Αν η δημιουργία ενός εφεδρικού αντιγράφου του Time Machine διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο

Μπορεί να χρειαστεί αρκετή ώρα για τη δημιουργία του πρώτου σας εφεδρικού αντιγράφου, ανάλογα με τον αριθμό των αρχείων για τα οποία δημιουργείται εφεδρικό αντίγραφο.

Μετά τη δημιουργία του πρώτου εφεδρικού αντιγράφου του Time Machine, τα μελλοντικά εφεδρικά αντίγραφα θα πρέπει να δημιουργούνται ταχύτερα, επειδή το Time Machine δημιουργεί εφεδρικά αντίγραφα μόνο των αλλαγών από το τελευταίο εφεδρικό αντίγραφο που δημιουργήσατε. Αν απαιτείται περισσότερος χρόνος από το αναμενόμενο για τη δημιουργία των περισσότερων εφεδρικών αντιγράφων, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις.

Πραγματοποιήστε αναβάθμιση σε macOS Big Sur ή νεότερη έκδοση

Σε macOS Big Sur ή νεότερη έκδοση, η απόδοση του Time Machine βελτιώνεται σημαντικά αν χρησιμοποιείτε έναν δίσκο εφεδρικών αντιγράφων με μορφοποίηση APFS. Αυτό το πλεονέκτημα το απολαμβάνετε αυτόματα αφού δημιουργήσετε έναν νέο δίσκο εφεδρικών αντιγράφων σε macOS Big Sur ή νεότερη έκδοση.

Αν δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα στον ίδιο δίσκο εφεδρικών αντιγράφων που χρησιμοποιούσατε πριν από την αναβάθμιση σε macOS Big Sur ή νεότερη έκδοση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Επιλέξτε τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων σας στο Finder.
  2. Επιλέξτε Αρχείο > Λήψη πληροφοριών, από τη γραμμή μενού, και κατόπιν αναζητήστε τις πληροφορίες με την ένδειξη «Μορφή». 
  3. Αν η μορφή δεν είναι APFS, αλλά θέλετε να απολαμβάνετε βελτιωμένη απόδοση του Time Machine, χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να σβήσετε τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων που χρησιμοποιεί τη μορφή APFS. Αυτή η ενέργεια διαγράφει οριστικά όλα τα εφεδρικά αντίγραφα και άλλα δεδομένα που υπάρχουν στον συγκεκριμένο δίσκο. 
  4. Διαμορφώστε το Time Machine για να χρησιμοποιήσετε ξανά τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων. Μετά τη δημιουργία του πρώτου εφεδρικού αντιγράφου, τα μελλοντικά εφεδρικά αντίγραφα θα πρέπει να δημιουργούνται ταχύτερα από πριν.

Ελέγξτε αν υπάρχουν μεγάλα αρχεία που ενημερώνονται συχνά

Ορισμένες εφαρμογές αποθηκεύουν δεδομένα σε ασυνήθιστα μεγάλα αρχεία τα οποία ενημερώνονται συχνά. Η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων αυτών των αρχείων μπορεί να είναι χρονοβόρα. Δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις:

  • Κάντε αναβάθμιση σε macOS Big Sur ή νεότερη έκδοση και σε έναν δίσκο εφεδρικών αντιγράφων μορφοποιημένο ως APFS, όπως περιγράφεται παραπάνω.
  • Ή επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή της εφαρμογής, για να μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλύτερα την εφαρμογή του με το Time Machine. 
  • Ή εξαιρέστε αυτά τα μεγάλα αρχεία από το εφεδρικό αντίγραφό σας: Ανοίξτε τις προτιμήσεις του Time Machine, κάντε κλικ στις «Επιλογές» και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης (+), για να προσθέσετε ένα αρχείο ή έναν φάκελο προς εξαίρεση.

Η δυνατότητα Μείωση περιττών στοιχείων του Mac μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε μεγάλα αρχεία και να ελέγξετε πότε τα ανοίξατε τελευταία φορά.

Ελέγξτε αν υπάρχουν εφαρμογές που διατηρούν απασχολημένο τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων

Χρησιμοποιήστε τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων του Time Machine μόνο για το Time Machine. Ορισμένες εφαρμογές, όπως τα βοηθητικά προγράμματα προστασίας από ιούς, ενδέχεται να διατηρούν απασχολημένο τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων αποκτώντας συχνά πρόσβαση σε αυτόν προκειμένου να εντοπίσουν ή να αποθηκεύσουν στοιχεία. Ελέγξτε αν είναι δυνατή η αλλαγή των ρυθμίσεων της εφαρμογής ώστε να αποτρέπεται αυτή η ενέργεια.

Συνδέστε τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων απευθείας στο Mac

Αν χρησιμοποιείτε τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων του Time Machine μέσω δικτύου, η ταχύτητα δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων επηρεάζεται από την απόδοση του δικτύου σας. Η απόδοση ενδέχεται να βελτιωθεί, αν συνδέσετε τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων απευθείας στο Mac σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: