store, ώστε να μπορείτε να κατεβάσετε ή να αγοράσετε την εφαρμογή.

Αν στείλετε περιεχόμενο μέσω AirDrop στον εαυτό σας, π.χ. αν κοινοποιήσετε μια φωτογραφία από το iPhone στον Mac, δεν θα δείτε τις επιλογές «Αποδοχή» ή «Απόρριψη». Το περιεχόμενο αποστέλλεται αυτόματα στη συγκεκριμένη συσκευή. Απλώς βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συνδεδεμένες με το ίδιο Apple ID.

     

Ρύθμιση των επιλογών λήψης μέσω του AirDrop

Μπορείτε να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > AirDrop, για να επιλέξετε ποιος θα μπορεί να δει τη συσκευή σας στο AirDrop και να σας στείλει περιεχόμενο. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις επιλογές λήψης του AirDrop στο Κέντρο ελέγχου. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

 1. Σαρώστε προς τα πάνω από το κάτω άκρο της οθόνης, για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου. Στο iPhone X, σαρώστε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
 2. Πατήστε παρατεταμένα την κάρτα των ρυθμίσεων δικτύου στην επάνω αριστερή γωνία και έπειτα πατήστε «AirDrop». Αν χρησιμοποιείτε iOS 10.3.3 ή προηγούμενη έκδοση, πατήστε «AirDrop».
 3. Στη συνέχεια, επιλέξτε μία από αυτές τις εναλλακτικές:
  • Λήψη ανενεργή: Δεν θα λαμβάνετε αιτήματα AirDrop. 
  • Επαφές μόνο: Μόνοι οι επαφές σας θα μπορούν να βλέπουν τη συσκευή σας.
  • Όλοι: Όλες οι κοντινές συσκευές iOS που χρησιμοποιούν AirDrop θα μπορούν να βλέπουν τη συσκευή σας.

Αν εμφανίζεται η επιλογή «Λήψη ανενεργή», αλλά δεν μπορείτε να την πατήσετε, για να την αλλάξετε, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Περιορισμοί και βεβαιωθείτε ότι το AirDrop είναι ενεργοποιημένο.

Αν δεν μπορείτε να δείτε την άλλη συσκευή στο AirDrop

Αν δεν μπορείτε να δείτε το άτομο ή τη συσκευή στα οποία προσπαθείτε να στείλετε περιεχόμενο μέσω του AirDrop, ελέγξτε τα ακόλουθα:

 • Ελέγξτε ότι και εσείς και το άλλο άτομο έχετε ενεργοποιήσει το Wi-Fi και το Bluetooth. Αν εσείς ή το άλλο άτομο έχει ενεργοποιημένο το Προσωπικό hotspot, πρέπει να το απενεργοποιήσετε.
 • Βεβαιωθείτε ότι το άτομο στο οποίο αποστέλλετε περιεχόμενο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Δεν μπορείτε να στείλετε περιεχόμενο μέσω AirDrop σε χρήστες που βρίσκονται εκτός της εμβέλειας του Bluetooth και του Wi-Fi.
 • Εάν η ρύθμιση λήψης του AirDrop του άλλου χρήστη έχει οριστεί σε «Επαφές μόνο» και το όνομά σας βρίσκεται στις Επαφές του, θα πρέπει εκείνος να έχει τα στοιχεία του Apple ID σας περασμένα στην κάρτα επαφής σας, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirDrop. Εάν το όνομά σας δεν βρίσκεται στις Επαφές του, ζητήστε του να ορίσει τη ρύθμιση λήψης του AirDrop του σε «Όλοι», για να μπορέσει να λάβει το αρχείο.
Ημερομηνία δημοσίευσης: